หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 23
 
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแปลไทย-อังกฤษหน่อยสิคะ (ด่วน)  (อ่าน 109390 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
ช่วยแปลไทยเป็นอังกฤษหน่อยสิคะ
ด่วนมากมาย
พยายามหาข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษแล้ว
แต่หาไม่ได้เลย  งานนี้ต้องส่งพรุ่งนี้แล้วด้วย  ฮือๆ~
ไวยากรณ์เมย์ไม่ได้เรื่องเลย   ฮือๆ~
ช่วยหน่อยนะคะ  ถือว่าสงสารเด็กตาดำๆ


>>> OUR VIEW

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอันมีค่าที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงฝีมือคนไทย  อีกทั้งยังเกรงว่าจะสูญหายไปตามกาลเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว  ที่ถือว่าเป็นแหล่งเครื่องทองเหลืองที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับประเทศ  ปัจจุบันหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองเหลือผู้ที่สืบทอดอยู่จำนวนน้อยมาก  คณะผู้จัดทำจึงมีความต้องการที่จะอนุรักษ์หัตถกรรมอันทรงคุณค่านี้ไว้  เพื่อให้มีการสืบสารหัตถกรรมนี้ต่อไป

>>>THEIR VIEW

ในการทำหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองนั้นเป็น การทำทองเหลืองหล่อหลอมออกมาในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น เต้าปูน ตะบันหมาก กระดิ่ง กระพรวน ผอบ ชุดเชี่ยนหมาก และอีกมากมาย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเราทำด้วยมือ (handmade) สมกับเป็นหัตถกรรมจริงๆ บ้านปะอาวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น บ้านนายช่าง บ้านนายฮ้อย หรือหมู่บ้านช่างหล่อในอดีต เพราะชอบการหล่อหลอม และชอบค้าขาย สมัยก่อนนั้นเมื่อทำการหล่อเสร็จแล้วก็นำไปขาย โดยหาบบ้าง สะพายบ้าง ตามแต่กำลังที่จะเอาไปได้ รอนแรมไปตามหมู่บ้านต่างๆ จนกว่าสินค้าจะหมด การทำทองเหลืองนั้นทำเป็นกลุ่ม สมัยก่อนทำกันแทบทั้งหมู่บ้าน แต่เดี๋ยวนี้เหลืออยู่ไม่กี่กลุ่ม เพราะเลิกลากันไปทำอย่างอื่นแล้ว

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ 
(จะร้องไห้อยู่แล้ว)
 ฮือๆ~
บันทึกการเข้า

Deep in my soul, I know that you are my destiny.
แต่ไม่มีทางที่จะทำให้ได้อยู่ด้วยกัน
ไม่ว่าจะยากจะฝืนสักเท่าไหร่ ฉันต้องปล่อยเธอไป
กร๊าก
บันทึกการเข้า
 กร๊าก

เร่ทำดิ  เกย์แอบ
บันทึกการเข้า

คนบางคนเกิดมาเพื่อเป็นแค่ความทรงจำ


เวปฟร้อนกลายเป็นที่ช่วยทำการบ้านไปแล้ว...


บันทึกการเข้า

งบน้อย
มันมีโปรแกรมแปลไทย-Eng ไหมอ่ะ     ฮิ้ววว
บันทึกการเข้า

เลวยั้นเงา
 (อิอิ) 
บันทึกการเข้า

ในหมู่คนตาบอด คนตาบอดข้างเดียวได้เป็นราชา
>>> OUR VIEW

8Itz^h0yfmewfhg]H'gsHo57'86I8jk-v'Lb]xsy95dii,rnho[hkovyo,u8jkmujgdbf-7ho0kdoherydoheci'/u,nv8owmp  vudmyh'py'gdi';jk0tl^Pskpwx9k,dk]g;]k  FfpgCrktvpjk'pbj'sy95dii,g8injv'mv'gs]nv'[hkoxtvk;  muj5nv;jkgxHocs]j'g8injv'mv'gs]nv'muj,u8;k,l;p'k,c]t,u=njvglup'itfy[xitgmL  xy006[yosy95dii,g8injv'mv'gs]nv'gs]nvz^hmujln[mvfvp^j0eo;oohvp,kd  8Itz^h0yfme07',u8;k,9hv'dkimuj0tvo6iydKNsy95dii,vyomi'86I8jkouhw;h  grnjv.sh,udkiln[lkisy95dii,ouh9jvwx

