หน้า: [1]
 
ผู้เขียน หัวข้อ: ฝากข่าวการประกวดออกแบบโลโก้นิดหนึ  (อ่าน 1815 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
ขอเชิญนักออกแบบทุกท่าน ร่วมส่งตราสัญลักษณ์มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด (Literature : Standard Limited Edition) เข้าประกวด

http://www.facebook.com/ThaiIndependentBookNetwork

อ่านรายละเอียดจากด้านล่างนี้เลยนะครับ

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด (Literature : Standard Limited Edition) เรียกโดยย่อว่าตรา "มวจ." เป็นเครื่องหมายรับรองให้ผู้อ่านมั่นใจว่าหนังสือเล่มที่พิมพ์ประทับตรา มวจ.มีคุณค่าด้านเนื้อหา มีคุณภาพด้านงานบรรณาธิการและการผลิต อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มโอกาสการจำหน่ายของสำนักพิมพ์และร้านหนังสือ

เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงาม มีความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ โครงการมาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด ของเครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก (โดยมอบหมายให้อัลเทอร์เนทีฟ ไรเตอร์บริหารจัดการ) จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. เป็นตราสัญลักษณ์ในโครงสร้างวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือโครงสร้างอื่นๆที่ประกอบด้วยพยัญชนะไทย 3 ตัว คือ ม ว จ สื่อความหมายถึงการพิมพ์, การอ่าน หรือหนังสือ หรือ
2. เป็นตราสัญลักษณ์อื่นๆที่สื่อความหมายถึงการพิมพ์, การอ่าน หรือหนังสือ
3. ไม่จำเป็นต้องมีคำว่า "มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด " และ/หรือ Literature : Standard Limited Edition ประกอบอยู่ด้านนอกหรืออยู่ในตราสัญลักษณ์ก็ได้
4. การออกแบบควรใช้สีไม่เกิน 3 สี สีใดก็ได้ แต่เมื่อนำไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เห็นลายเส้นและโครงสร้างชัดเจน แม้จะย่อเล็กลงบนสันปกหนังสือแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะในรูปแบบการใช้สีตามจริง (Full Colour), ปรับเป็น 2 สี ( 2 Colours) และสีเดียว (Monotone)
5. ต้องไม่ซ้ำกับตราสัญลักษณ์อื่นๆที่เคยมี ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

วิธีออกแบบและส่งผลงาน
1. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเต้อร์ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ เช่น AI , JPG, PSD, EPS, BMP,TIF หรือไฟล์ประเภทกราฟฝิคอื่นๆ ที่สามารถเปิดได้ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows
2. ส่งไฟล์ดิจิต้อลภาพตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบเสร็จแล้ว ทั้งรูปแบบสีและรูปแบบขาว-ดำ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ไปที่อีเมล์ : niwat59@gmail.com
3. ส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน 2 แบบ
4. ให้ระบุรายละเอียดชื่อผู้ออกแบบ (ชื่อจริง นามสกุลจริง ชื่อเล่น), อายุ, (หากยังเป็นนักเรียนและนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา, สาขาวิชา, สถาบัน), อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์ประจำตัวหรือโทรศัพท์บ้าน และสถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์

ระยะเวลา
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555
2. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวนไม่เกิน 5 แบบเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น โดยอาจติดต่อขอคำอธิบายแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการออกแบบ, ความหมายของสีและรูปที่ผู้ออกแบบใช้หรือไม่ก็ได้
3. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
5 หลังการตัดสินผู้ชนะต้องส่งมอบไฟล์ต้นฉบับให้ทางโครงการมาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด ฯทันที
4. ประกาศเกียรติและมอบรางวัลในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2555 (ระหว่างวันที่ 18 -28 ตุลาคม) โดยเครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็กจะจัดเป็นกิจกรรมพร้อมการเปิดตัวนวนิยาย “สีแดงกับสีดำ” ซึ่งเป็นหนังสือเรื่องแรกของโครงการ มวจ.
5. ติดตามผลการคัดเลือกและตัดสินได้ทางแฟนเพจ "มวจ. มาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัด" และแฟนเผจ "เครือข่ายธุรกิจหนังสืออิสระขนาดเล็ก"

รางวัลและเงื่อนไข
1. รางวัลทั้งหมดจะมอบให้ผู้ชนะเลิศคนเดียวเท่านั้น แต่ยังไม่กำหนดแน่นอนว่ารางวัลจะประกอบด้วยสิ่งใดบ้างและมีเงินสดมอบให้จำนวนเท่าไร ผู้จัดจะประกาศให้ทราบพร้อมการประกาศผลการตัดสิน
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด จะอุทธรณ์โต้แย้งใดๆมิได้
3. กรณีที่คณะกรรมการตัดสินพิจารณาแล้วไม่มีตราสัญลักษณ์ใดชนะเลิศ จะเฉลี่ยรางวัลส่วนที่เป็นเงินสดให้ผลงานเข้ารอบสุดท้ายแบบละเท่าๆกัน
4. ทันทีที่ประกาศผลการตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของโครงการมาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัดฯ โครงการฯสามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ รวมทั้งการยกเลิกการใช้งานในอนาคต โดยไม่ผูกพันกับผู้ออกแบบ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!