หน้า: [1]
 
ผู้เขียน หัวข้อ: Kerning Template ไว้ทดสอบช่องไฟตัวอักษร  (อ่าน 1454 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
ขอแตกหน่อมาจากหัวข้อเก่าปีมะโว้นะครับ
เห็นว่าเทมเพลตตัวอักษรที่แจกกันสมัยนู้นมันเจ๋งดี
แล้วเดี๋ยวนี้มีคน (ฝรั่ง) ทำมาเพิ่มหลายชุด เลยเอามาแปะๆ แชร์กันไว้ใช้งานตอนออกแบบฟอนต์ครับ

อันนี้ของเดิม

ภาษาไทยฉบับสมบูรณ์
 โวย โวย เหนื่อยมากโดยเฉพาะสายพิเศษ


เวลาเปิดใน text editor ให้เอา word wrap ออกด้วยนะครับ ให้มันยาวๆไม่ต้องตัดหน้า

ตัวเล็กด้านล่างนี้


หาตั้งนาน มาอยู่นี่เองงง กรี๊ดดดดด


โค้ด:
ก กกขกฃกคกฅกฒกงกจกฉกชกซกฌกญกฎกฏกฐกฑกฒกณกดกตกถกทกธกนกบกปกผกฝกพกฟกภกมกยกรกลกวกศกษกสกหกฬกอกฮกฤกฦกำกฯกะกากเกแกโกไกใกๆก๐ก๑ก๒ก๓ก๔ก๕ก๖ก๗ก๘ก๙ก(ก)ก{ก}ก[ก]ก
ข กขขขฃขคขฅขฒขงขจขฉขชขซขฌขญขฎขฏขฐขฑขฒขณขดขตขถขทขธขนขบขปขผขฝขพขฟขภขมขยขรขลขวขศขษขสขหขฬขอขฮขฤขฦขำขฯขะขาขเขแขโขไขใขๆข๐ข๑ข๒ข๓ข๔ข๕ข๖ข๗ข๘ข๙ข(ข)ข{ข}ข[ข]ข
ฃ กฃขฃฃฃคฃฅฃฒฃงฃจฃฉฃชฃซฃฌฃญฃฎฃฏฃฐฃฑฃฒฃณฃดฃตฃถฃทฃธฃนฃบฃปฃผฃฝฃพฃฟฃภฃมฃยฃรฃลฃวฃศฃษฃสฃหฃฬฃอฃฮฃฤฃฦฃำฃฯฃะฃาฃเฃแฃโฃไฃใฃๆฃ๐ฃ๑ฃ๒ฃ๓ฃ๔ฃ๕ฃ๖ฃ๗ฃ๘ฃ๙ฃ(ฃ)ฃ{ฃ}ฃ[ฃ]ฃ
ค กคขคฃคคคฅคฒคงคจคฉคชคซคฌคญคฎคฏคฐคฑคฒคณคดคตคถคทคธคนคบคปคผคฝคพคฟคภคมคยครคลควคศคษคสคหคฬคอคฮคฤคฦคำคฯคะคาคเคแคโคไคใคๆค๐ค๑ค๒ค๓ค๔ค๕ค๖ค๗ค๘ค๙ค(ค)ค{ค}ค[ค]ค
ฅ กฅขฅฃฅคฅฅฅฒฅงฅจฅฉฅชฅซฅฌฅญฅฎฅฏฅฐฅฑฅฒฅณฅดฅตฅถฅทฅธฅนฅบฅปฅผฅฝฅพฅฟฅภฅมฅยฅรฅลฅวฅศฅษฅสฅหฅฬฅอฅฮฅฤฅฦฅำฅฯฅะฅาฅเฅแฅโฅไฅใฅๆฅ๐ฅ๑ฅ๒ฅ๓ฅ๔ฅ๕ฅ๖ฅ๗ฅ๘ฅ๙ฅ(ฅ)ฅ{ฅ}ฅ[ฅ]ฅ
ฆ กฆขฆฃฆคฆฅฆฆฆงฆจฆฉฆชฆซฆฌฆญฆฎฆฏฆฐฆฑฆฒฆณฆดฆตฆถฆทฆธฆนฆบฆปฆผฆฝฆพฆฟฆภฆมฆยฆรฆลฆวฆศฆษฆสฆหฆฬฆอฆฮฆฤฆฦฆำฆฯฆะฆาฆเฒแฒโฒไฒใฒๆฆ๐ฆ๑ฆ๒ฆ๓ฆ๔ฆ๕ฆ๖ฆ๗ฆ๘ฆ๙ฆ(ฆ)ฆ{ฆ}ฆ[ฆ]ฆ
ง กงขงฃงคงฅงฒงงงจงฉงชงซงฌงญงฎงฏงฐงฑงฒงณงดงตงถงทงธงนงบงปงผงฝงพงฟงภงมงยงรงลงวงศงษงสงหงฬงองฮงฤงฦงำงฯงะงางเงแงโงไงใงๆง๐ง๑ง๒ง๓ง๔ง๕ง๖ง๗ง๘ง๙ง(ง)ง{ง}ง[ง]ง
จ กจขจฃจคจฅจฒจงจจจฉจชจซจฌจญจฎจฏจฐจฑจฒจณจดจตจถจทจธจนจบจปจผจฝจพจฟจภจมจยจรจลจวจศจษจสจหจฬจอจฮจฤจฦจำจฯจะจาจเจแจโจไจใจๆจ๐จ๑จ๒จ๓จ๔จ๕จ๖จ๗จ๘จ๙จ(จ)จ{จ}จ[จ]จ
ฉ กฉขฉฃฉคฉฅฉฒฉงฉจฉฉฉชฉซฉฌฉญฉฎฉฏฉฐฉฑฉฒฉณฉดฉตฉถฉทฉธฉนฉบฉปฉผฉฝฉพฉฟฉภฉมฉยฉรฉลฉวฉศฉษฉสฉหฉฬฉอฉฮฉฤฉฦฉำฉฯฉะฉาฉเฉแฉโฉไฉใฉๆฉ๐ฉ๑ฉ๒ฉ๓ฉ๔ฉ๕ฉ๖ฉ๗ฉ๘ฉ๙ฉ(ฉ)ฉ{ฉ}ฉ[ฉ]ฉ
ช กชขชฃชคชฅชฒชงชจชฉชชชซชฌชญชฎชฏชฐชฑชฒชณชดชตชถชทชธชนชบชปชผชฝชพชฟชภชมชยชรชลชวชศชษชสชหชฬชอชฮชฤชฦชำชฯชะชาชเชแชโชไชใชๆช๐ช๑ช๒ช๓ช๔ช๕ช๖ช๗ช๘ช๙ช(ช)ช{ช}ช[ช]ช
ซ กซขซฃซคซฅซฒซงซจซฉซชซซซฌซญซฎซฏซฐซฑซฒซณซดซตซถซทซธซนซบซปซผซฝซพซฟซภซมซยซรซลซวซศซษซสซหซฬซอซฮซฤซฦซำซฯซะซาซเซแซโซไซใซๆซ๐ซ๑ซ๒ซ๓ซ๔ซ๕ซ๖ซ๗ซ๘ซ๙ซ(ซ)ซ{ซ}ซ[ซ]ซ
ฌ กฌขฌฃฌคฌฅฌฒฌงฌจฌฉฌชฌซฌฌฌญฌฎฌฏฌฐฌฑฌฒฌณฌดฌตฌถฌทฌธฌนฌบฌปฌผฌฝฌพฌฟฌภฌมฌยฌรฌลฌวฌศฌษฌสฌหฌฬฌอฌฮฌฤฌฦฌำฌฯฌะฌาฌเฌแฌโฌไฌใฌๆฌ๐ฌ๑ฌ๒ฌ๓ฌ๔ฌ๕ฌ๖ฌ๗ฌ๘ฌ๙ฌ(ฌ)ฌ{ฌ}ฌ[ฌ]ฌ
ญ กญขญฃญคญฅญฒญงญจญฉญชญซญฌญญญฎญฏญฐญฑญฒญณญดญตญถญทญธญนญบญปญผญฝญพญฟญภญมญยญรญลญวญศญษญสญหญฬญอญฮญฤญฦญำญฯญะญาญเญแญโญไญใญๆญ๐ญ๑ญ๒ญ๓ญ๔ญ๕ญ๖ญ๗ญ๘ญ๙ญ(ญ)ญ{ญ}ญ[ญ]ญ
ฎ กฎขฎฃฎคฎฅฎฒฎงฎจฎฉฎชฎซฎฌฎญฎฎฎฏฎฐฎฑฎฒฎณฎดฎตฎถฎทฎธฎนฎบฎปฎผฎฝฎพฎฟฎภฎมฎยฎรฎลฎวฎศฎษฎสฎหฎฬฎอฎฮฎฤฎฦฎำฎฯฎะฎาฎเฎแฎโฎไฎใฎๆฎ๐ฎ๑ฎ๒ฎ๓ฎ๔ฎ๕ฎ๖ฎ๗ฎ๘ฎ๙ฎ(ฎ)ฎ{ฎ}ฎ[ฎ]ฎ
ฏ กฏขฏฃฏคฏฅฏฒฏงฏจฏฉฏชฏซฏฌฏญฏฎฏฏฏฐฏฑฏฒฏณฏดฏตฏถฏทฏธฏนฏบฏปฏผฏฝฏพฏฟฏภฏมฏยฏรฏลฏวฏศฏษฏสฏหฏฬฏอฏฮฏฤฏฦฏำฏฯฏะฏาฏเฏแฏโฏไฏใฏๆฏ๐ฏ๑ฏ๒ฏ๓ฏ๔ฏ๕ฏ๖ฏ๗ฏ๘ฏ๙ฏ(ฏ)ฏ{ฏ}ฏ[ฏ]ฏ
ฐ กฐขฐฃฐคฐฅฐฒฐงฐจฐฉฐชฐซฐฌฐญฐฎฐฏฐฐฐฑฐฒฐณฐดฐตฐถฐทฐธฐนฐบฐปฐผฐฝฐพฐฟฐภฐมฐยฐรฐลฐวฐศฐษฐสฐหฐฬฐอฐฮฐฤฐฦฐำฐฯฐะฐาฐเฐแฐโฐไฐใฐๆฐ๐ฐ๑ฐ๒ฐ๓ฐ๔ฐ๕ฐ๖ฐ๗ฐ๘ฐ๙ฐ(ฐ)ฐ{ฐ}ฐ[ฐ]ฐ
ฑ กฑขฑฃฑคฑฅฑฒฑงฑจฑฉฑชฑซฑฌฑญฑฎฑฏฑฐฑฑฑฒฑณฑดฑตฑถฑทฑธฑนฑบฑปฑผฑฝฑพฑฟฑภฑมฑยฑรฑลฑวฑศฑษฑสฑหฑฬฑอฑฮฑฤฑฦฑำฑฯฑะฑาฑเฑแฑโฑไฑใฑๆฑ๐ฑ๑ฑ๒ฑ๓ฑ๔ฑ๕ฑ๖ฑ๗ฑ๘ฑ๙ฑ(ฑ)ฑ{ฑ}ฑ[ฑ]ฑ
ฒ กฒขฒฃฒคฒฅฒฒฒงฒจฒฉฒชฒซฒฌฒญฒฎฒฏฒฐฒฑฒฒฒณฒดฒตฒถฒทฒธฒนฒบฒปฒผฒฝฒพฒฟฒภฒมฒยฒรฒลฒวฒศฒษฒสฒหฒฬฒอฒฮฒฤฒฦฒำฒฯฒะฒาฒเฒแฒโฒไฒใฒๆฒ๐ฒ๑ฒ๒ฒ๓ฒ๔ฒ๕ฒ๖ฒ๗ฒ๘ฒ๙ฒ(ฒ)ฒ{ฒ}ฒ[ฒ]ฒ
ณ กณขณฃณคณฅณฒณงณจณฉณชณซณฌณญณฎณฏณฐณฑณฒณณณดณตณถณทณธณนณบณปณผณฝณพณฟณภณมณยณรณลณวณศณษณสณหณฬณอณฮณฤณฦณำณฯณะณาณเณแณโณไณใณๆณ๐ณ๑ณ๒ณ๓ณ๔ณ๕ณ๖ณ๗ณ๘ณ๙ณ(ณ)ณ{ณ}ณ[ณ]ณ
ด กดขดฃดคดฅดฒดงดจดฉดชดซดฌดญดฎดฏดฐดฑดฒดณดดดตดถดทดธดนดบดปดผดฝดพดฟดภดมดยดรดลดวดศดษดสดหดฬดอดฮดฤดฦดำดฯดะดาดเดแดโดไดใดๆด๐ด๑ด๒ด๓ด๔ด๕ด๖ด๗ด๘ด๙ด(ด)ด{ด}ด[ด]ด
ต กตขตฃตคตฅตฒตงตจตฉตชตซตฌตญตฎตฏตฐตฑตฒตณตดตตตถตทตธตนตบตปตผตฝตพตฟตภตมตยตรตลตวตศตษตสตหตฬตอตฮตฤตฦตำตฯตะตาตเตแตโตไตใตๆต๐ต๑ต๒ต๓ต๔ต๕ต๖ต๗ต๘ต๙ต(ต)ต{ต}ต[ต]ต
ถ กถขถฃถคถฅถฒถงถจถฉถชถซถฌถญถฎถฏถฐถฑถฒถณถดถตถถถทถธถนถบถปถผถฝถพถฟถภถมถยถรถลถวถศถษถสถหถฬถอถฮถฤถฦถำถฯถะถาถเถแถโถไถใถๆถ๐ถ๑ถ๒ถ๓ถ๔ถ๕ถ๖ถ๗ถ๘ถ๙ถ(ถ)ถ{ถ}ถ[ถ]ถ
ท กทขทฃทคทฅทฒทงทจทฉทชทซทฌทญทฎทฏทฐทฑทฒทณทดทตทถทททธทนทบทปทผทฝทพทฟทภทมทยทรทลทวทศทษทสทหทฬทอทฮทฤทฦทำทฯทะทาทเทแทโทไทใทๆท๐ท๑ท๒ท๓ท๔ท๕ท๖ท๗ท๘ท๙ท(ท)ท{ท}ท[ท]ท
ธ กธขธฃธคธฅธฒธงธจธฉธชธซธฌธญธฎธฏธฐธฑธฒธณธดธตธถธทธธธนธบธปธผธฝธพธฟธภธมธยธรธลธวธศธษธสธหธฬธอธฮธฤธฦธำธฯธะธาธเธแธโธไธใธๆธ๐ธ๑ธ๒ธ๓ธ๔ธ๕ธ๖ธ๗ธ๘ธ๙ธ(ธ)ธ{ธ}ธ[ธ]ธ
น กนขนฃนคนฅนฒนงนจนฉนชนซนฌนญนฎนฏนฐนฑนฒนณนดนตนถนทนธนนนบนปนผนฝนพนฟนภนมนยนรนลนวนศนษนสนหนฬนอนฮนฤนฦนำนฯนะนานเนแนโนไนในๆน๐น๑น๒น๓น๔น๕น๖น๗น๘น๙น(น)น{น}น[น]น
บ กบขบฃบคบฅบฒบงบจบฉบชบซบฌบญบฎบฏบฐบฑบฒบณบดบตบถบทบธบนบบบปบผบฝบพบฟบภบมบยบรบลบวบศบษบสบหบฬบอบฮบฤบฦบำบฯบะบาบเบแบโบไบใบๆบ๐บ๑บ๒บ๓บ๔บ๕บ๖บ๗บ๘บ๙บ(บ)บ{บ}บ[บ]บ
ป กปขปฃปคปฅปฒปงปจปฉปชปซปฌปญปฎปฏปฐปฑปฒปณปดปตปถปทปธปนปบปปปผปฝปพปฟปภปมปยปรปลปวปศปษปสปหปฬปอปฮปฤปฦปำปฯปะปาปเปแปโปไปใปๆป๐ป๑ป๒ป๓ป๔ป๕ป๖ป๗ป๘ป๙ป(ป)ป{ป}ป[ป]ป
ผ กผขผฃผคผฅผฒผงผจผฉผชผซผฌผญผฎผฏผฐผฑผฒผณผดผตผถผทผธผนผบผปผผผฝผพผฟผภผมผยผรผลผวผศผษผสผหผฬผอผฮผฤผฦผำผฯผะผาผเผแผโผไผใผๆผ๐ผ๑ผ๒ผ๓ผ๔ผ๕ผ๖ผ๗ผ๘ผ๙ผ(ผ)ผ{ผ}ผ[ผ]ผ
ฝ กฝขฝฃฝคฝฅฝฒฝงฝจฝฉฝชฝซฝฌฝญฝฎฝฏฝฐฝฑฝฒฝณฝดฝตฝถฝทฝธฝนฝบฝปฝผฝฝฝพฝฟฝภฝมฝยฝรฝลฝวฝศฝษฝสฝหฝฬฝอฝฮฝฤฝฦฝำฝฯฝะฝาฝเฝแฝโฝไฝใฝๆฝ๐ฝ๑ฝ๒ฝ๓ฝ๔ฝ๕ฝ๖ฝ๗ฝ๘ฝ๙ฝ(ฝ)ฝ{ฝ}ฝ[ฝ]ฝ