>>>THEIR VIEW

.odkimesy95dii,g8injv'mv'gs]nv'oyhogxHo dkimemv'gs]nv's]jvs]v,vvd,k.oi^xc[[9jk'q dyo g=jo g9hkx^o 9t[yos,kd ditfbj' ditri;o zv[ =6fg=ujpos,kd c]tvud,kd,kp :7j'gxHo4^,bxyPPk=k;[hko:7j'gikmefh;p,nv ZhandmadeX l,dy[gxHosy95dii,0ib'q [hkoxtvk;giupdvud=njvso7j';jkgxHo [hkookp=jk' [hkookpVhvp sinvs,^j[hko=jk's]jv.ovfu9 grikt=v[dkis]jvs]v, c]t=v[8hk-kp l,ypdjvooyhog,njvmedkis]jvgliH0c]h;dHoewx-kp Ffpsk[[hk' ltrkp[hk' 9k,c9jde]y'muj0tgvkwxwfh ivoci,wx9k,s,^j[hko9jk'q 0od;jklbo8hk0ts,f dkimemv'gs]nv'oyhomegxHod]6j, l,ypdjvomedyocm[myh's,^j[hko c9jgfuJp;ouhgs]nvvp^jw,jdujd]6j, griktg]bd]kdyowxmevpjk'vnjoc]h;เรียบร้อย เป็นอังกฤษแล้ว
บันทึกการเข้า

Today you , Tomorrow me.
>>> OUR VIEW

8Itz^h0yfmewfhg]H'gsHo57'86I8jk-v'Lb]xsy95dii,rnho[hkovyo,u8jkmujgdbf-7ho0kdoherydoheci'/u,nv8owmp  vudmyh'py'gdi';jk0tl^Pskpwx9k,dk]g;]k  FfpgCrktvpjk'pbj'sy95dii,g8injv'mv'gs]nv'[hkoxtvk;  muj5nv;jkgxHocs]j'g8injv'mv'gs]nv'muj,u8;k,l;p'k,c]t,u=njvglup'itfy[xitgmL  xy006[yosy95dii,g8injv'mv'gs]nv'gs]nvz^hmujln[mvfvp^j0eo;oohvp,kd  8Itz^h0yfme07',u8;k,9hv'dkimuj0tvo6iydKNsy95dii,vyomi'86I8jkouhw;h  grnjv.sh,udkiln[lkisy95dii,ouh9jvwx

>>>THEIR VIEW

.odkimesy95dii,g8injv'mv'gs]nv'oyhogxHo dkimemv'gs]nv's]jvs]v,vvd,k.oi^xc[[9jk'q dyo g=jo g9hkx^o 9t[yos,kd ditfbj' ditri;o zv[ =6fg=ujpos,kd c]tvud,kd,kp :7j'gxHo4^,bxyPPk=k;[hko:7j'gikmefh;p,nv ZhandmadeX l,dy[gxHosy95dii,0ib'q [hkoxtvk;giupdvud=njvso7j';jkgxHo [hkookp=jk' [hkookpVhvp sinvs,^j[hko=jk's]jv.ovfu9 grikt=v[dkis]jvs]v, c]t=v[8hk-kp l,ypdjvooyhog,njvmedkis]jvgliH0c]h;dHoewx-kp Ffpsk[[hk' ltrkp[hk' 9k,c9jde]y'muj0tgvkwxwfh ivoci,wx9k,s,^j[hko9jk'q 0od;jklbo8hk0ts,f dkimemv'gs]nv'oyhomegxHod]6j, l,ypdjvomedyocm[myh's,^j[hko c9jgfuJp;ouhgs]nvvp^jw,jdujd]6j, griktg]bd]kdyowxmevpjk'vnjoc]h;เรียบร้อย เป็นอังกฤษแล้ว

