หน้า: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15
 
ผู้เขียน หัวข้อ: 2006 COUNTDOWN!  (อ่าน 61294 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
ขุด!!


กำลังจะ 2007 อีกรอบแล้ว
ปีนี้มีใครจะทำตัว countdown บ้างครับ
ถ้าทำตั้งจู๋ใหม่เลยนะ

ปีใหม่ไม่รู้จะไปไหนจะได้มานั่งนับถอยหลังพร้อมๆ กัน  ฮิ้ววว
บันทึกการเข้า

Today you , Tomorrow me.
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๏๏๏๏๐๐๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐
๐๐๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐
๐๐๏๏๏๏๐๐๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๏๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๏๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๐๐๐๐๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๐๐๐๐๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๏๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๏๏๏๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
จะมาอยู่เวรรอเลยครับ
บันทึกการเข้า

ฝันซ่อนสับสนวุ่นวาย หย่อนคล้อย
แฮปปี้ ทูยู ออ  ครับ 
บันทึกการเข้า

ล้ำลึกคนึงหาในดวงจิต ใจเคยคิดตัดสวาทมิอาจสิ้น
ดั่งก้านบัวหักกลางชลาสินธุ์ ผิว่าสิ้นไร้เยื่อยังเหลือใย
 กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด
บันทึกการเข้า

        AH_LuGDeK, AH_LuGDeK_R


ลุงอ๋าห์เป็นอะไรคะ
บันทึกการเข้า

Las Noches Rubicundior
เป็นวิศวกร  ฮิ้ววว
บันทึกการเข้า

Today you , Tomorrow me.
ลุงอ๋าห์เป็น ลุงครับ  หมีโหดดดด
บันทึกการเข้า

ฝันซ่อนสับสนวุ่นวาย หย่อนคล้อย
ลุงอ๋าห์เป็น  สิว
บันทึกการเข้า

ล้ำลึกคนึงหาในดวงจิต ใจเคยคิดตัดสวาทมิอาจสิ้น
ดั่งก้านบัวหักกลางชลาสินธุ์ ผิว่าสิ้นไร้เยื่อยังเหลือใย
ลุงอ๋าห์เป็น  มังกร
มา COUNTDOWN กันเต๊อะ ฮิ้ววว/
บันทึกการเข้า
เริ่มนับถอยหลังเลยนะครับ354,401,225
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
224, 140, 80, 30 ,12, 8, 3, 1, 0

อ้าว ไม่เหลืออะไรให้นับแล้ว  ไอ้มืดหมี
บันทึกการเข้า
down 1
down 2
down 3


(count down)
บันทึกการเข้า

หมู หมา กา ไก่
ขี้หมู ขี้หมา ขี้กา ขึ้ไก่
คลิกแล้วมันส์สสส
เริ่มนับถอยหลังเลยนะครับ354,401,225


354,401,224
บันทึกการเข้า

เราจะต้องการอะไรมากมายไปกว่า อะไรมากมายนับเยอะนะ
บันทึกการเข้า

Las Noches Rubicundior


เอา 15 หาร จะได้จำนานหน้าที่จะเพิ่มขึ้นมาถ้านับหมด  เหวอ
บันทึกการเข้า

เราจะต้องการอะไรมากมายไปกว่า อะไรมากมาย
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!