หน้า: [1]
 
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมงาน MADD AWARD คะ  (อ่าน 2839 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
สวัสดีคะ ขอเชิ�?พี่ๆน้อง ทุ�?คนๆเข้าไปร่วมงาน Madd Award ของนั�?ศึ�?ษามหาวิทยาลัย�?รุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาโฆษณาคะ งานนี้จะเป็นเวที�?ารประ�?วดผลงานโฆษณาของนั�?ศึ�?ษาสถาบันอุดมศึ�?ษาจา�?ทั่วประเทศโดยคัดเลือ�?
เฉพาะที่มีคุณภาพ�?ละมาตร�?านสูงที่สุดเทียบเท่า�?ับมืออาชีพคะ น่าสนใจมา�?นะคะ ขอเชิ�?คะ ในงานมีเ�?มให้เล่นด้วยนะคะ �?ล้วพบ�?ันที่งานคะ นิทรรศ�?าร�?สดง�?สนยานุภาพของนั�?ศึ�?ษาภาควิชา�?ารโฆษณาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย�?รุงเทพ ระหว่างวันที่ 20-21 ม�?ราคม 2549 ณ บริเวณ Amphitheatre �?ละห้องปองทิพย์ 3 อาคาร 13 ชั้น 1 นิเทศศาสตร์คอมเพล็�?ซ์ วิทยาเขตรังสิต


--------------------------------------------------------------------------------

MADD Awards 2006
มหาวิทยาลัย�?รุงเทพ จัด�?ารประ�?วดผลงานโฆษณา MADD Awards 2006 เพื่อเปิดโอ�?าสให้นั�?ศึ�?ษาสถาบันอุดมศึ�?ษาจา�?ทั่วประเทศได้�?สดงความสามารถใน�?ารสร้างสรรค์งานโฆษณาที่มีคุณภาพ�?ละมาตร�?านเทียบเท่ามืออาชีพ ชิงรางวัลทุน�?ารศึ�?ษา�?ว่า 100,000 บาท

หลั�?�?าร�?ละเหตุผล
ปัจจุบันวง�?ารโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงาน�?ารสร้างสรรค์ Creative �?ำลังต้อง�?ารทรัพยา�?รบุคคลที่มีคุณภาพอย่างรีบด่วน �?ม้ว่านั�?ศึ�?ษาที่สำเร็จ�?ารศึ�?ษาทางด้านนิเทศศาสตร์จะมีมา�?ใน�?ต่ละปี �?ต่ส่วนให�?่ยังไม่มีความสามารถมา�?พอที่จะเข้าใจ�?ละป�?ิบัติงานได้จริง ฉะนั้น �?ารประ�?วด MADD Awards ครั้งนี้ จึง�?ำหนดให้มีมาตร�?านสูงเทียบเท่ามืออาชีพเพื่อเป็นมาตรวัดความสามารถของนั�?ศึ�?ษาได้อย่าง�?ท้จริง �?ละสามารถย่นย่อระยะทางของ�?ารเป็นมืออาชีพของนั�?ศึ�?ษาให้สั้นลง

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเวที�?ารประ�?วดผลงานโฆษณาของนั�?ศึ�?ษาในสถาบันอุดมศึ�?ษาทั่วประเทศ
2) เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ในมาตร�?าน�?ารตัดสินเทียบเท่ามืออาชีพ�?ละเป็นโอ�?าสใน�?ารสร้างผลงานเพื่อเข้าทำงานในอนาคต
3) เพื่อสร้างบุคลา�?รรุ่นใหม่ให้วง�?ารโฆษณาไทย
4) เพื่อเผย�?พร่ชื่อเสียงของภาควิชา�?ารโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย�?รุงเทพ ใน�?านะเป็นสถาบัน�?ารศึ�?ษาที่สอนด้านนิเทศศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมา�?ที่สุด�?ห่งหนึ่งในประเทศ