พ กพขพฃพคพฅพฒพงพจพฉพชพซพฌพญพฎพฏพฐพฑพฒพณพดพตพถพทพธพนพบพปพผพฝพพพฟพภพมพยพรพลพวพศพษพสพหพฬพอพฮพฤพฦพำพฯพะพาพเพแพโพไพใพๆพ๐พ๑พ๒พ๓พ๔พ๕พ๖พ๗พ๘พ๙พ(พ)พ{พ}พ[พ]พ
ฟ กฟขฟฃฟคฟฅฟฒฟงฟจฟฉฟชฟซฟฌฟญฟฎฟฏฟฐฟฑฟฒฟณฟดฟตฟถฟทฟธฟนฟบฟปฟผฟฝฟพฟฟฟภฟมฟยฟรฟลฟวฟศฟษฟสฟหฟฬฟอฟฮฟฤฟฦฟำฟฯฟะฟาฟเฟแฟโฟไฟใฟๆฟ๐ฟ๑ฟ๒ฟ๓ฟ๔ฟ๕ฟ๖ฟ๗ฟ๘ฟ๙ฟ(ฟ)ฟ{ฟ}ฟ[ฟ]ฟ
ภ กภขภฃภคภฅภฒภงภจภฉภชภซภฌภญภฎภฏภฐภฑภฒภณภดภตภถภทภธภนภบภปภผภฝภพภฟภภภมภยภรภลภวภศภษภสภหภฬภอภฮภฤภฦภำภฯภะภาภเภแภโภไภใภๆภ๐ภ๑ภ๒ภ๓ภ๔ภ๕ภ๖ภ๗ภ๘ภ๙ภ(ภ)ภ{ภ}ภ[ภ]ภ
ม กมขมฃมคมฅมฒมงมจมฉมชมซมฌมญมฎมฏมฐมฑมฒมณมดมตมถมทมธมนมบมปมผมฝมพมฟมภมมมยมรมลมวมศมษมสมหมฬมอมฮมฤมฦมำมฯมะมามเมแมโมไมใมๆม๐ม๑ม๒ม๓ม๔ม๕ม๖ม๗ม๘ม๙ม(ม)ม{ม}ม[ม]ม
ย กยขยฃยคยฅยฒยงยจยฉยชยซยฌยญยฎยฏยฐยฑยฒยณยดยตยถยทยธยนยบยปยผยฝยพยฟยภยมยยยรยลยวยศยษยสยหยฬยอยฮยฤยฦยำยฯยะยายเยแยโยไยใยๆย๐ย๑ย๒ย๓ย๔ย๕ย๖ย๗ย๘ย๙ย(ย)ย{ย}ย[ย]ย
ร กรขรฃรครฅรฒรงรจรฉรชรซรฌรญรฎรฏรฐรฑรฒรณรดรตรถรทรธรนรบรปรผรฝรพรฟรภรมรยรรรลรวรศรษรสรหรฬรอรฮรฤรฦรำรฯระรารเรแรโรไรใรๆร๐ร๑ร๒ร๓ร๔ร๕ร๖ร๗ร๘ร๙ร(ร)ร{ร}ร[ร]ร
ล กลขลฃลคลฅลฒลงลจลฉลชลซลฌลญลฎลฏลฐลฑลฒลณลดลตลถลทลธลนลบลปลผลฝลพลฟลภลมลยลรลลลวลศลษลสลหลฬลอลฮลฤลฦลำลฯละลาลเลแลโลไลใลๆล๐ล๑ล๒ล๓ล๔ล๕ล๖ล๗ล๘ล๙ล(ล)ล{ล}ล[ล]ล
ว กวขวฃวควฅวฒวงวจวฉวชวซวฌวญวฎวฏวฐวฑวฒวณวดวตวถวทวธวนวบวปวผวฝวพวฟวภวมวยวรวลวววศวษวสวหวฬวอวฮวฤวฦวำวฯวะวาวเวแวโวไวใวๆว๐ว๑ว๒ว๓ว๔ว๕ว๖ว๗ว๘ว๙ว(ว)ว{ว}ว[ว]ว
ศ กศขศฃศคศฅศฒศงศจศฉศชศซศฌศญศฎศฏศฐศฑศฒศณศดศตศถศทศธศนศบศปศผศฝศพศฟศภศมศยศรศลศวศศศษศสศหศฬศอศฮศฤศฦศำศฯศะศาศเศแศโศไศใศๆศ๐ศ๑ศ๒ศ๓ศ๔ศ๕ศ๖ศ๗ศ๘ศ๙ศ(ศ)ศ{ศ}ศ[ศ]ศ
ษ กษขษฃษคษฅษฒษงษจษฉษชษซษฌษญษฎษฏษฐษฑษฒษณษดษตษถษทษธษนษบษปษผษฝษพษฟษภษมษยษรษลษวษศษษษสษหษฬษอษฮษฤษฦษำษฯษะษาษเษแษโษไษใษๆษ๐ษ๑ษ๒ษ๓ษ๔ษ๕ษ๖ษ๗ษ๘ษ๙ษ(ษ)ษ{ษ}ษ[ษ]ษ
ส กสขสฃสคสฅสฒสงสจสฉสชสซสฌสญสฎสฏสฐสฑสฒสณสดสตสถสทสธสนสบสปสผสฝสพสฟสภสมสยสรสลสวสศสษสสสหสฬสอสฮสฤสฦสำสฯสะสาสเสแสโสไสใสๆส๐ส๑ส๒ส๓ส๔ส๕ส๖ส๗ส๘ส๙ส(ส)ส{ส}ส[ส]ส
ห กหขหฃหคหฅหฒหงหจหฉหชหซหฌหญหฎหฏหฐหฑหฒหณหดหตหถหทหธหนหบหปหผหฝหพหฟหภหมหยหรหลหวหศหษหสหหหฬหอหฮหฤหฦหำหฯหะหาหเหแหโหไหใหๆห๐ห๑ห๒ห๓ห๔ห๕ห๖ห๗ห๘ห๙ห(ห)ห{ห}ห[ห]ห
ฬ กฬขฬฃฬคฬฅฬฒฬงฬจฬฉฬชฬซฬฌฬญฬฎฬฏฬฐฬฑฬฒฬณฬดฬตฬถฬทฬธฬนฬบฬปฬผฬฝฬพฬฟฬภฬมฬยฬรฬลฬวฬศฬษฬสฬหฬฬฬอฬฮฬฤฬฦฬำฬฯฬะฬาฬเฬแฬโฬไฬใฬๆฬ๐ฬ๑ฬ๒ฬ๓ฬ๔ฬ๕ฬ๖ฬ๗ฬ๘ฬ๙ฬ(ฬ)ฬ{ฬ}ฬ[ฬ]ฬ
อ กอขอฃอคอฅอฒองอจอฉอชอซอฌอญอฎอฏอฐอฑอฒอณอดอตอถอทอธอนอบอปอผอฝอพอฟอภอมอยอรอลอวอศอษอสอหอฬอออฮอฤอฦอำอฯอะอาอเอแอโอไอใอๆอ๐อ๑อ๒อ๓อ๔อ๕อ๖อ๗อ๘อ๙อ(อ)อ{อ}อ[อ]อ
ฮ กฮขฮฃฮคฮฅฮฒฮงฮจฮฉฮชฮซฮฌฮญฮฎฮฏฮฐฮฑฮฒฮณฮดฮตฮถฮทฮธฮนฮบฮปฮผฮฝฮพฮฟฮภฮมฮยฮรฮลฮวฮศฮษฮสฮหฮฬฮอฮฮฮฤฮฦฮำฮฯฮะฮาฮเฮแฮโฮไฮใฮๆฮ๐ฮ๑ฮ๒ฮ๓ฮ๔ฮ๕ฮ๖ฮ๗ฮ๘ฮ๙ฮ(ฮ)ฮ{ฮ}ฮ[ฮ]ฮ
ฤ กฤขฤฃฤคฤฅฤฒฤงฤจฤฉฤชฤซฤฌฤญฤฎฤฏฤฐฤฑฤฒฤณฤดฤตฤถฤทฤธฤนฤบฤปฤผฤฝฤพฤฟฤภฤมฤยฤรฤลฤวฤศฤษฤสฤหฤฬฤอฤฮฤฤฤฦฤำฤฯฤะฤาฤเฤแฤโฤไฤใฤๆฤ๐ฤ๑ฤ๒ฤ๓ฤ๔ฤ๕ฤ๖ฤ๗ฤ๘ฤ๙ฤ(ฤ)ฤ{ฤ}ฤ[ฤ]ฤ
ฦ กฦขฦฃฦคฦฅฦฒฦงฦจฦฉฦชฦซฦฌฦญฦฎฦฏฦฐฦฑฦฒฦณฦดฦตฦถฦทฦธฦนฦบฦปฦผฦฝฦพฦฟฦภฦมฦยฦรฦลฦวฦศฦษฦสฦหฦฬฦอฦฮฦฤฦฦฦำฦฯฦะฦาฦเฦแฦโฦไฦใฦๆฦ๐ฦ๑ฦ๒ฦ๓ฦ๔ฦ๕ฦ๖ฦ๗ฦ๘ฦ๙ฦ(ฦ)ฦ{ฦ}ฦ[ฦ]ฦ
ำ กำขำฃำคำฅำฒำงำจำฉำชำซำฌำญำฎำฏำฐำฑำฒำณำดำตำถำทำธำนำบำปำผำฝำพำฟำภำมำยำรำลำวำศำษำสำหำฬำอำฮำฤำฦำำำฯำะำาำเำแำโำไำใำๆำ๐ำ๑ำ๒ำ๓ำ๔ำ๕ำ๖ำ๗ำ๘ำ๙ำ(ำ)ำ{ำ}ำ[ำ]ำ
ฯ กฯขฯฃฯคฯฅฯฒฯงฯจฯฉฯชฯซฯฌฯญฯฎฯฏฯฐฯฑฯฒฯณฯดฯตฯถฯทฯธฯนฯบฯปฯผฯฝฯพฯฟฯภฯมฯยฯรฯลฯวฯศฯษฯสฯหฯฬฯอฯฮฯฤฯฦฯำฯฯฯะฯาฯเฯแฯโฯไฯใฯๆฯ๐ฯ๑ฯ๒ฯ๓ฯ๔ฯ๕ฯ๖ฯ๗ฯ๘ฯ๙ฯ(ฯ)ฯ{ฯ}ฯ[ฯ]ฯ
ะ กะขะฃะคะฅะฒะงะจะฉะชะซะฌะญะฎะฏะฐะฑะฒะณะดะตะถะทะธะนะบะปะผะฝะพะฟะภะมะยะระละวะศะษะสะหะฬะอะฮะฤะฦะำะฯะะะาะเะแะโะไะใะๆะ๐ะ๑ะ๒ะ๓ะ๔ะ๕ะ๖ะ๗ะ๘ะ๙ะ(ะ)ะ{ะ}ะ[ะ]ะ
า กาขาฃาคาฅาฒางาจาฉาชาซาฌาญาฎาฏาฐาฑาฒาณาดาตาถาทาธานาบาปาผาฝาพาฟาภามายาราลาวาศาษาสาหาฬาอาฮาฤาฦาำาฯาะาาาเาแาโาไาใาๆา๐า๑า๒า๓า๔า๕า๖า๗า๘า๙า(า)า{า}า[า]า
เ กเขเฃเคเฅเฒเงเจเฉเชเซเฌเญเฎเฏเฐเฑเฒเณเดเตเถเทเธเนเบเปเผเฝเพเฟเภเมเยเรเลเวเศเษเสเหเฬเอเฮเฤเฦเำเฯเะเาเเเแเโเไเใเๆเ๐เ๑เ๒เ๓เ๔เ๕เ๖เ๗เ๘เ๙เ(เ)เ{เ}เ[เ]เ
แ กแขแฃแคแฅแฒแงแจแฉแชแซแฌแญแฎแฏแฐแฑแฒแณแดแตแถแทแธแนแบแปแผแฝแพแฟแภแมแยแรแลแวแศแษแสแหแฬแอแฮแฤแฦแำแฯแะแาแเแแแโแไแใแๆแ๐แ๑แ๒แ๓แ๔แ๕แ๖แ๗แ๘แ๙แ(แ)แ{แ}แ[แ]แ
โ กโขโฃโคโฅโฒโงโจโฉโชโซโฌโญโฎโฏโฐโฑโฒโณโดโตโถโทโธโนโบโปโผโฝโพโฟโภโมโยโรโลโวโศโษโสโหโฬโอโฮโฤโฦโำโฯโะโาโเโแโโโไโใโๆโ๐โ๑โ๒โ๓โ๔โ๕โ๖โ๗โ๘โ๙โ(โ)โ{โ}โ[โ]โ
ไ กไขไฃไคไฅไฒไงไจไฉไชไซไฌไญไฎไฏไฐไฑไฒไณไดไตไถไทไธไนไบไปไผไฝไพไฟไภไมไยไรไลไวไศไษไสไหไฬไอไฮไฤไฦไำไฯไะไาไเไแไโไไไใไๆไ๐ไ๑ไ๒ไ๓ไ๔ไ๕ไ๖ไ๗ไ๘ไ๙ไ(ไ)ไ{ไ}ไ[ไ]ไ
ใ กใขใฃใคใฅใฒใงใจใฉใชใซใฌใญใฎใฏใฐใฑใฒใณใดใตใถใทใธในใบใปใผใฝใพใฟใภใมใยใรใลใวใศใษใสใหใฬใอใฮใฤใฦใำใฯใะใาใเใแใโใไใใใๆใ๐ใ๑ใ๒ใ๓ใ๔ใ๕ใ๖ใ๗ใ๘ใ๙ใ(ใ)ใ{ใ}ใ[ใ]ใ
ๆ กๆขๆฃๆคๆฅๆฒๆงๆจๆฉๆชๆซๆฌๆญๆฎๆฏๆฐๆฑๆฒๆณๆดๆตๆถๆทๆธๆนๆบๆปๆผๆฝๆพๆฟๆภๆมๆยๆรๆลๆวๆศๆษๆสๆหๆฬๆอๆฮๆฤๆฦๆำๆฯๆะๆาๆเๆแๆโๆไๆใๆๆๆ๐ๆ๑ๆ๒ๆ๓ๆ๔ๆ๕ๆ๖ๆ๗ๆ๘ๆ๙ๆ(ๆ)ๆ{ๆ}ๆ[ๆ]ๆ
( ก(ข(ฃ(ค(ฅ(ฒ(ง(จ(ฉ(ช(ซ(ฌ(ญ(ฎ(ฏ(ฐ(ฑ(ฒ(ณ(ด(ต(ถ(ท(ธ(น(บ(ป(ผ(ฝ(พ(ฟ(ภ(ม(ย(ร(ล(ว(ศ(ษ(ส(ห(ฬ(อ(ฮ(ฤ(ฦ(ำ(ฯ(ะ(า(เ(แ(โ(ไ(ใ(ๆ(๐(๑(๒(๓(๔(๕(๖(๗(๘(๙((()({(}([(](
) ก)ข)ฃ)ค)ฅ)ฒ)ง)จ)ฉ)ช)ซ)ฌ)ญ)ฎ)ฏ)ฐ)ฑ)ฒ)ณ)ด)ต)ถ)ท)ธ)น)บ)ป)ผ)ฝ)พ)ฟ)ภ)ม)ย)ร)ล)ว)ศ)ษ)ส)ห)ฬ)อ)ฮ)ฤ)ฦ)ำ)ฯ)ะ)า)เ)แ)โ)ไ)ใ)ๆ)๐)๑)๒)๓)๔)๕)๖)๗)๘)๙)())){)})[)])
{ ก{ข{ฃ{ค{ฅ{ฒ{ง{จ{ฉ{ช{ซ{ฌ{ญ{ฎ{ฏ{ฐ{ฑ{ฒ{ณ{ด{ต{ถ{ท{ธ{น{บ{ป{ผ{ฝ{พ{ฟ{ภ{ม{ย{ร{ล{ว{ศ{ษ{ส{ห{ฬ{อ{ฮ{ฤ{ฦ{ำ{ฯ{ะ{า{เ{แ{โ{ไ{ใ{ๆ{๐{๑{๒{๓{๔{๕{๖{๗{๘{๙{({){{{}{[{]{
} ก}ข}ฃ}ค}ฅ}ฒ}ง}จ}ฉ}ช}ซ}ฌ}ญ}ฎ}ฏ}ฐ}ฑ}ฒ}ณ}ด}ต}ถ}ท}ธ}น}บ}ป}ผ}ฝ}พ}ฟ}ภ}ม}ย}ร}ล}ว}ศ}ษ}ส}ห}ฬ}อ}ฮ}ฤ}ฦ}ำ}ฯ}ะ}า}เ}แ}โ}ไ}ใ}ๆ}๐}๑}๒}๓}๔}๕}๖}๗}๘}๙}(})}{}}}[}]}
[ ก[ข[ฃ[ค[ฅ[ฒ[ง[จ[ฉ[ช[ซ[ฌ[ญ[ฎ[ฏ[ฐ[ฑ[ฒ[ณ[ด[ต[ถ[ท[ธ[น[บ[ป[ผ[ฝ[พ[ฟ[ภ[ม[ย[ร[ล[ว[ศ[ษ[ส[ห[ฬ[อ[ฮ[ฤ[ฦ[ำ[ฯ[ะ[า[เ[แ[โ[ไ[ใ[ๆ[๐[๑[๒[๓[๔[๕[๖[๗[๘[๙[([)[{[}[[[][
] ก]ข]ฃ]ค]ฅ]ฒ]ง]จ]ฉ]ช]ซ]ฌ]ญ]ฎ]ฏ]ฐ]ฑ]ฒ]ณ]ด]ต]ถ]ท]ธ]น]บ]ป]ผ]ฝ]พ]ฟ]ภ]ม]ย]ร]ล]ว]ศ]ษ]ส]ห]ฬ]อ]ฮ]ฤ]ฦ]ำ]ฯ]ะ]า]เ]แ]โ]ไ]ใ]ๆ]๐]๑]๒]๓]๔]๕]๖]๗]๘]๙](])]{]}][]]]