จริงจังนะ พี่  ได้โปรด
ไม่มีอารมณ์มาล้อเล่น
วันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งล้า  สมองก็ไม่แล่น  ทำอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่าง

(น้ำตาปริ่ม  ฮือๆ~)
บันทึกการเข้า

Deep in my soul, I know that you are my destiny.
แต่ไม่มีทางที่จะทำให้ได้อยู่ด้วยกัน
ไม่ว่าจะยากจะฝืนสักเท่าไหร่ ฉันต้องปล่อยเธอไป
โชคดีนะคะน้อง  ฮิ้ววว
บันทึกการเข้า

คนบางคนเกิดมาเพื่อเป็นแค่ความทรงจำ
คนที่คิดจะแปลแบบจริงจัง ยังจะมีอารมณ์มาโพสในแตกฟองอยู่อีกหรือครับ??
บันทึกการเข้า

Today you , Tomorrow me.
>>> OUR VIEW
kha-na poo-jud-tum dai leng hen tueng koon ka khong silpa-hut-ta-kum puen baan un mee kah tee gerd kuen jak nam pak nam raeng phee mue kon thai ...

ยากจัง
 ชิ
บันทึกการเข้า

        AH_LuGDeK, AH_LuGDeK_R
คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอันมีค่าที่เกิดขึ้ นจากน้ำพักน้ำแรงฝีมือคนไทย  อีกทั้งยังเกรงว่าจะสูญหายไปตามกาลเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว  ที่ถือว่าเป็นแหล่งเครื่องทองเหลืองที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงระดับประเ ทศ  ปัจจุบันหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองเหลือผู้ที่สืบทอดอยู่จำนวนน้อยมาก  คณะผู้จัดทำจึงมีความต้องการที่จะอนุรักษ์หัตถกรรมอันทรงคุณค่านี้ไว้  เพื่อให้มีการสืบสารหัตถกรรมนี้ต่อไป

คะน้าภู่จาดทามด้ายเลงเหงถึงคุนคร่าของสินละปะหัฏฐกำพื้นบ้านอานมีคร่าที่เกิตขึ้ณจากน้ามพากน้ามแร็งฝีมืคนทาย อีกท้างยางเกรงว่าจะศูนย์หายไปตามการเวรา โดยชาเพาะหย่างยิ่งหัฏฐกรรมเคื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ที่ถือว่าเปนแหล่งเคื่องทองเหลืองที่มีคามสวยงามแลมีซื่อเศียระดาบปราเทด ...

อ้าว แป้ก  ฮือๆ~
บันทึกการเข้า


เดาว่าอาจารย์ให้การบ้านนี้มาหลายวันแล้ว


บันทึกการเข้า

งบน้อย

เดาว่าอาจารย์ให้การบ้านนี้มาหลายวันแล้ว
ผิด
คนที่ให้คือหัวหน้ากลุ่ม
ให้มาเมื่อวันศุกร์ค่ะ  ฮือๆ~
บันทึกการเข้า

Deep in my soul, I know that you are my destiny.
แต่ไม่มีทางที่จะทำให้ได้อยู่ด้วยกัน
ไม่ว่าจะยากจะฝืนสักเท่าไหร่ ฉันต้องปล่อยเธอไป


ศุกร์เย็น ๆ - เสาร์ทั้งวัน - อาทิตย์ทั้งวัน


อืมม...


บันทึกการเข้า

งบน้อย
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 23
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!