�?ติ�?า�?ละ�?ฎเ�?ณฑ์ใน�?ารส่งผลงานเข้าประ�?วด MADD Awards 2006
1) ทำเป็นโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 1 Campaign จำนวน 3 ชิ้นเท่านั้น
2) ขนาดของชิ้นงาน�?ต่ละชิ้นต้องเป็นขนาด�?ระดาษ A3 มาตร�?านเท่านั้น ทุ�?ชิ้นต้องติดอยู่บน�?ระดาษ�?ข็งหรือ Future Board เว้นขอบด้านละ 2 นิ้วทุ�?ด้าน
3) ทั้ง 3 ชิ้นงานต้องติดใบสมัครทางด้านหลังชิ้นงานให้ครบทุ�?ชิ้น
4) �?รอ�?รายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน �?ละต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึ�?ษาครบทั้ง 3 ชิ้น ถ้าไม่มีจะถือว่าชิ้นงานนั้นเป็นโมฆะ
5) ใบสมัครสามารถรับได้ในวันรับโจทย์�?ารประ�?วดหรือ โ ห ล ด ได้จา�? Website ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย�?รุงเทพ http://buca.bu.ac.th
6) ส่งผลงานเข้าประ�?วดในรูป�?บบของทีม ทีมละ 2 คน โดย�?ต่ละคนต้องระบุหน้าที่ของตัวเองไว้ในใบสมัครว่าเป็น Art Director หรือ Copywriter ให้ชัดเจน
7) �?ต่ละทีมส่งผลงานได้ 1 Campaign เท่านั้น
 ส่งผลงานได้ที่อาคาร 11 ชั้น 2 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็�?ซ์ฯ มหาวิทยาลัย�?รุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
9) สามารถส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง อาจารย์ เฉ�?พันธ์ สุนทรส คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย�?รุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 9/1 ม.5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 �?ละระบุที่มุมซองว่า “ผลงานประ�?วด MADD Awards 2006�?
10) ไม่มีค่าใช้จ่ายใน�?ารประ�?วดใดๆทั้งสิ้น
11) ชิ้นงานทั้ง 3ชิ้นต้องบรรจุใส่ซอง�?ละปิดผนึ�?ให้เรียบร้อย
* ส่งผลงานในระยะเวลาที่�?ำหนดเท่านั้น นอ�?เหนือจา�?นี้จะไม่ได้รับ�?ารพิจารณาในทุ�?�?รณี รวมทั้ง�?ารส่งทางไปรษณีย์ ชิ้นงานต้องถึงที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย�?รุงเทพ �?่อน�?ำหนดเวลาส่งผลงาน (ไม่ได้นับวันที่ตราประทับ) หรือใน�?รณีที่สู�?หายถือว่าชิ้นงานนั้นๆ เป็นโมฆะ

�?ารรับฟังโจทย์�?าร�?ข่งขัน (Brief)
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2548 ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 12 อาคารเจริ�? คันธวงศ์ มหาวิทยาลัย�?รุงเทพ วิทยาเขต�?ล้วยน้ำไท เวลา 14.00 น. หรือดาวน์โหลดจา�? http://buca.bu.ac.th

วันสุดท้ายของ�?ารรับผลงาน
วันอังคารที่ 10 ม�?ราคม 2549

วันประ�?าศผล�?ารตัดสิน�?ละรับมอบรางวัล
วันเสาร์ที่21 ม�?ราคม 2549 ภายในงานนิทรรศ�?าร MADD 2006 (Manifestation of ADvertising Department) นิทรรศ�?าร�?สดง�?สนยานุภาพของนั�?ศึ�?ษาภาควิชา�?ารโฆษณาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย�?รุงเทพ ระหว่างวันที่ 20-21 ม�?ราคม 2549 ณ บริเวณ Amphitheatre �?ละห้องปองทิพย์ 3 อาคาร 13 ชั้น 1 นิเทศศาสตร์คอมเพล็�?ซ์ วิทยาเขตรังสิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ม.ค. 2006, 09:37 น. โดย ชายคลอง » บันทึกการเข้า
เย่...คน
บันทึกการเข้า

nuugo.blogspot.com
instagram.com/nuugo
เค้าเชิ
บันทึกการเข้า

        AH_LuGDeK, AH_LuGDeK_R
หมดเขตวันนี้  ง่ะ
บันทึกการเข้า

nuugo.blogspot.com
instagram.com/nuugo
ไม่ไปครับ
บันทึกการเข้า

สะพรึบสะพรั่ง ณหน้าและหลัง ณซ้ายและขวา ละหมู่ละหมวด ก็ตรวจก็ตรา ประมวลกะมา สิมากประมาณ
บันทึกการเข้า

บันทึกการเข้า

ขาว สวย หมวย อึ๋ม โง่ ทึ่ม อืมใช่เลย
อยา
บันทึกการเข้า

To be continued..
อ๊ะ ไม่ไ
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะน่าไปดูนั
บันทึกการเข้า

งบน้อย
ชื่อเจ้าของ
บันทึกการเข้า

        AH_LuGDeK, AH_LuGDeK_R
เขาตั้งชื่องานเป็นเ
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
น่าสนใจดีเนอะ เรา
บันทึกการเข้า
อยา
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!