บิโบีโบึโบืโบ่โบ้โบ๊โบ๋โบ์โบ็โบ่ใบ้ใบ๊ใบ๋ใบ์ใบ็ใบ่ไบ้ไบ๊ไบ๋ไบ์ไบ็ไ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พ.ค. 2021, 19:15 น. โดย iannnnn » บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
เจอ resource มาเพิ่มครับ
เป็นหน้าทดสอบ kerning ที่นิยม
http://www.as8.it/type/basic_kerning_text.html
https://gist.github.com/thundernixon/dda6de7732dfd6dac4a1f801022a7127
ขอก๊อปมาวางเผื่อเว็บปลายทางหาย

โค้ด:
bibel malhabile modo biegen peuple punibile blind qualifier quindi damals quelle dinamica china quelque analiso schaden salomon macchina schein sellier secondo lager sommier singolo legion unique possibile mime unanime unico mohn usuel legge nagel abonner unione puder agir punizione quälen aiglon dunque huldigen allégir quando geduld alliance uomini

vertrag crainte screw verwalter croyant science verzicht fratricide sketchy vorrede frivolité story yankee instruction take zwetschge lyre treaty zypresse navette tricycle fraktur nocturne typograph kraft pervertir vanity raffeln presto victory reaktion prévoyant vivacity rekord priorité wayward revolte proscrire efficiency tritt raviver without trotzkopf tactilité through tyrann arrêt known

.

โค้ด:
lynx tuft frogs, dolphins abduct by proxy the ever awkward klutz, dud, dummkopf, jinx snubnose filmgoer, orphan sgt. renfruw grudgek reyfus, md. sikh psych if halt tympany jewelry sri heh! twyer vs jojo pneu fylfot alcaaba son of nonplussed halfbreed bubbly playboy guggenheim daddy coccyx sgraffito effect, vacuum dirndle impossible attempt to disvalue, muzzle the afghan czech czar and exninja, bob bixby dvorak wood dhurrie savvy, dizzy eye aeon circumcision uvula scrungy picnic luxurious special type carbohydrate ovoid adzuki kumquat bomb? afterglows gold girl pygmy gnome lb. ankhs acme aggroupment akmed brouhha tv wt. ujjain ms. oz abacus mnemonics bhikku khaki bwana aorta embolism vivid owls often kvetch otherwise, wysiwyg densfort wright you’ve absorbed rhythm, put obstacle kyaks krieg kern wurst subject enmity equity coquet quorum pique tzetse hepzibah sulfhydryl briefcase ajax ehler kafka fjord elfship halfdressed jugful eggcup hummingbirds swingdevil bagpipe legwork reproachful hunchback archknave baghdad wejh rijswijk rajbansi rajput ajdir okay weekday obfuscate subpoena liebknecht marcgravia ecbolic arcticward dickcissel pincpinc boldface maidkin adjective adcraft adman dwarfness applejack darkbrown kiln palzy always farmland flimflam unbossy nonlineal stepbrother lapdog stopgap sx countdown basketball beaujolais vb. flowchart aztec lazy bozo syrup tarzan annoying dyke yucky hawg gagzhukz cuzco squire when hiho mayhem nietzsche szasz gumdrop milk emplotment ambidextrously lacquer byway ecclesiastes stubchen hobgoblins crabmill aqua hawaii blvd. subquality byzantine empire debt obvious cervantes jekabzeel anecdote flicflac mechanicville bedbug couldn’t i’ve it’s they’ll they’d dpt. headquarter burkhardt xerxes atkins govt. ebenezer lg. lhama amtrak amway fixity axmen quumbabda upjohn hrumpf

LYNX TUFT FROGS, DOLPHINS ABDUCT BY PROXY THE EVER AWKWARD KLUTZ, DUD, DUMMKOPF, JINX SNUBNOSE FILMGOER, ORPHAN SGT. RENFRUW GRUDGEK REYFUS, MD. SIKH PSYCH IF HALT TYMPANY JEWELRY SRI HEH! TWYER VS JOJO PNEU FYLFOT ALCAABA SON OF NONPLUSSED HALFBREED BUBBLY PLAYBOY GUGGENHEIM DADDY COCCYX SGRAFFITO EFFECT, VACUUM DIRNDLE IMPOSSIBLE ATTEMPT TO DISVALUE, MUZZLE THE AFGHAN CZECH CZAR AND EXNINJA, BOB BIXBY DVORAK WOOD DHURRIE SAVVY, DIZZY EYE AEON CIRCUMCISION UVULA SCRUNGY PICNIC LUXURIOUS SPECIAL TYPE CARBOHYDRATE OVOID ADZUKI KUMQUAT BOMB? AFTERGLOWS GOLD GIRL PYGMY GNOME LB. ANKHS ACME AGGROUPMENT AKMED BROUHHA TV WT. UJJAIN MS. OZ ABACUS MNEMONICS BHIKKU KHAKI BWANA AORTA EMBOLISM VIVID OWLS OFTEN KVETCH OTHERWISE, WYSIWYG DENSFORT WRIGHT YOU’VE ABSORBED RHYTHM, PUT OBSTACLE KYAKS KRIEG KERN WURST SUBJECT ENMITY EQUITY COQUET QUORUM PIQUE TZETSE HEPZIBAH SULFHYDRYL BRIEFCASE AJAX EHLER KAFKA FJORD ELFSHIP HALFDRESSED JUGFUL EGGCUP HUMMINGBIRDS SWINGDEVIL BAGPIPE LEGWORK REPROACHFUL HUNCHBACK ARCHKNAVE BAGHDAD WEJH RIJSWIJK RAJBANSI RAJPUT AJDIR OKAY WEEKDAY OBFUSCATE SUBPOENA LIEBKNECHT MARCGRAVIA ECBOLIC ARCTICWARD DICKCISSEL PINCPINC BOLDFACE MAIDKIN ADJECTIVE ADCRAFT ADMAN DWARFNESS APPLEJACK DARKBROWN KILN PALZY ALWAYS FARMLAND FLIMFLAM UNBOSSY NONLINEAL STEPBROTHER LAPDOG STOPGAP SX COUNTDOWN BASKETBALL BEAUJOLAIS VB. FLOWCHART AZTEC LAZY BOZO SYRUP TARZAN ANNOYING DYKE YUCKY HAWG GAGZHUKZ CUZCO SQUIRE WHEN HIHO MAYHEM NIETZSCHE SZASZ GUMDROP MILK EMPLOTMENT AMBIDEXTROUSLY LACQUER BYWAY ECCLESIASTES STUBCHEN HOBGOBLINS CRABMILL AQUA HAWAII BLVD. SUBQUALITY BYZANTINE EMPIRE DEBT OBVIOUS CERVANTES JEKABZEEL ANECDOTE FLICFLAC MECHANICVILLE BEDBUG COULDN’T I’VE IT’S THEY’LL THEY’D DPT. HEADQUARTER BURKHARDT XERXES ATKINS GOVT. EBENEZER LG. LHAMA AMTRAK AMWAY FIXITY AXMEN QUUMBABDA UPJOHN HRUMPF

