หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8]
 
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทำแบบสอบถามของผมหน่อยนะครับ  (อ่าน 31410 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
ตุ๊กตาตีฐาน กรี๊ดดดดด
บันทึกการเข้า

ยิ้มน่ารัก น้องดำ
งงมหางงเลยแหละ กร๊าก
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
แบบสอบถาม...เลือกตอบด้วยเลข1,2,3หรือ4 (แต่ละข้อตอบได้คำตอบเดียว โดย แต่ละข้อไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน)

1=ชุดมาตรฐาน  2=ชุดห้องผ่าตัด  3=ชุดทำงาน(ออฟฟิศ) 4=ชุดใส่เล่น

คุณอยากให้แพทย์ในชุดใดตรวจคุณในเรื่องต่อไปนี้
1)ตรวจร่างกายประจำปี     --------3
2)มีภาวะฉุกเฉินถึงชีวิต เช่น อุบัติเหตุ ตกน้ำ ไฟช๊อต     ------ 2
3)ตรวจโรคเล็กๆน้อยๆ เช่นเป็นหวัดคัดจมูก     ------ 1
4)ตรวจหรือปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต     ------ 3
5)ตรวจหรือปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเพศหรืออวัยวะในที่ลับ     ------ 1
6)ตรวจหรือปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย สังคม หรือศีลธรรม(ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ โรคที่บุคคลอื่นรังเกียจ)     ------ 3
แพทย์ในชุดใด ที่คุณ......
7)ที่คุณไว้วางใจที่สุด     ------ 1
8)ถ้าแพทย์นัดให้มาตรวจซ้ำแล้ว คุณอยากกลับมาตรวจด้วยที่สุด     ------ 1
9)เชื่อว่าจะตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำรักษาได้ดีที่สุด     ------ 1
10)ดูแล้วน่าจะมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เอาใจใส่การงานมากที่สุด     ------ 1คำถามอื่นๆ ข้อมูลทั่วไป     ------
11)คุณคิดว่าลักษณะการแต่งกายและรูปลักษณ์ภายนอกของแพทย์ มีผลต่อความไว้วางใจของคุณหรือไม่       ------ มี
12) เพศ (ชายหรือหญิง)     ------
13)อายุ     ------ ...
14)ตอนนี้เรียนชั้นไหนอยู่ ...หรือจบการศึกษาอะไร     ------ ปริญญาตรี
15)ที่อยู่ในปัจจุบัน อาศัยในจังหวัดใด     ------ พิจิตร

 ลันล้า
บันทึกการเข้า

"หากชีวิตสิ้นหวังกับการล้มเหลว ก็ยากที่จะพบกับความสำเร็จที่รออยู่"
คุณอยาก​ให้​แพทย์​ใน​ชุด​ใด​ตรวจคุณ​ใน​เรื่องต่อไปนี้
1=​ชุดมาตรฐาน​  2=​ชุดห้องผ่าตัด​  3=​ชุดทำ​งาน​(ออฟฟิศ) 4=​ชุด​ใส่​เล่น

1)​ตรวจร่างกายประจำ​ปี​    1
2)​มีภาวะฉุกเฉิน​ถึง​ชีวิต​ ​เช่น​ ​อุบัติ​เหตุ​ ​ตกน้ำ​ ​ไฟช๊อต​     2
3)​ตรวจโรค​เล็กๆ​น้อยๆ​ ​เช่น​เป็น​หวัดคัดจมูก​    1
4)​ตรวจ​หรือ​ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต​     1
5)​ตรวจ​หรือ​ปรึกษาปัญหา​เกี่ยว​กับ​เพศ​หรือ​อวัยวะ​ใน​ที่ลับ​    1
6)​ตรวจ​หรือ​ปรึกษา​เรื่องที่​เกี่ยว​กับ​กฎหมาย​ ​สังคม​ ​หรือ​ศีลธรรม​(ยา​เสพติด​ ​เหล้า​ ​บุหรี่​ ​โรคที่บุคคล​อื่น​รังเกียจ)     3
แพทย์​ใน​ชุด​ใด​ ​ที่คุณ​......
7)​ที่คุณ​ไว้​วางใจที่สุด​    1
8)​ถ้า​แพทย์นัด​ให้​มาตรวจ​ซ้ำ​แล้ว​ ​คุณอยากกลับมาตรวจ​ด้วย​ที่สุด​     1
9)​เชื่อว่า​จะ​ตรวจวินิจฉัย​และ​ให้​คำ​แนะนำ​รักษา​ได้​ดีที่สุด​     1
10)​ดู​แล้ว​น่า​จะ​มี​ความ​รับผิดชอบ​ ​ตรงต่อเวลา​ ​เอา​ใจ​ใส่​การงานมากที่สุด​     1
คำ​ถาม​อื่นๆ​ ​ข้อมูล​ทั่ว​ไป​     ------
11)​คุณคิดว่าลักษณะการแต่งกาย​และ​รูปลักษณ์ภายนอกของแพทย์​ ​มีผลต่อ​ความ​ไว้​วางใจของคุณ​หรือ​ไม่​          ​มี
12) ​เพศ​ (ชาย​หรือ​หญิง)    ​หญิง
13)​อายุ​     14
14)​ตอนนี้​เรียนชั้นไหน​อยู่​ ...​หรือ​จบการศึกษาอะ​ไร​   ม3
15)​ที่​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​ ​อาศัย​ใน​จังหวัด​ใด​  ​กทม​.