Aaron Abraham Adam Aeneas Agfa Ahoy Aileen Akbar Alanon Americanism Anglican Aorta April Fool’s Day Aqua Lung (Tm.) Arabic Ash Wednesday Authorized Version Ave Maria Away Axel Ay Aztec Bhutan Bill Bjorn Bk Btu. Bvart Bzonga California Cb Cd Cervantes Chicago Clute City, Tx. Cmdr. Cnossus Coco Cracker State, Georgia Cs Ct. Cwacker Cyrano David Debra Dharma Diane Djakarta Dm Dnepr Doris Dudley Dwayne Dylan Dzerzhinsk Eames Ectomorph Eden Eerie Effingham, Il. Egypt Eiffel Tower Eject Ekland Elmore Entreaty Eolian Epstein Equine Erasmus Eskimo Ethiopia Europe Eva Ewan Exodus Jan van Eyck Ezra Fabian February Fhara Fifi Fjord Florida Fm France Fs Ft. Fury Fyn Gabriel Gc Gdynia Gehrig Ghana Gilligan Karl Gjellerup Gk. Glen Gm Gnosis Gp.E. Gregory Gs Gt. Br. Guinevere Gwathmey Gypsy Gzags Hebrew Hf Hg Hileah Horace Hrdlicka Hsia Hts. Hubert Hwang Hai Hyacinth Hz. Iaccoca Ibsen Iceland Idaho If Iggy Ihre Ijit Ike Iliad Immediate Innocent Ione Ipswitch Iquarus Ireland Island It Iud Ivert Iwerks Ixnay Iy Jasper Jenks Jherry Jill Jm Jn Jorge Jr. Julie Kerry Kharma Kiki Klear Koko Kruse Kusack Kylie Laboe Lb. Leslie Lhihane Llama Lorrie Lt. Lucy Lyle Madeira Mechanic Mg. Minnie Morrie Mr. Ms. Mt. Music My Nanny Nellie Nillie Novocane Null Nyack Oak Oblique Occarina Odd Oedipus Off Ogmane Ohio Oil Oj Oklahoma Olio Omni Only Oops Opera Oqu Order Ostra Ottmar Out Ovum Ow Ox Oyster Oz Parade Pd. Pepe Pfister Pg. Phil Pippi Pj Please Pneumonia Porridge Price Psalm Pt. Purple Pv Pw Pyre Qt. Quincy Radio Rd. Red Rhea Right Rj Roche Rr Rs Rt. Rural Rwanda Ryder Sacrifice Series Sgraffito Shirt Sister Skeet Slow Smore Snoop Soon Special Squire Sr St. Suzy Svelte Swiss Sy Szach Td Teach There Title Total Trust Tsena Tulip Twice Tyler Tzean Ua Udder Ue Uf Ugh Uh Ui Uk Ul Um Unkempt Uo Up Uq Ursula Use Utmost Uvula Uw Uxurious Uzßai Valerie Velour Vh Vicky Volvo Vs Water Were Where With World Wt. Wulk Wyler Xavier Xerox Xi Xylophone Yaboe Year Yipes Yo Ypsilant Ys Yu Zabar’s Zero Zhane Zizi Zorro Zu Zy Don’t I’ll I’m I’se

0010203040500607080900
10112131415116171819100
20212232425226272829200
30313233435336373839300
40414243445446474849400
50515253545556575859500
6061626364656676869600
7071727374757677879700
8081828384858687889800
9091929394959697989900

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(0)

$00 $10 $20 $30 $40 $50 $60 $70 $80 $90

£00 £10 £20 £30 £40 £50 £60 £70 £80 £90

00¢ 11¢ 22¢ 33¢ 44¢ 55¢ 66¢ 77¢ 88¢ 99¢

00% 0‰ 0-0.0,0…0°
11% 1‰ 1-1.1,1…1°
12% 2‰ 2-2.2,2…2°
13% 3‰ 3-3.3,3…3°
14% 4‰ 4-4.4,4…4°
15% 5‰ 5-5.5,5…5°
16% 6‰ 6-6.6,6…6°
17% 7‰ 7-7.7,7…7°
18% 8‰ 8-8.8,8…8°
19% 9‰ 9-9.9,9…9°

.

อันนี้เป็นพารากราฟยาวๆ
http://ultrasparky.org/archives/2014/03/spacing_tests.html

อันนี้ลากฟอนต์ไปวางได้เลย
http://www.cyreal.org/Font-Testing-Page/
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
มีอันนี้อีก เผื่อก๊อปวางใน Fontlab

โค้ด:
AABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZA
BABBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZB
CACBCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCVCWCXCYCZC
DADBDCDDEDFDGDHDIDJDKDLDMDNDODPDQDRDSDTDUDVDWDXDYDZD
EAEBECEDEEFEGEHEIEJEKELEMENEOEPEQERESETEUEVEWEXEYEZE
FAFBFCFDFEFFGFHFIFJFKFLFMFNFOFPFQFRFSFTFUFVFWFXFYFZF
GAGBGCGDGEGFGGHGIGJGKGLGMGNGOGPGQGRGSGTGUGVGWGXGYGZG
HAHBHCHDHEHFHGHHIHJHKHLHMHNHOHPHQHRHSHTHUHVHWHXHYHZH
IAIBICIDIEIFIGIHIIJIKILIMINIOIPIQIRISITIUIVIWIXIYIZI
JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJKJLJMJNJOJPJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ
KAKBKCKDKEKFKGKHKIKJKKLKMKNKOKPKQKRKSKTKUKVKWKXKYKZK
LALBLCLDLELFLGLHLILJLKLLMLNLOLPLQLRLSLTLULVLWLXLYLZL
MAMBMCMDMEMFMGMHMIMJMKMLMMNMOMPMQMRMSMTMUMVMWMXMYMZM
NANBNCNDNENFNGNHNINJNKNLNMNNONPNQNRNSNTNUNVNWNXNYNZN
OAOBOCODOEOFOGOHOIOJOKOLOMONOOPOQOROSOTOUOVOWOXOYOZO
PAPBPCPDPEPFPGPHPIPJPKPLPMPNPOPPQPRPSPTPUPVPWPXPYPZP
QAQBQCQDQEQFQGQHQIQJQKQLQMQNQOQPQQRQSQTQUQVQWQXQYQZQ
RARBRCRDRERFRGRHRIRJRKRLRMRNRORPRQRRSRTRURVRWRXRYRZR
SASBSCSDSESFSGSHSISJSKSLSMSNSOSPSQSRSSTSUSVSWSXSYSZS
TATBTCTDTETFTGTHTITJTKTLTMTNTOTPTQTRTSTTUTVTWTXTYTZT
UAUBUCUDUEUFUGUHUIUJUKULUMUNUOUPUQURUSUTUUVUWUXUYUZU
VAVBVCVDVEVFVGVHVIVJVKVLVMVNVOVPVQVRVSVTVUVVWVXVYVZV
WAWBWCWDWEWFWGWHWIWJWKWLWMWNWOWPWQWRWSWTWUWVWWXWYWZW
XAXBXCXDXEXFXGXHXIXJXKXLXMXNXOXPXQXRXSXTXUXVXWXXYXZX
YAYBYCYDYEYFYGYHYIYJYKYLYMYNYOYPYQYRYSYTYUYVYWYYZY
ZAZBZCZDZEZFZGZHZIZJZKZLZMZNZOZPZQZRZSZTZUZVZWZXZYZZ

aabacadaeafagahaiajakalamanaoapaqarasatauavawaxayaza
babbcbdbebfbgbhbibjbkblbmbnbobpbqbrbsbtbubvbwbxbybzb
cacbccdcecfcgchcicjckclcmcncocpcqcrcsctcucvcwcxcyczc
dadbdcddedfdgdhdidjdkdldmdndodpdqdrdsdtdudvdwdxdydzd
eaebecedeefegeheiejekelemeneoepeqereseteuevewexeyeze
fafbfcfdfeffgfhfifjfkflfmfnfofpfqfrfsftfufvfwfxfyfzf
gagbgcgdgegfgghgigjgkglgmgngogpgqgrgsgtgugvgwgxgygzg
hahbhchdhehfhghhihjhkhlhmhnhohphqhrhshthuhvhwhxhyhzh
iaibicidieifigihiijikiliminioipiqirisitiuiviwixiyizi
jajbjcjdjejfjgjhjijjkjljmjnjojpjrjsjtjujvjwjxjyjzj
kakbkckdkekfkgkhkikjkklkmknkokpkqkrksktkukvkwkxkykzk
lalblcldlelflglhliljlkllmlnlolplqlrlsltlulvlwlxlylzl
mambmcmdmemfmgmhmimjmkmlmmnmompmqmrmsmtmumvmwmxmymzm
nanbncndnenfngnhninjnknlnmnnonpnqnrnsntnunvnwnxnynzn
oaobocodoeofogohoiojokolomonoopoqorosotouovowoxoyozo
papbpcpdpepfpgphpipjpkplpmpnpoppqprpsptpupvpwpxpypzp
qaqbqcqdqeqfqgqhqiqjqkqlqmqnqoqpqqrqsqtquqvqwqxqyqzq
rarbrcrdrerfrgrhrirjrkrlrmrnrorprqrrsrtrurvrwrxryrzr
sasbscsdsesfsgshsisjskslsmsnsospsqsrsstsusvswsxsyszs
tatbtctdtetftgthtitjtktltmtntotptqtrtsttutvtwtxtytzt
uaubucudueufuguhuiujukulumunuoupuqurusutuuvuwuxuyuzu
vavbvcvdvevfvgvhvivjvkvlvmvnvovpvqvrvsvtvuvvwvxvyvzv
wawbwcwdwewfwgwhwiwjwkwlwmwnwowpwqwrwswtwuwvwwxwywzw
xaxbxcxdxexfxgxhxixjxkxlxmxnxoxpxqxrxsxtxuxvxwxxyxzx
yaybycydyeyfygyhyiyjykylymynyoypyqyrysytyuyvywyyzy
zazbzczdzezfzgzhzizjzkzlzmznzozpzqzrzsztzuzvzwzxzyzz

Aar Abo Act Adj Aer Aft Aga Ahe Aie Aji Ake Alm Amo Ano Aoa App Aqu Art Ass Att Aug Ave Awa Axe Aye Azo Bal Bbn Bcc Bdj Ber Bfd Bga Bhu Bie Bji Bkl Bli Bmo Bni Boa Bpi Bqu Brt Bss Btl But Bve Bwa Bxl Bye Bzo Cal Cbn Ccn Cdj Cer Cfi Cga Che Cie Cjn Ckl Cle Cmo Cnl Coa Cpl Cqu Crl Css Ctl Cul Cvl Cwl Cxl Cyi Czo Dal Dbn Dci Ddj Der Dfl Dga Dhr Die Dji Dkl Dli Dmo Dnu Don Dpi Dqu Dri Dsl Dtl Dul Dvl Dwl Dxl Dya Dzn Ear Ebe Ech Edw Een Efo Ega Ehr Eit Ejo Ekn Eld Emp Ens Eob Epa Equ Ero Est Eth Euc Eva Ewa Exe Eyo Eze Fal Fbo Fci Fdj Fer Ffu Fgn Fhi Fil Fjo Fkl Fli Fmi Fnl Fol Fpi Fqu Fra Fst Fto Ful Fvl Fwl Fxi Fyi Fzi Gal Gbo Gch Gdj Ger Gfl Ggl Ghi Gil Gjl Gke Gli Gmo Gnl Gol Gpi Gqu Gra Gst Gto Gut Gve Gwl Gxi Gyn Gzn Har Hbo Hct Hdj Her Hfl Hga Hhe Hie Hji Hke Hlm Hmo Hno Hon Hpl Hqu Hrt Hss Htt Hue Hve Hwa Hxe Hyu Hzi Ian Ibo Ict Idj Ier Ift Iga Ihe Iie Ijo Ike Ilm Imo Ino Ion Ipl Iqu Irt Iss Ita Iut Ive Iwa Ixe Iyo Izo Jap Jbo Jct Jdj Jer Jfn Jgu Jhe Jie Jjl Jkl Jlm Jmo Jno Jon Jpl Jqu Jrt Jss Jtt Jut Jve Jwa Jxe Jyn Jzt Kan Kbo Kci Kdj Ker Kfn Kga Khe Kie Kjl Kkn Klm Kmo Kno Kon Kpl Kqu Krt Kss Kti Kui Kve Kwa Kxe Kye Kzo Lam Lbo Lct Ldj Len Lft Lga Lhe Lie Lju Lke Llm Lmo Lno Lon Lpl Lqu Lrt Lss Ltt Luc Lve Lwa Lxe Lye Lzt Mar Mbu Mct Mdj Mer Mfl Mga Mhe Mie Mji Mke Mlf Mmi Mnu Mon Mpl Mqu Mrt Mss Mtt Mut Mvl Mwa Mxe Myu Mzi Nam Nbu Nct Ndj Nel Nfl Nga Nhi Nie Njn Nke Nlo Nmi Nnu Non Npr Nqu Nrt Nst Ntu Nul Nvd Nwa Nxe Nyi Nzu Oan Obu Oct Odj Oer Ofa Oga Ohe Oie Oja Oke Olf Omi Onu Oon Opl Oqu Ort Oss Ott Out Ovl Owa Oxe Oye Ozo Par Pbl Pct Pdj Per Pfe Pgs Phi Pie Pji Pki Pla Pml Pnu Pon Ppl Pqu Prt Psa Pts Pul Pvc Pwi Pxl Pyn Pzl Qal Qbo Qct Qdj Qer Qfi Qga Qhe Qie Qji Qke Qlm Qmo Qno Qoa Qpp Qqu Qrt Qss Qtt Qui Qve Qwa Qxe Qyo Qzo Rad Rbi Rct Rdj Ren Rfe Rgs Rha Ria Rji Rkl Rli Rms Rni Roa Rpi Rqu Rrt Rsi Rtd Rut Rvi Rwl Rxi Ryn Rzi Sar Sbo Sct Sdl Ser Sfo Sgi She Sie Sja Ski Slo Smi Sno Sol Spe Squ Srt Sst Stt Sut Sve Swa Sxe Syl Szo Tar Tba Tcm Tdi Ter Tfl Tgi The Tie Tji Tke Tlm Tmo Tno Tol Tpi Tqu Trt Tsi Tti Tut Tvl Twl Txl Tyl Tzo Ual Ubi Uct Udj Uer Ufc Uga Uhi Uie Uji Uke Ulm Umo Uno Uol Upp Uqu Urt Uss Utl Uui Uvl Uwl Uxe Uye Uzo Val Vbo Vct Vdj Ver Vft Vga Vhe Vie Vjl Vki Vlm Vmo Vno Vol Vpi Vqu Vrl Vsi Vtt Vut Vvl Vwl Vxl Vyl Vzi Wal Wbo Wcl Wdj Wer Wfi Wga Whe Wie Wjl Wke Wlm Wmo Wno Wol Wpi Wqu Wrl Wsi Wtt Wut Wvl Wwl Wxl Wya Wzl Xal Xbo Xce Xdj Xer Xft Xga Xhe Xie Xjl Xki Xlm Xmo Xno Xol Xpi Xqu Xrl Xsi Xtt Xut Xvl Xwl Xxl Xye Xzi Yal Ybo Yci Ydj Yer Yfl Yga Yhe Yie Yjo Ykl Yli Ymo Yno Yol Ypi Yqu Yrl Ysi Ytt Yut Yvl Ywl Yxl Yyl Yzi Zan Zbr Zco Zdj Zer Zfl Zga Zhe Zie Zji Zke Zlm Zmo Zno Zol Zpi Zqu Zro Zsn Zti Zut Zvl Zwl Zxl Zyl Zzl

01020304050607080900
91929394959697989909
81828384858687889808
71727374757677879707
61626364656676869606
51525354556575859505
41424344546474849404
31323343536373839303
21223242526272829202
11213141516171819101

.1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.
,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,
'1'2'3'4'5'6'7'8'9'0'
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-
–1–2–3–4–5–6–7–8–9–0–

-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-
–a–b–c–d–e–f–g–h–i–j–k–l–m–n–o–p–q–r–s–t–u–v–w–x–y–z–
—a—b—c—d—e—f—g—h—i—j—k—l—m—n—o—p—q—r—s—t—u—v—w—x—y—z—
-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-
–A–B–C–D–E–F–G–H–I–J–K–L–M–N–O–P–Q–R–S–T–U–V–W–X–Y–Z–
—A—B—C—D—E—F—G—H—I—J—K—L—M—N—O—P—Q—R—S—T—U—V—W—X—Y—Z—

.a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.u.v.w.x.y.z.
,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,
.A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z.
,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,
a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; k; l; m; n; o; p; q; r; s; t; u; v; w; x; y; z;
a: b: c: d: e: f: g: h: i: j: k: l: m: n: o: p: q: r: s: t: u: v: w: x: y: z:
A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z;
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z:

//a//b//c//d//e//f//g//h//i//j//k//l//m//n//o//p//q//r//s//t//u//v//w//y//z//
//A//B//C//D//E//F//G//H//I//J//K//L//M//N//O//P//Q//R//S//T//U//V//W//X//Y//Z//

¿A? ¿B? ¿C? ¿D? ¿E? ¿F? ¿G? ¿H? ¿I? ¿J? ¿K? ¿L? ¿M? ¿N? ¿O? ¿P? ¿Q? ¿R? ¿S? ¿T? ¿U? ¿V? ¿W? ¿X? ¿Y? ¿Z?
¿a? ¿b? ¿c? ¿d? ¿e? ¿f? ¿g? ¿h? ¿i? ¿j? ¿k? ¿l? ¿m? ¿n? ¿o? ¿p? ¿q? ¿r? ¿s? ¿t? ¿u? ¿v? ¿w? ¿x? ¿y? ¿z?
¡a! ¡b! ¡c! ¡d! ¡e! ¡f! ¡g! ¡h! ¡i! ¡j! ¡k! ¡l! ¡m! ¡n! ¡o! ¡p! ¡q! ¡r! ¡s! ¡t! ¡u! ¡v! ¡w! ¡x! ¡y! ¡z!
¡A! ¡B! ¡C! ¡D! ¡E! ¡F! ¡G! ¡H! ¡I! ¡J! ¡K! ¡L! ¡M! ¡N! ¡O! ¡P! ¡Q! ¡R! ¡S! ¡T! ¡U! ¡V! ¡W! ¡X! ¡Y! ¡Z!

“A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “H” “I” “J” “K” “L” “M” “N” “O” “P” “Q” “R” “S” “T” “U” “V” “W” “X” “Y” “Z”
“a” “b” “c” “d” “e” “f” “g” “h” “i” “j” “k” “l” “m” “n” “o” “p” “q” “r” “s” “t” “u” “v” “w” “x” “y” “z”

‘A’ ‘B’ ‘C’ ‘D’ ‘E’ ‘F’ ‘G’ ‘H’ ‘I’ ‘J’ ‘K’ ‘L’ ‘M’ ‘N’ ‘O’ ‘P’ ‘Q’ ‘R’ ‘S’ ‘T’ ‘U’ ‘V’ ‘W’ ‘X’ ‘Y’ ‘Z’
‘a’ ‘b’ ‘c’ ‘d’ ‘e’ ‘f’ ‘g’ ‘h’ ‘i’ ‘j’ ‘k’ ‘l’ ‘m’ ‘n’ ‘o’ ‘p’ ‘q’ ‘r’ ‘s’ ‘t’ ‘u’ ‘v’ ‘w’ ‘x’ ‘y’ ‘z’

’A’B’C’D’E’F’G’H’I’J’K’L’M’N’O’P’Q’R’S’T’U’V’W’X’Y’Z’
’a’b’c’d’e’f’g’h’i’j’k’l’m’n’o’p’q’r’s’t’u’v’w’x’y’z’

'A'B'C'D'E'F'G'H'I'J'K'L'M'N'O'P'Q'R'S'T'U'V'W'X'Y'Z'
'a'b'c'd'e'f'g'h'i'j'k'l'm'n'o'p'q'r's't'u'v'w'x'y'z'

$12 $23 $34 $45 $56 $67 $78 $89 $90 $01
€12 €23 €34 €45 €56 €67 €78 €89 €90 €01
£12 £23 £34 £45 £56 £67 £78 £89 £90 £01
¥12 ¥23 ¥34 ¥45 ¥56 ¥67 ¥78 ¥89 ¥90 ¥01
12¢ 23¢ 34¢ 45¢ 56¢ 67¢ 78¢ 89¢ 90¢ 01¢

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) {a} {b} {c} {d} {e} {f} {g} {h} {i} {j} {k} {l} {m} {n} {o} {p} {q} {r} {s} {t} {u} {v} {w} {x} {y} {z} {A} {B} {C} {D} {E} {F} {G} {H} {I} {J} {K} {L} {M} {N} {O} {P} {Q} {R} {S} {T} {U} {V} {W} {X} {Y} {Z} [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

WOW.” ,’ ,” .’ ?” ?’ !” !’

บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
เพิ่มเติมจากด้านบนฮะ

ในหน้าจอ kerning ของ FontLab7
เราสามารถแยกออกมาเป็นชุด ๆ ไว้
เวลาทำ kerning จะได้ไม่ลายตาเกินไป

เราเซฟเป็นไฟล์ text แล้วแอดลงไปได้เลยฮะใน Panel > Kerning เราสามารถกด Edit Pairs & Phrases ได้ (ตุ่มที่ลูกศรชี้)
หลังจากนั้นกดตุ่ม + (Add text file) แล้วเลือก text file ที่เราเซฟเอาไว้
หลังจากนั้นเราก็เลือกใช้งานได้ทีละชุด ๆ ฮะ
(FL7 จะแยกชุดออกมาให้ จากบรรทัดที่เราเคาะไว้ใน text file)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พ.ค. 2021, 12:28 น. โดย ปอมป๋วย » บันทึกการเข้า

ติดตาม และช่วยส่งเสียค่าเลี้ยงดูได้ที่ ธรรมดาสตูดิโอ
เจ๋ง
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
ตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ ทดสอบฟอนต์ภาษาไทยก่อนปล่อยครับ สำนักปีศาจฟอนต์

ตัวนี้เป็นฉบับปรับแก้เหมือนของคุณแอนในตำแหน่ง ฆ ครับ

โค้ด:

Group ก =
กกขกฃกคกฅกฆกงกจกฉกชกซกฌกญกฎกฏกฐก
กฑกฒกณกดกตกถกทกธกนกบกปกผกฝกพกฟก
กภกมกยกรกลกวกศกษกสกหกฬกอกฮกฤกฦกำก
กฯกะกากเกแกโกไกใกๆก๐ก๑ก๒ก๓ก๔ก๕ก๖ก๗ก
ก๘ก๙ก(ก)ก{ก}ก[ก]ก

Group ข =
กขขขฃขคขฅขฆขงขจขฉขชขซขฌขญขฎขฏขฐข
ขฑขฒขณขดขตขถขทขธขนขบขปขผขฝขพขฟข
ขภขมขยขรขลขวขศขษขสขหขฬขอขฮขฤขฦขำข
ขฯขะขาขเขแขโขไขใขๆข๐ข๑ข๒ข๓ข๔ข๕ข๖ข๗ข
ข๘ข๙ข(ข)ข{ข}ข[ข]ข

Group ฃ =
กฃขฃฃฃคฃฅฃฆฃงฃจฃฉฃชฃซฃฌฃญฃฎฃ
ฃฏฃฐฃฑฃฒฃณฃดฃตฃถฃทฃธฃนฃบฃปฃผฃ
ฝฃพฃฟฃภฃมฃยฃรฃลฃวฃศฃษฃสฃหฃฬฃ
ฃอฃฮฃฤฃฦฃำฃฯฃะฃาฃเฃแฃโฃไฃใฃๆฃ๐ฃ
ฃ๑ฃ๒ฃ๓ฃ๔ฃ๕ฃ๖ฃ๗ฃ๘ฃ๙ฃ(ฃ)ฃ{ฃ}ฃ[ฃ]ฃ

Group ค =
กคขคฃคคคฅคฆคงคจคฉคชคซค
คฌคญคฎคฏคฐคฑคฒคณคดคตคถคทคธคนค
คบคปคผคฝคพคฟคภคมคยครคลควคศคษค
คสคหคฬคอคฮคฤคฦคำคฯคะคาคเคแคโคไคใค
คๆค๐ค๑ค๒ค๓ค๔ค๕ค๖ค๗ค๘ค๙ค(ค)ค{ค}ค[ค]ค

Group ฅ =
กฅขฅฃฅคฅฅฅฆฅงฅจฅฉฅชฅซฅฌฅญฅฎฅฏฅ
ฅฐฅฑฅฒฅณฅดฅตฅถฅทฅธฅนฅบฅปฅผฅฝฅ
พฅฟฅภฅมฅยฅรฅลฅวฅศฅษฅสฅหฅฬฅอฅฮฅ
ฅฤฅฦฅำฅฯฅะฅาฅเฅแฅโฅไฅใฅๆฅ๐ฅ๑ฅ๒ฅ
ฅ๓ฅ๔ฅ๕ฅ๖ฅ๗ฅ๘ฅ๙ฅ(ฅ)ฅ{ฅ}ฅ[ฅ]ฅ

Group ฆ =
กฆขฆฃฆคฆฅฆฆฆงฆจฆฉฆชฆซฆฌฆญฆฎฆฏฆ
ฆฐฆฑฆฒฆณฆดฆตฆถฆทฆธฆนฆบฆปฆผฆฝฆ
ฆพฆฟฆภฆมฆยฆรฆลฆวฆศฆษฆสฆหฆฬฆอฆฮฆ
ฆฤฆฦฆำฆฯฆะฆาฆเฒแฒโฒไฒใฒๆฆ๐ฆ๑ฆ๒ฆ
ฆ๓ฆ๔ฆ๕ฆ๖ฆ๗ฆ๘ฆ๙ฆ(ฆ)ฆ{ฆ}ฆ[ฆ]ฆ

Group ง =
กงขงฃงคงฅงฆงงงจงฉงชงซงฌงญงฎงฏงฐงฑง
งฒงณงดงตงถงทงธงนงบงปงผงฝงพงฟงภงมงยง
งรงลงวงศงษงสงหงฬงองฮงฤงฦงำงฯงะงางเงแง
งโงไงใงๆง๐ง๑ง๒ง๓ง๔ง๕ง๖ง๗ง๘ง๙ง(ง)ง{ง}ง[ง]ง

Group จ =
กจขจฃจคจฅจฆจงจจจฉจชจซจฌจญจฎจฏจฐจ
จฑจฒจณจดจตจถจทจธจนจบจปจผจฝจพจฟจ
จภจมจยจรจลจวจศจษจสจหจฬจอจฮจฤจฦจำจ
จฯจะจาจเจแจโจไจใจๆจ๐จ๑จ๒จ๓จ๔จ๕จ๖จ
จ๗จ๘จ๙จ(จ)จ{จ}จ[จ]จ

Group ฉ =
กฉขฉฃฉคฉฅฉฆฉงฉจฉฉฉชฉซฉฌฉญฉฎฉฏฉฐฉ
ฉฑฉฒฉณฉดฉตฉถฉทฉธฉนฉบฉปฉผฉฝฉพฉฟฉ
ภฉมฉยฉรฉลฉวฉศฉษฉสฉหฉฬฉอฉฮฉฤฉฦฉำฉ
ฉฯฉะฉาฉเฉแฉโฉไฉใฉๆฉ๐ฉ๑ฉ๒ฉ๓ฉ๔ฉ๕ฉ๖ฉ
ฉ๗ฉ๘ฉ๙ฉ(ฉ)ฉ{ฉ}ฉ[ฉ]ฉ