เพิ่งเห็นจู่นี้แฮะ  ฮิ้ววว
บันทึกการเข้า

<3.
คุณอยากให้แพทย์ในชุดใดตรวจคุณในเรื่องต่อไปนี้
1)ตรวจร่างกายประจำปี     ------ 1
2)มีภาวะฉุกเฉินถึงชีวิต เช่น อุบัติเหตุ ตกน้ำ ไฟช๊อต     ------ 2
3)ตรวจโรคเล็กๆน้อยๆ เช่นเป็นหวัดคัดจมูก     ------ 3
4)ตรวจหรือปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต     ------ 3
5)ตรวจหรือปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเพศหรืออวัยวะในที่ลับ     ------ 2
6)ตรวจหรือปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย สังคม หรือศีลธรรม(ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ โรคที่บุคคลอื่นรังเกียจ)     ------ 3
แพทย์ในชุดใด ที่คุณ......
7)ที่คุณไว้วางใจที่สุด     ------ 1
8)ถ้าแพทย์นัดให้มาตรวจซ้ำแล้ว คุณอยากกลับมาตรวจด้วยที่สุด     ------ 1
9)เชื่อว่าจะตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำรักษาได้ดีที่สุด     ------ 1
10)ดูแล้วน่าจะมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เอาใจใส่การงานมากที่สุด     ------ 1
คำถามอื่นๆ ข้อมูลทั่วไป     ------
11)คุณคิดว่าลักษณะการแต่งกายและรูปลักษณ์ภายนอกของแพทย์ มีผลต่อความไว้วางใจของคุณหรือไม่       ------ มี
12) เพศ (ชายหรือหญิง)     ------ ชาย
13)อายุ     ------ 26
14)ตอนนี้เรียนชั้นไหนอยู่ ...หรือจบการศึกษาอะไร     ------ ป.ตรี
15)ที่อยู่ในปัจจุบัน อาศัยในจังหวัดใด นนทบุรี
บันทึกการเข้า

แบบสอบถาม...เลือกตอบด้วยเลข1,2,3หรือ4 (แต่ละข้อตอบได้คำตอบเดียว โดย แต่ละข้อไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน)

1=ชุดมาตรฐาน  2=ชุดห้องผ่าตัด  3=ชุดทำงาน(ออฟฟิศ) 4=ชุดใส่เล่น
คุณอยากให้แพทย์ในชุดใดตรวจคุณในเรื่องต่อไปนี้

1)ตรวจร่างกายประจำปี     ------ 1
2)มีภาวะฉุกเฉินถึงชีวิต เช่น อุบัติเหตุ ตกน้ำ ไฟช๊อต     ------ 2
3)ตรวจโรคเล็กๆน้อยๆ เช่นเป็นหวัดคัดจมูก     ------ 4
4)ตรวจหรือปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต     ------ 4
5)ตรวจหรือปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเพศหรืออวัยวะในที่ลับ     ------ 1
6)ตรวจหรือปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย สังคม หรือศีลธรรม(ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ โรคที่บุคคลอื่นรังเกียจ)     ------ 1
แพทย์ในชุดใด ที่คุณ......
7)ที่คุณไว้วางใจที่สุด     ------ 1
8)ถ้าแพทย์นัดให้มาตรวจซ้ำแล้ว คุณอยากกลับมาตรวจด้วยที่สุด     ------ 1
9)เชื่อว่าจะตรวจวินิจฉัยและให้คำแนะนำรักษาได้ดีที่สุด     ------ 1
10)ดูแล้วน่าจะมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เอาใจใส่การงานมากที่สุด     ------ 1
คำถามอื่นๆ ข้อมูลทั่วไป     ------
11)คุณคิดว่าลักษณะการแต่งกายและรูปลักษณ์ภายนอกของแพทย์ มีผลต่อความไว้วางใจของคุณหรือไม่       ------ ไม่มี
12) เพศ (ชายหรือหญิง)     ------ หญิง
13)อายุ     ------ 25
14)ตอนนี้เรียนชั้นไหนอยู่ ...หรือจบการศึกษาอะไร     ------ ปริญญาตรี
15)ที่อยู่ในปัจจุบัน อาศัยในจังหวัดใด     ------ พังงาปรกติไม่เคยสังเกตนะคะ  ว่าหมอใส่เสื้อผ้าอะไรมาตรวจ 