Group ช =
กชขชฃชคชฅชฆชงชจชฉชชชซชฌชญชฎช
ชฏชฐชฑชฒชณชดชตชถชทชธชนชบชปช
ชผชฝชพชฟชภชมชยชรชชลชวชศชษชสช
ชหชฬชอชฮชฤชฦชำชฯชะชาชเชแชโชไช
ชใชๆช๐ช๑ช๒ช๓ช๔ช๕ช๖ช๗ช๘ช๙ช(ช)ช{ช}ช[ช]ช

Group ซ =
กซขซฃซคซฅซฒซงซจซฉซชซซซฌซญซฎซฏซ
ซฐซฑซฒซณซดซตซถซทซธซนซบซปซผซฝซ
ซพซฟซภซมซยซรซลซวซศซษซสซหซฬซอซ
ฮซฤซฦซำซฯซะซาซเซแซโซไซใซๆซ๐ซ๑ซ๒ซ
ซ๓ซ๔ซ๕ซ๖ซ๗ซ๘ซ๙ซ(ซ)ซ{ซ}ซ[ซ]ซ

Group ฌ =
กฌขฌฃฌคฌฅฌฆฌงฌจฌฉฌชฌซฌฌฌ
ฌญฌฎฌฏฌฐฌฑฌฒฌณฌดฌตฌถฌทฌ
ฌธฌนฌบฌปฌผฌฝฌพฌฟฌภฌมฌยฌ
ฌรฌลฌวฌศฌษฌสฌหฌฬฌอฌฮฌฤฌ
ฌฦฌำฌฯฌะฌาฌเฌแฌโฌไฌใฌๆฌ๐ฌ๑ฌ
ฌ๒ฌ๓ฌ๔ฌ๕ฌ๖ฌ๗ฌ๘ฌ๙ฌ(ฌ)ฌ{ฌ}ฌ[ฌ]ฌ

Group ญ =
กญขญฃญคญฅญฆญงญจญฉญชญซญฌญ
ญญฎญฏญฐญฑญฒญณญดญตญถญทญธญ
ญนญบญปญผญฝญพญฟญภญมญยญรญ
ญลญวญศญษญสญหญฬญอญฮญฤญฦญำญ
ญฯญะญาญเญแญโญไญใญๆญ๐ญ๑ญ๒ญ
ญ๓ญ๔ญ๕ญ๖ญ๗ญ๘ญ๙ญ(ญ)ญ{ญ}ญ[ญ]ญ

Group ฎ =
กฎขฎฃฎคฎฅฎฆฎงฎจฎฉฎชฎซฎฌฎญฎฎฎฏฎ
ฎฐฎฑฎฒฎณฎดฎตฎถฎทฎธฎนฎบฎปฎผฎฝฎ
ฎพฎฟฎภฎมฎยฎรฎลฎวฎศฎษฎสฎหฎฬฎอฎ
ฮฎฤฎฦฎำฎฯฎะฎาฎเฎแฎโฎไฎใฎๆฎ๐ฎ๑ฎ
ฎ๒ฎ๓ฎ๔ฎ๕ฎ๖ฎ๗ฎ๘ฎ๙ฎ(ฎ)ฎ{ฎ}ฎ[ฎ]ฎ

Group ฏ =
กฏขฏฃฏคฏฅฏฆฏงฏจฏฉฏชฏซฏฌฏญฏฎฏฏ
ฏฐฏฑฏฒฏณฏดฏตฏถฏทฏธฏนฏบฏปฏผฏฝฏ
ฏพฏฟฏภฏมฏยฏรฏลฏวฏศฏษฏสฏหฏฬฏอฏ
ฏฮฏฤฏฦฏำฏฯฏะฏาฏเฏแฏโฏไฏใฏๆฏ๐ฏ๑ฏ
ฏ๒ฏ๓ฏ๔ฏ๕ฏ๖ฏ๗ฏ๘ฏ๙ฏ(ฏ)ฏ{ฏ}ฏ[ฏ]ฏ

Group ฐ =
กฐขฐฃฐคฐฅฐฆฐงฐจฐฉฐชฐซฐฌฐญฐฎฐฏฐฐ
ฐฑฐฒฐณฐดฐตฐถฐทฐธฐนฐบฐปฐผฐฝฐพฐฟฐ
ฐภฐมฐยฐรฐลฐวฐศฐษฐสฐหฐฬฐอฐฮฐฤฐฦฐำฐ
ฐฯฐะฐาฐเฐแฐโฐไฐใฐๆฐ๐ฐ๑ฐ๒ฐ๓ฐ๔ฐ๕ฐ๖ฐ
ฐ๗ฐ๘ฐ๙ฐ(ฐ)ฐ{ฐ}ฐ[ฐ]ฐ

Group ฑ =
กฑขฑฃฑคฑฅฑฆฑงฑจฑฉฑชฑซฑฌฑญฑฎฑ
ฑฏฑฐฑฑฑฒฑณฑดฑตฑถฑทฑธฑนฑบฑปฑ
ฑผฑฝฑพฑฟฑภฑมฑยฑรฑลฑวฑศฑษฑสฑ
ฑหฑฬฑอฑฮฑฤฑฦฑำฑฯฑะฑาฑเฑแฑโฑไฑ
ฑใฑๆฑ๐ฑ๑ฑ๒ฑ๓ฑ๔ฑ๕ฑ๖ฑ๗ฑ๘ฑ๙ฑ(ฑ)ฑ{ฑ}ฑ[ฑ]ฑ

Group ฒ =
กฒขฒฃฒคฒฅฆฒฒงฒจฒฉฒชฒซฒฌฒ
ฒญฒฎฒฏฒฐฒฑฒฒฒณฒดฒตฒถฒทฒ
ฒธฒนฒบฒปฒผฒฝฒพฒฟฒภฒมฒยฒ
ฒรฒลฒวฒศฒษฒสฒหฒฬฒอฒฮฒฤฒ
ฒฦฒำฒฯฒะฒาฒเฒแฒโฒไฒใฒๆฒ๐ฒ๑ฒ
๒ฒ๓ฒ๔ฒ๕ฒ๖ฒ๗ฒ๘ฒ๙ฒ(ฒ)ฒ{ฒ}ฒ[ฒ]ฒ

Group ณ =
กณขณฃณคณฅณฆณงณจณฉณชณซณฌณญณ
ณฎณฏณฐณฑณฒณณณดณตณถณทณธณนณ
ณบณปณผณฝณพณฟณภณมณยณรณลณวณ
ณศณษณสณหณฬณอณฮณฤณฦณำณฯณะณาณ
ณเณแณโณไณใณๆณ๐ณ๑ณ๒ณ๓ณ๔ณ๕ณ๖ณ
ณ๗ณ๘ณ๙ณ(ณ)ณ{ณ}ณ[ณ]ณ

Group ด =
กดขดฃดคดฅดฆดงดจดฉดชดซดฌดญดฎดฏดฐด
ดฑดฒดณดดดตดถดทดธดนดบดปดผดฝดพดฟด
ดภดมดยดรดลดวดศดษดสดหดฬดอดฮดฤดฦดำด
ดฯดะดาดเดแดโดไดใดๆด๐ด๑ด๒ด๓ด๔ด๕ด๖ด
ด๗ด๘ด๙ด(ด)ด{ด}ด[ด]ด

Group ต =
กตขตฃตคตฅตฆตงตจตฉตชตซตฌตญตฎตฏต
ตฐตฑตฒตณตดตตตถตทตธตนตบตปตผตฝต
ตพตฟตภตมตยตรตลตวตศตษตสตหตฬตอต
ตฮตฤตฦตำตฯตะตาตเตแตโตไตใตๆต๐ต๑ต
ต๒ต๓ต๔ต๕ต๖ต๗ต๘ต๙ต(ต)ต{ต}ต[ต]ต

Group ถ =
กถขถฃถคถฅถฆถงถจถฉถชถซถฌถญถฎถฏถ
ถฐถฑถฒถณถดถตถถถทถธถนถบถปถผถฝถ
ถพถฟถภถมถยถรถลถวถศถษถสถหถฬถอถ
ถฮถฤถฦถำถฯถะถาถเถแถโถไถใถๆถ๐ถ๑ถ
ถ๒ถ๓ถ๔ถ๕ถ๖ถ๗ถ๘ถ๙ถ(ถ)ถ{ถ}ถ[ถ]ถ

Group ท =
กทขทฃทคทฅทฆทงทจทฉทชทซทฌทญทฎท
ทฏทฐทฑทฒทณทดทตทถทททธทนทบทปท
ทผทฝทพทฟทภทมทยทรทลทวทศทษทสท
ทหทฬทอทฮทฤทฦทำทฯทะทาทเทแทโทไท
ทใทๆท๐ท๑ท๒ท๓ท๔ท๕ท๖ท๗ท๘ท๙ท(ท)ท{ท}ท[ท]ท

Group ธ =
กธขธฃธคธฅธฆธงธจธฉธชธซธฌธญธฎธฏธฐธ
ธฑธฒธณธดธตธถธทธธธนธบธปธผธฝธพธฟธ
ธภธมธยธรธลธวธศธษธสธหธฬธอธฮธฤธฦธำธ
ธฯธะธาธเธแธโธไธใธๆธ๐ธ๑ธ๒ธ๓ธ๔ธ๕ธ๖ธ
๗ธ๘ธ๙ธ(ธ)ธ{ธ}ธ[ธ]ธ

Group น =
กนขนฃนคนฅนฆนงนจนฉนชนซนฌนญนฎน
นฏนฐนฑนฒนณนดนตนถนทนธนนนบนปนผน
นฝนพนฟนภนมนยนรนลนวนศนษนสนหนฬน
นอนฮนฤนฦนำนฯนะนานเนแนโนไนในๆน๐น
น๑น๒น๓น๔น๕น๖น๗น๘น๙น(น)น{น}น[น]น

Group บ =
กบขบฃบคบฅบฆบงบจบฉบชบซบฌบญบฎบ
บฏบฐบฑบฒบณบดบตบถบทบธบนบบบปบผบ
บฝบพบฟบภบมบยบรบลบวบศบษบสบหบฬบ
บอบฮบฤบฦบำบฯบะบาบเบแบโบไบใบๆบ๐บ
บ๑บ๒บ๓บ๔บ๕บ๖บ๗บ๘บ๙บ(บ)บ{บ}บ[บ]บ

Group ป =
กปขปฃปคปฅปฆปงปจปฉปชปซปฌปญปฎป
ปฏปฐปฑปฒปณปดปตปถปทปธปนปบปปปผป
ปฝปพปฟปภปมปยปรปลปวปศปษปสปหปฬป
ปอปฮปฤปฦปำปฯปะปาปเปแปโปไปใปๆป๐ป
ป๑ป๒ป๓ป๔ป๕ป๖ป๗ป๘ป๙ป(ป)ป{ป}ป[ป]ป

Group ผ =
กผขผฃผคผฅผฆผงผจผฉผชผซผฌผญผฎผ
ผฏผฐผฑผฒผณผดผตผถผทผธผนผบผปผผ
ผฝผพผฟผภผมผยผรผลผวผศผษผสผหผฬผ
ผอผฮผฤผฦผำผฯผะผาผเผแผโผไผใผๆผ๐ผ๑ผ
ผ๒ผ๓ผ๔ผ๕ผ๖ผ๗ผ๘ผ๙ผ(ผ)ผ{ผ}ผ[ผ]ผ

Group ฝ =
กฝขฝฃฝคฝฅฝฆฝงฝจฝฉฝชฝซฝฌฝญฝฎฝฏฝ
ฝฐฝฑฝฒฝณฝดฝตฝถฝทฝธฝนฝบฝปฝผฝฝฝพฝ
ฝฟฝภฝมฝยฝรฝลฝวฝศฝษฝสฝหฝฬฝอฝฮฝฤฝ
ฝฦฝำฝฯฝะฝาฝเฝแฝโฝไฝใฝๆฝ๐ฝ๑ฝ๒ฝ๓ฝ๔ฝ
ฝ๕ฝ๖ฝ๗ฝ๘ฝ๙ฝ(ฝ)ฝ{ฝ}ฝ[ฝ]ฝ

Group พ =
กพขพฃพคพฅพฆพงพจพฉพชพซพฌพญพ
พฎพฏพฐพฑพฒพณพดพตพถพทพธพนพบพ
พปพผพฝพพพฟพภพมพยพรพลพวพศพษพ
พสพหพฬพอพฮพฤพฦพำพฯพะพาพเพแพโพ
พไพใพๆพ๐พ๑พ๒พ๓พ๔พ๕พ๖พ๗พ๘พ๙พ(พ)พ{พ}พ[พ]พ

Group ฟ =
กฟขฟฃฟคฟฅฟฆฟงฟจฟฉฟชฟซฟฌฟญฟฎฟ
ฟฏฟฐฟฑฟฒฟณฟดฟตฟถฟทฟธฟนฟบฟปฟผฟ
ฟฝฟพฟฟฟภฟมฟยฟรฟลฟวฟศฟษฟสฟหฟฬฟ
ฟอฟฮฟฤฟฦฟำฟฯฟะฟาฟเฟแฟโฟไฟใฟๆฟ๐ฟ
ฟ๑ฟ๒ฟ๓ฟ๔ฟ๕ฟ๖ฟ๗ฟ๘ฟ๙ฟ(ฟ)ฟ{ฟ}ฟ[ฟ]ฟ

Group ภ =
กภขภฃภคภฅภฆภงภจภฉภชภซภฌภญภฎภฏภฐภ
ภฑภฒภณภดภตภถภทภธภนภบภปภผภฝภพภฟภ
ภภมภยภรภลภวภศภษภสภหภฬภอภฮภฤภฦภำภ
ภฯภะภาภเภแภโภไภใภๆภ๐ภ๑ภ๒ภ๓ภ๔ภ๕ภ๖ภ
ภ๗ภ๘ภ๙ภ(ภ)ภ{ภ}ภ[ภ]ภ

Group ม =
กมขมฃมคมฅมฆมงมจมฉมชมซมฌมญมฎมฏม
มฐมฑมฒมณมดมตมถมทมธมนมบมปมผมฝม
มพมฟมภมมมยมรมลมวมศมษมสมหมฬมอม
มฮมฤมฦมำมฯมะมามเมแมโมไมใมๆม๐ม๑ม
ม๒ม๓ม๔ม๕ม๖ม๗ม๘ม๙ม(ม)ม{ม}ม[ม]ม

Group ย =
กยขยฃยคยฅยฆยงยจยฉยชยซยฌยญยฎยฏยฐย
ยฑยฒยณยดยตยถยทยธยนยบยปยผยฝยพยฟย
ยภยมยยยรยลยวยศยษยสยหยฬยอยฮยฤยฦยำย
ยฯยะยายเยแยโยไยใยๆย๐ย๑ย๒ย๓ย๔ย๕ย๖ย
ย๗ย๘ย๙ย(ย)ย{ย}ย[ย]ย

Group ร =
กรขรฃรครฅรฆรงรจรฉรชรซรฌรญรฎรฏรฐรฑร
รฒรณรดรตรถรทรธรนรบรปรผรฝรพรฟรภรมรยร
รรรลรวรศรษรสรหรฬรอรฮรฤรฦรำรฯระรารเรแร
รโรไรใรๆร๐ร๑ร๒ร๓ร๔ร๕ร๖ร๗ร๘ร๙ร(ร)ร{ร}ร[ร]ร

Group ล =
กลขลฃลคลฅลฆลงลจลฉลชลซลฌลญลฎลฏลฐล
ลฑลฒลณลดลตลถลทลธลนลบลปลผลฝลพลฟล
ลภลมลยลรลลลวลศลษลสลหลฬลอลฮลฤลฦลำล
ลฯละลาลเลแลโลไลใลๆล๐ล๑ล๒ล๓ล๔ล๕ล๖ล
ล๗ล๘ล๙ล(ล)ล{ล}ล[ล]ล

Group ว =
กวขวฃวควฅวฆวงวจวฉวชวซวฌวญวฎวฏวฐว
วฑวฒวณวดวตวถวทวธวนวบวปวผวฝวพวฟว
วภวมวยวรวลวววศวษวสวหวฬวอวฮวฤวฦวำว
วฯวะวาวเวแวโวไวใวๆว๐ว๑ว๒ว๓ว๔ว๕ว๖ว
ว๗ว๘ว๙ว(ว)ว{ว}ว[ว]ว

Group ศ =
กศขศฃศคศฅศฆศงศจศฉศชศซศฌศญศฎศฏศ
ศฐศฑศฒศณศดศตศถศทศธศนศบศปศผศฝศพศ
ศฟศภศมศยศรศลศวศศศษศสศหศฬศอศฮศฤศ
ศฦศำศฯศะศาศเศแศโศไศใศๆศ๐ศ๑ศ๒ศ๓ศ๔ศ
ศ๕ศ๖ศ๗ศ๘ศ๙ศ(ศ)ศ{ศ}ศ[ศ]ศ

Group ษ =
กษขษฃษคษฅษฆษงษจษฉษชษซษฌษญษฎษ
ษฏษฐษฑษฒษณษดษตษถษทษธษนษบษปษผษ
ษฝษพษฟษภษมษยษรษลษวษศษษษสษหษฬษ
ษอษฮษฤษฦษำษฯษะษาษเษแษโษไษใษๆษ๐ษ
ษ๑ษ๒ษ๓ษ๔ษ๕ษ๖ษ๗ษ๘ษ๙ษ(ษ)ษ{ษ}ษ[ษ]ษ

Group ส =
กสขสฃสคสฅสฆสงสจสฉสชสซสฌสญสฎสฏส
สฐสฑสฒสณสดสตสถสทสธสนสบสปสผสฝสพส
สฟสภสมสยสรสลสวสศสษสสสหสฬสอสฮสฤส
สฦสำสฯสะสาสเสแสโสไสใสๆส๐ส๑ส๒ส๓ส๔ส
ส๕ส๖ส๗ส๘ส๙ส(ส)ส{ส}ส[ส]ส

Group ห =
กหขหฃหคหฅหฆหงหจหฉหชหซหฌหญหฎห
หฏหฐหฑหฒหณหดหตหถหทหธหนหบหปหผห
หฝหพหฟหภหมหยหรหลหวหศหษหสหหหฬห
หอหฮหฤหฦหำหฯหะหาหเหแหโหไหใหๆห๐ห
ห๑ห๒ห๓ห๔ห๕ห๖ห๗ห๘ห๙ห(ห)ห{ห}ห[ห]ห

Group ฬ =
กฬขฬฃฬคฬฅฬฆฬงฬจฬฉฬชฬซฬฌฬญฬ
ฬฎฬฏฬฐฬฑฬฒฬณฬดฬตฬถฬทฬธฬนฬ
ฬบฬปฬผฬฝฬพฬฟฬภฬมฬยฬรฬลฬวฬ
ฬศฬษฬสฬหฬฬฬอฬฮฬฤฬฦฬำฬฯฬะฬ
ฬาฬเฬแฬโฬไฬใฬๆฬ๐ฬ๑ฬ๒ฬ๓ฬ๔ฬ๕ฬ
ฬ๖ฬ๗ฬ๘ฬ๙ฬ(ฬ)ฬ{ฬ}ฬ[ฬ]ฬ

Group อ =
กอขอฃอคอฅอฆองอจอฉอชอซอฌอญอฎอ
อฏอฐอฑอฒอณอดอตอถอทอธอนอบอปอผอ
อฝอพอฟอภอมอยอรอลอวอศอษอสอหอฬออ
ออฮอฤอฦอำอฯอะอาอเอแอโอไอใอๆอ๐อ๑อ
อ๒อ๓อ๔อ๕อ๖อ๗อ๘อ๙อ(อ)อ{อ}อ[อ]อ

Group ฮ =
กฮขฮฃฮคฮฅฮฆฮงฮจฮฉฮชฮซฮฌฮญฮฎฮ
ฮฏฮฐฮฑฮฒฮณฮดฮตฮถฮทฮธฮนฮบฮปฮ
ฮผฮฝฮพฮฟฮภฮมฮยฮรฮลฮวฮศฮษฮสฮ
หฮฬฮอฮฮฮฤฮฦฮำฮฯฮะฮาฮเฮแฮโฮไฮใฮ
ฮๆฮ๐ฮ๑ฮ๒ฮ๓ฮ๔ฮ๕ฮ๖ฮ๗ฮ๘ฮ๙ฮ(ฮ)ฮ{ฮ}ฮ[ฮ]ฮ

Group ฤ =
กฤขฤฃฤคฤฅฤฆฤงฤจฤฉฤชฤซฤฌฤญฤฎฤ
ฤฏฤฐฤฑฤฒฤณฤดฤตฤถฤทฤธฤนฤบฤปฤผฤ
ฤฝฤพฤฟฤภฤมฤยฤรฤลฤวฤศฤษฤสฤหฤฬฤ
ฤอฤฮฤฤฤฦฤำฤฯฤะฤาฤเฤแฤโฤไฤใฤๆฤ๐ฤ
ฤ๑ฤ๒ฤ๓ฤ๔ฤ๕ฤ๖ฤ๗ฤ๘ฤ๙ฤ(ฤ)ฤ{ฤ}ฤ[ฤ]ฤ

Group ฦ =
กฦขฦฃฦคฦฅฦฆฦงฦจฦฉฦชฦซฦฌฦญฦฎฦ
ฦฏฦฐฦฑฦฒฦณฦดฦตฦถฦทฦธฦนฦบฦปฦ
ฦผฦฝฦพฦฟฦภฦมฦยฦรฦลฦวฦศฦษฦสฦ
ฦหฦฬฦอฦฮฦฤฦฦฦำฦฯฦะฦาฦเฦแฦโฦไฦใฦ
ฦๆฦ๐ฦ๑ฦ๒ฦ๓ฦ๔ฦ๕ฦ๖ฦ๗ฦ๘ฦ๙ฦ(ฦ)ฦ{ฦ}ฦ[ฦ]ฦ

Group ำ =
กำขำฃำคำฅำฆำงำจำฉำชำซำฌำญำฎำฏำฐำฑำ
ฑำฒำณำดำตำถำทำธำนำบำปำผำฝำพำฟำภำมำยำ
ยำรำลำวำศำษำสำหำฬำอำฮำฤำฦำำำฯำะำาำเำแำ
แำโำไำใำๆำ๐ำ๑ำ๒ำ๓ำ๔ำ๕ำ๖ำ๗ำ๘ำ๙ำ(ำ)ำ{ำ}ำ[ำ]ำ

Group ฯ =
กฯขฯฃฯคฯฅฯฆฯงฯจฯฉฯชฯซฯฌฯญฯฎฯฏฯฐฯ
ฯฑฯฒฯณฯดฯตฯถฯทฯธฯนฯบฯปฯผฯฝฯพฯฟฯ
ฯภฯมฯยฯรฯลฯวฯศฯษฯสฯหฯฬฯอฯฮฯฤฯฦฯำฯ
ฯฯะฯาฯเฯแฯโฯไฯใฯๆฯ๐ฯ๑ฯ๒ฯ๓ฯ๔ฯ๕ฯ๖ฯ๗ฯ
ฯ๘ฯ๙ฯ(ฯ)ฯ{ฯ}ฯ[ฯ]ฯ

Group ะ =
กะขะฃะคะฅะฆะงะจะฉะชะซะฌะญะฎะฏะฐะ
ฐะฑะฒะณะดะตะถะทะธะนะบะปะผะฝะพะฟะ
ฟะภะมะยะระละวะศะษะสะหะฬะอะฮะฤะฦะ
ฦะำะฯะะะาะเะแะโะไะใะๆะ๐ะ๑ะ๒ะ๓ะ๔ะ๕ะ
๕ะ๖ะ๗ะ๘ะ๙ะ(ะ)ะ{ะ}ะ[ะ]ะ

Group า =
กาขาฃาคาฅาฆางาจาฉาชาซาฌาญาฎาฏาฐาฑา
าฒาณาดาตาถาทาธานาบาปาผาฝาพาฟาภามา
มายาราลาวาศาษาสาหาฬาอาฮาฤาฦาำาฯาะา
าาเาแาโาไาใาๆา๐า๑า๒า๓า๔า๕า๖า๗า๘า๙า(า)า{า}า[า]า

Group เ =
กเขเฃเคเฅเฆเงเจเฉเชเซเฌเญเฎเฏเฐเฑเฒเณเด
ดเตเถเทเธเนเบเปเผเฝเพเฟเภเมเยเรเลเวเศเษเส
สเหเฬเอเฮเฤเฦเำเฯเะเาเเเแเโเไเใเๆเ๐เ๑เ๒เ๓เ๔
๔เ๕เ๖เ๗เ๘เ๙เ(เ)เ{เ}เ[เ]เ

Group แ =
กแขแฃแคแฅแฆแงแจแฉแชแซแฌแญแฎแฏแฐแ
แฑแฒแณแดแตแถแทแธแนแบแปแผแฝแพแฟแ
แภแมแยแรแลแวแศแษแสแหแฬแอแฮแฤแฦแำแฯแะแาแเแแแโแไแใแๆแ๐แ๑แ๒แ๓แ๔แ๕แ
แ๖แ๗แ๘แ๙แ(แ)แ{แ}แ[แ]แ

Group โ =
กโขโฃโคโฅโฆโงโจโฉโชโซโฌโญโฎโฏโฐโฑโฒโณโด
ดโตโถโทโธโนโบโปโผโฝโพโฟโภโมโยโรโลโวโศโษ
ษโสโหโฬโอโฮโฤโฦโำโฯโะโาโเโแโโโไโใโๆโ๐โ
โ๑โ๒โ๓โ๔โ๕โ๖โ๗โ๘โ๙โ(โ)โ{โ}โ[โ]โ

Group ไ =
กไขไฃไคไฅไฆไงไจไฉไชไซไฌไญไฎไฏไฐไฑไฒไณไ
ไดไตไถไทไธไนไบไปไผไฝไพไฟไภไมไยไรไลไวไ
ไศไษไสไหไฬไอไฮไฤไฦไำไฯไะไาไเไแไโไไไใไๆไ
ไ๐ไ๑ไ๒ไ๓ไ๔ไ๕ไ๖ไ๗ไ๘ไ๙ไ(ไ)ไ{ไ}ไ[ไ]ไ

Group ใ =
กใขใฃใคใฅใฆใงใจใฉใชใซใฌใญใฎใฏใฐใฑใฒใณใ
ใดใตใถใทใธในใบใปใผใฝใพใฟใภใมใยใรใลใวใศใษใ
ใสใหใฬใอใฮใฤใฦใำใฯใะใาใเใแใโใไใใใๆใ๐ใ๑ใ๒ใ๓ใ
ใ๔ใ๕ใ๖ใ๗ใ๘ใ๙ใ(ใ)ใ{ใ}ใ[ใ]ใ

Group ๆ =
กๆขๆฃๆคๆฅๆฆๆงๆจๆฉๆชๆซๆฌๆญๆฎๆฏๆ
ๆฐๆฑๆฒๆณๆดๆตๆถๆทๆธๆนๆบๆปๆผๆฝๆ
ๆพๆฟๆภๆมๆยๆรๆลๆวๆศๆษๆสๆหๆฬๆอๆ
ๆฮๆฤๆฦๆำๆฯๆะๆาๆเๆแๆโๆไๆใๆๆๆ๐ๆ๑ๆ
ๆ๒ๆ๓ๆ๔ๆ๕ๆ๖ๆ๗ๆ๘ๆ๙ๆ(ๆ)ๆ{ๆ}ๆ[ๆ]ๆ