จะประเมินอายุหมอคร่าวๆ ค่ะ  เชื่อส่วนตัวว่าถ้าหมอไม่เพิ่งจบมาใหม่ๆ  จะดูน่าเชื่อถือกว่าหมอที่เพิ่งจบ 

เง็กดูแค่นั้นค่ะ  สำหรับหมอในห้องตรวจตามโรงพยาบาลนะคะส่วนหมอที่ต้องไปช่วยเหลือผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล  เง็กคิดว่าจำเป็นต้องมีเครื่องแบบค่ะ     


กาละเทศะ  มันไม่ใช่แค่กับใคร  แต่มันมีตัวแปรที่ไหน มาเกี่ยวด้วยค่ะ   เลยเลือกตอบยาก  ฮือๆ~ ฮือๆ~
ตุ๊กตาตีฐาน  กรี๊ดดดดด

บันทึกการเข้า

But there is not enough time,
And there is no, no song I could sing
And there is no, combination of words I could say
But I will still tell you one thing
We're better together.
ตุ๊กตาตีฐาน กรี๊ดดดดด
ตูจองแล้ว หมีโหดดดด
บันทึกการเข้า

<a href="http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf" target="_blank">http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf</a>

A Long Patience: Wish Us Luck (and Happy Anniversary)
« ตอบ #107 ณ: 26 มิ.ย. 2007, 17:08 น. »
« ตอบ #108 ณ: 26 มิ.ย. 2007, 22:04 น. »
ดังนั้น เลขที่ออกคือ
84 ---> ใครที่ตอบคนที่34 จะได้ของรางวัลไป
 
เดี๋ยวไปเปิดดูก่อนนะครับ ว่าตกลงเป็นใคร (จะปรินท์ออกมาแล้วนั่งนับกันทีเดียวเชียว)  กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด
ปล. ว่าแต่จะส่งยังไงดีล่ะ เลียนแบบเจ๊ปุกดีไหมเนี่ย  (เหงื่อแตกพลั่ก)
บันทึกการเข้า

ฝันซ่อนสับสนวุ่นวาย หย่อนคล้อย
อย่าบอกนะว่าของรางวัลเป็นจตุคามรุ่นสุขภาพดีอะไรนั่น
บันทึกการเข้า

        AH_LuGDeK, AH_LuGDeK_R
ปล. ว่าแต่จะส่งยังไงดีล่ะ เลียนแบบเจ๊ปุกดีไหมเนี่ย  (เหงื่อแตกพลั่ก)

จะส่งมาฝากตูอีกเรอะ อ๊ากกกก หื่นนนนน
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
 (อิอิ)
บันทึกการเข้า

<a href="http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf" target="_blank">http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf</a>

A Long Patience: Wish Us Luck (and Happy Anniversary)
1. ลุงอ๋าห์
2. บวบ
3. หมอแมว ป๋าเลย์
4. โจ้
5. โอ้เอ้
6. นานา
7. มือกระบี่โรบิ้น
8. ซาฟิเร่
9. นัทผู้พัน
10 icez
11. ศิริพงษ์
12 turtleในตำนาน
13 นัวเนีย
14 ไผ่
15 นส.วิภาวีอาจารย์วีผู้น่ารัก
16 Password
17 i-Palm
18 มิตรสัมพันธ์
19 สิรพจน์
20 Ging
21 X11
22 ตั้มหมิงซื่อ
23 นัท-จอย
24 เอ
25 แนน
26 ซือเน
27 ธีรประภาส
28 แอน
29 เก้อ
30 iamnot
31 ปู่บักซ์
32 กงเต๊ก
33 เดือน
34 มัม
อันดับ34 มัม
 ฮิ้ววว
เลือกของมา1ชิ้นครับ แล้วจมล.ที่อยู่ที่จะให้ส่งด้วยนะครับ (น่าจะได้รับใน1สัปดาห์ ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน) ฮิ้ววว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ก.ค. 2007, 21:11 น. โดย หมอแมว » บันทึกการเข้า

ฝันซ่อนสับสนวุ่นวาย หย่อนคล้อย
หมดเขตแล้วรึ  เศร้า เข้ามาไม่ทันอ่ะ
บันทึกการเข้า

เราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราทำปัจจุบันให้ดีได้
อุตส่าห์ตอบคนแรกๆ ชิ ฮือๆ~ อยากได้
บันทึกการเข้า

<a href="http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf" target="_blank">http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf</a>

A Long Patience: Wish Us Luck (and Happy Anniversary)


ฮือ ฮือๆ~


บันทึกการเข้า

งบน้อย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8]
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!