Group ๐ =
ก๐ข๐ฃ๐ค๐ฅ๐ฆ๐ง๐จ๐ฉ๐ช๐ซ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐
๐ฏ๐ฐ๐ฑ๐ฒ๐ณ๐ด๐ต๐ถ๐ท๐ธ๐น๐บ๐ป๐
๐ผ๐ฝ๐พ๐ฟ๐ภ๐ม๐ย๐ร๐ล๐ว๐ศ๐ษ๐ส๐
๐ห๐ฬ๐อ๐ฮ๐ฤ๐ฦ๐ำ๐ฯ๐ะ๐า๐เ๐แ๐โ๐ไ๐
๐ใ๐ๆ๐๐๐๑๐๒๐๓๐๔๐๕๐๖๐๗๐๘๐๙๐(๐)๐{๐}๐[๐]๐

Group ๑ =
ก๑ข๑ฃ๑ค๑ฅ๑ฆ๑ง๑จ๑ฉ๑ช๑ซ๑ฌ๑ญ๑ฎ๑
๑ฏ๑ฐ๑ฑ๑ฒ๑ณ๑ด๑ต๑ถ๑ท๑ธ๑น๑บ๑ป๑ผ๑
๑ฝ๑พ๑ฟ๑ภ๑ม๑ย๑ร๑ล๑ว๑ศ๑ษ๑ส๑ห๑ฬ๑
๑อ๑ฮ๑ฤ๑ฦ๑ำ๑ฯ๑ะ๑า๑เ๑แ๑โ๑ไ๑ใ๑ๆ๑๐๑๑
๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘๑๙๑(๑)๑{๑}๑[๑]๑

Group ๒ =
ก๒ข๒ฃ๒ค๒ฅ๒ฆ๒ง๒จ๒ฉ๒ช๒ซ๒ฌ๒ญ๒ฎ๒ฏ๒
๒ฐ๒ฑ๒ฒ๒ณ๒ด๒ต๒ถ๒ท๒ธ๒น๒บ๒ป๒ผ๒ฝ๒พ๒
๒ฟ๒ภ๒ม๒ย๒ร๒ล๒ว๒ศ๒ษ๒ส๒ห๒ฬ๒อ๒ฮ๒ฤ๒
๒ฦ๒ำ๒ฯ๒ะ๒า๒เ๒แ๒โ๒ไ๒ใ๒ๆ๒๐๒๑๒๒๒๓๒
๒๔๒๕๒๖๒๗๒๘๒๙๒(๒)๒{๒}๒[๒]๒

Group ๓ =
ก๓ข๓ฃ๓ค๓ฅ๓ฆ๓ง๓จ๓ฉ๓ช๓ซ๓ฌ๓ญ๓ฎ๓
๓ฏ๓ฐ๓ฑ๓ฒ๓ณ๓ด๓ต๓ถ๓ท๓ธ๓น๓บ๓ป๓ผ๓
๓ฝ๓พ๓ฟ๓ภ๓ม๓ย๓ร๓ล๓ว๓ศ๓ษ๓ส๓ห๓ฬ๓
๓อ๓ฮ๓ฤ๓ฦ๓ำ๓ฯ๓ะ๓า๓เ๓แ๓โ๓ไ๓ใ๓ๆ๓๐๓
๓๑๓๒๓๓๓๔๓๕๓๖๓๗๓๘๓๙๓(๓)๓{๓}๓[๓]๓

Group ๔ =
ก๔ข๔ฃ๔ค๔ฅ๔ฆ๔ง๔จ๔ฉ๔ช๔ซ๔ฌ๔ญ๔ฎ๔
๔ฏ๔ฐ๔ฑ๔ฒ๔ณ๔ด๔ต๔ถ๔ท๔ธ๔น๔บ๔ป๔ผ๔
๔ฝ๔พ๔ฟ๔ภ๔ม๔ย๔ร๔ล๔ว๔ศ๔ษ๔ส๔ห๔ฬ๔
๔อ๔ฮ๔ฤ๔ฦ๔ำ๔ฯ๔ะ๔า๔เ๔แ๔โ๔ไ๔ใ๔ๆ๔๐๔
๔๑๔๒๔๓๔๔๔๕๔๖๔๗๔๘๔๙๔(๔)๔{๔}๔[๔]๔

Group ๕ =
ก๕ข๕ฃ๕ค๕ฅ๕ฆ๕ง๕จ๕ฉ๕ช๕ซ๕ฌ๕ญ๕ฎ๕
๕ฏ๕ฐ๕ฑ๕ฒ๕ณ๕ด๕ต๕ถ๕ท๕ธ๕น๕บ๕ป๕ผ๕
๕ฝ๕พ๕ฟ๕ภ๕ม๕ย๕ร๕ล๕ว๕ศ๕ษ๕ส๕ห๕ฬ๕
๕อ๕ฮ๕ฤ๕ฦ๕ำ๕ฯ๕ะ๕า๕เ๕แ๕โ๕ไ๕ใ๕ๆ๕๐๕
๕๑๕๒๕๓๕๔๕๕๕๖๕๗๕๘๕๙๕(๕)๕{๕}๕[๕]๕

Group ๖ =
ก๖ข๖ฃ๖ค๖ฅ๖ฆ๖ง๖จ๖ฉ๖ช๖ซ๖ฌ๖ญ๖ฎ๖
๖ฏ๖ฐ๖ฑ๖ฒ๖ณ๖ด๖ต๖ถ๖ท๖ธ๖น๖บ๖ป๖ผ๖
๖ฝ๖พ๖ฟ๖ภ๖ม๖ย๖ร๖ล๖ว๖ศ๖ษ๖ส๖ห๖ฬ๖
๖อ๖ฮ๖ฤ๖ฦ๖ำ๖ฯ๖ะ๖า๖เ๖แ๖โ๖ไ๖ใ๖ๆ๖๐๖
๖๑๖๒๖๓๖๔๖๕๖๖๖๗๖๘๖๙๖(๖)๖{๖}๖[๖]๖

Group ๗ =
ก๗ข๗ฃ๗ค๗ฅ๗ฆ๗ง๗จ๗ฉ๗ช๗ซ๗ฌ๗ญ๗
๗ฎ๗ฏ๗ฐ๗ฑ๗ฒ๗ณ๗ด๗ต๗ถ๗ท๗ธ๗น๗บ๗
๗ป๗ผ๗ฝ๗พ๗ฟ๗ภ๗ม๗ย๗ร๗ล๗ว๗ศ๗ษ๗
๗ส๗ห๗ฬ๗อ๗ฮ๗ฤ๗ฦ๗ำ๗ฯ๗ะ๗า๗เ๗แ๗โ๗
๗ไ๗ใ๗ๆ๗๐๗๑๗๒๗๓๗๔๗๕๗๖๗๗๗๘๗๙๗(๗)๗{๗}๗[๗]๗

Group ๘ =
ก๘ข๘ฃ๘ค๘ฅ๘ฆ๘ง๘จ๘ฉ๘ช๘ซ๘ฌ๘ญ๘ฎ๘ฏ๘ฐ๘
๘ฑ๘ฒ๘ณ๘ด๘ต๘ถ๘ท๘ธ๘น๘บ๘ป๘ผ๘ฝ๘พ๘ฟ๘
๘ภ๘ม๘ย๘ร๘ล๘ว๘ศ๘ษ๘ส๘ห๘ฬ๘อ๘ฮ๘ฤ๘ฦ๘ำ๘
๘ฯ๘ะ๘า๘เ๘แ๘โ๘ไ๘ใ๘ๆ๘๐๘๑๘๒๘๓๘๔๘๕๘๖๘๗๘๘
๘๙๘(๘)๘{๘}๘[๘]๘

Group ๙ =
ก๙ข๙ฃ๙ค๙ฅ๙ฆ๙ง๙จ๙ฉ๙ช๙ซ๙ฌ๙ญ๙ฎ๙ฏ๙
๙ฐ๙ฑ๙ฒ๙ณ๙ด๙ต๙ถ๙ท๙ธ๙น๙บ๙ป๙ผ๙ฝ๙
๙พ๙ฟ๙ภ๙ม๙ย๙ร๙ล๙ว๙ศ๙ษ๙ส๙ห๙ฬ๙อ๙
๙ฮ๙ฤ๙ฦ๙ำ๙ฯ๙ะ๙า๙เ๙แ๙โ๙ไ๙ใ๙ๆ๙๐๙๑๙
๒๙๓๙๔๙๕๙๖๙๗๙๘๙๙๙(๙)๙{๙}๙[๙]๙

Group ( =
ก(ข(ฃ(ค(ฅ(ฆ(ง(จ(ฉ(ช(ซ(ฌ(ญ(ฎ(ฏ(ฐ(ฑ(ฒ(ณ(ด(
(ต(ถ(ท(ธ(น(บ(ป(ผ(ฝ(พ(ฟ(ภ(ม(ย(ร(ล(ว(ศ(ษ(ส(
(ห(ฬ(อ(ฮ(ฤ(ฦ(ำ(ฯ(ะ(า(เ(แ(โ(ไ(ใ(ๆ(๐(๑(๒(๓(๔(๕
(๖(๗(๘(๙((()({(}([(](

Group ) =
ก)ข)ฃ)ค)ฅ)ฆ)ง)จ)ฉ)ช)ซ)ฌ)ญ)ฎ)ฏ)ฐ)ฑ)ฒ)ณ)
)ด)ต)ถ)ท)ธ)น)บ)ป)ผ)ฝ)พ)ฟ)ภ)ม)ย)ร)ล)ว)ศ)ษ)
)ส)ห)ฬ)อ)ฮ)ฤ)ฦ)ำ)ฯ)ะ)า)เ)แ)โ)ไ)ใ)ๆ)๐)๑)๒)๓)
)๔)๕)๖)๗)๘)๙)())){)})[)])

Group { =
ก{ข{ฃ{ค{ฅ{ฆ{ง{จ{ฉ{ช{ซ{ฌ{ญ{ฎ{ฏ{ฐ{ฑ{ฒ{ณ{
{ด{ต{ถ{ท{ธ{น{บ{ป{ผ{ฝ{พ{ฟ{ภ{ม{ย{ร{ล{ว{ศ{ษ{
{ส{ห{ฬ{อ{ฮ{ฤ{ฦ{ำ{ฯ{ะ{า{เ{แ{โ{ไ{ใ{ๆ{๐{๑{๒{๓{
{๔{๕{๖{๗{๘{๙{({){{{}{[{]{

Group } =
ก}ข}ฃ}ค}ฅ}ฆ}ง}จ}ฉ}ช}ซ}ฌ}ญ}ฎ}ฏ}ฐ}ฑ}ฒ}
}ณ}ด}ต}ถ}ท}ธ}น}บ}ป}ผ}ฝ}พ}ฟ}ภ}ม}ย}ร}ล}
}ว}ศ}ษ}ส}ห}ฬ}อ}ฮ}ฤ}ฦ}ำ}ฯ}ะ}า}เ}แ}โ}ไ}ใ}ๆ}
}๐}๑}๒}๓}๔}๕}๖}๗}๘}๙}(})}{}}}[}]}

Group [ =
ก[ข[ฃ[ค[ฅ[ฆ[ง[จ[ฉ[ช[ซ[ฌ[ญ[ฎ[ฏ[ฐ[ฑ[
[ฒ[ณ[ด[ต[ถ[ท[ธ[น[บ[ป[ผ[ฝ[พ[ฟ[ภ[ม[
[ย[ร[ล[ว[ศ[ษ[ส[ห[ฬ[อ[ฮ[ฤ[ฦ[ำ[ฯ[ะ[า[เ[
[แ[โ[ไ[ใ[ๆ[๐[๑[๒[๓[๔[๕[๖[๗[๘[๙[([)[{[}[[[][

Group ] =
ก]ข]ฃ]ค]ฅ]ฆ]ง]จ]ฉ]ช]ซ]ฌ]ญ]ฎ]ฏ]ฐ]ฑ]
]ฒ]ณ]ด]ต]ถ]ท]ธ]น]บ]ป]ผ]ฝ]พ]ฟ]ภ]ม]
]ย]ร]ล]ว]ศ]ษ]ส]ห]ฬ]อ]ฮ]ฤ]ฦ]ำ]ฯ]ะ]า]เ]
]แ]โ]ไ]ใ]ๆ]๐]๑]๒]๓]๔]๕]๖]๗]๘]๙](])]{]}][]]]

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พ.ค. 2021, 12:04 น. โดย j.devilfont » บันทึกการเข้า
(แจ๋ว แจ๋ว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พ.ค. 2021, 12:09 น. โดย j.devilfont » บันทึกการเข้า
ชุดทดสอบสระ-วรรณยุกต์ชั้นบนครับ

โค้ด:
อิ่อิ้อิ๊อิ๋อิ์ อี่อี้อี๊อี๋อี์ อึ่อึ้อึ๊อึ๋อึ์
กิ่กิ้กิ๊กิ๋กิ์ กี่กี้กี๊กี๋กี์ กึ่กึ้กึ๊กึ๋กึ์
ริ่ริ้ริ๊ริ๋ริ์ รี่รี้รี๊รี๋รี์ รึ่รึ้รึ๊รึ๋รึ์
สิ่สิ้สิ๊สิ๋สิ์ สี่สี้สี๊สี๋สี์ สึ่สึ้สึ๊สึ๋สึ์
ฝิ่ฝิ้ฝิ๊ฝิ๋ฝิ์ ฝี่ฝี้ฝี๊ฝี๋ฝี์ ฝึ่ฝึ้ฝึ๊ฝึ๋ฝึ์
ปิ่ปิ้ปิ๊ปิ๋ปิ์ ปี่ปี้ปี๊ปี๋ปี์ ปึ่ปึ้ปึ๊ปึ๋ปึ์
ฟิ่ฟิ้ฟิ๊ฟิ๋ฟิ์ ฟี่ฟี้ฟี๊ฟี๋ฟี์ ฟึ่ฟึ้ฟึ๊ฟึ๋ฟึ์
ชิ่ชิ้ชิ๊ชิ๋ชิ์ ชี่ชี้ชี๊ชี๋ชี์ ชึ่ชึ้ชึ๊ชึ๋ชึ์
ซิ่ซิ้ซิ๊ซิ๋ซิ์ ซี่ซี้ซี๊ซี๋ซี์ ซึ่ซึ้ซึ๊ซึ๋ซึ์
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
หน้า: [1]
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!