หน้า: [1]
 
ผู้เขียน หัวข้อ: SWC Suthi Website Contest <ขอโปรโมตหน่อยเด้ออออ>  (อ่าน 2830 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
              การ แข่งขันสุทธิเว็บไซต์คอนเทสครั้งที่ 3 นี้เป็นผลสืบเนื่องจากการแข่งขันในครั้งที่ 1 และ 2 ได้รับการตอบรับอย่างดีในระดับโรงเรียน ในครั้งที่1 รางวัลชนะเลิศคือ ถ้วยรางวัลจากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ครั้งที่2 รางวัลชนะเลิศได้แก่ ถ้วยรางวัลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย(ก่ายกอง เยอะไปหมด) จึงทำให้เกิดโครงการที่ 3 นี้ขึ้นมา ด้วยการพัฒนาของผู้จัดโครงการอย่างเป็นลำดับ ปีนี้พวกเราจึงได้จัดการแข่งขันเป็นระดับประเทศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราผู้จัดงาน และหวังว่าผู้ที่ไ้ดรับรางวัลชนะเลิศก็คงจะภูมิใจเป็นอย่างมากเช่นกัน พร้อมทั้งของรางวัลอีกมากมาย สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10/10/52 – 5/12/52  จัดโดยชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
   

   ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 หรือช่วงชั้นที่ 4
   โรงเรียนสามารถจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน
   นักเรียนหนึ่งคนเป็นสมาชิกทีมได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
   


รูปแบบการแข่งขัน
   

   การแข่งขันสุทธิเว็บไซต์คอนเทสครั้งที่ 3 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบดังนี้
   
 • รอบคัดเลือก (รอบที่ 1)
     
     หัวข้อในการแข่งขันรอบคัดเลือกคือ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา”
     ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นรูปแบบ html เท่านั้น และไม่ต่ำกว่า 20 เพจ
     ขนาดไฟล์ผลงานรวมทั้งหมด ไม่เกิน 50 MB
     ผลงานสามารถแสดงผ่าน Browser ได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline
     ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงานและต้อง อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจน
     การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
     Download ใบสมัครการแข่งขันได้แล้ว ที่นี่
     ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : swc_3@live.com เป็นไฟล์ Microsoft Word หรือ ไฟล์ภาพ “.JPG” หรือ Fax : 02-675-1607
     ส่งผลงานโดยการ บันทึกข้อมูล ลงในแผ่นซีดี แล้วส่งมาที่
     “ชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานาวา
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120″
     ตั่งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
  ทางชุมนุมจะรับผลงานวันสุดท้ายที่ประทับตราไปรษณีย์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เท่านั้น
     ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 ทีม ที่ต้องมาแข่งขันสร้างเว็บไซต์
  ณ โรงเรียนวัดสุทธิวรารามที่ http://www.st-scc.com วันที่ 25 ธันวาคม 2552
     
     
 • รอบชิงชนะเลิศ (รอบที่ 2)
     
     ผู้เข้าแข่งขันต้องมาสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองในวันที่ 7 – 8 มกราคม 2553
  ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ห้อง E – Library ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
     ระยะเวลาในการแข่งขัน 5 ชั่วโมง
     หัวข้อการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบวันแข่งขัน
โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
   
   Adobe Flash CS3 Professional
   Adobe Dreamweaver CS3
   Adobe Photoshop CS3
   Adobe Illustrator CS3
   Adobe Image Ready CS3
   Microsoft FrontPage 2003
   

   กติกาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
   
   ผู้ร่วมการแข่งขันทุกทีม ห้ามนำ Handy Drive , แผ่น CD หรือ DVD และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
เข้าร่วมในการแข่งขัน
   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
   ควรมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
   

   กำหนดการแข่งขัน
   
   
 • วันแรก (วันที่ 7 มกราคม 2553)
     
     07.00-08.00 น. ลงทะเบียน
     08.00-09.00 น. พิธีเปิดและอธิบายกติกาการแข่งขัน
     09.00-11.00 น. เริ่มการแข่งขันช่วงเช้า
     11.00-12.00 น. พักรับประทานอาหาร
     12.00-15.00 น. ดำเนินการแข่งขันช่วงบ่าย
     15.00 น.          ส่งผลงาน
     
     
 • วันที่สอง (วันที่ 8 มกราคม 2553)
     
     07.00-08.00 น. ลงทะเบียน
     08.00-12.00 น. นำเสนอผลงานเว็บไซต์ของผู้เข้าแข่งขัน
     12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
     13.00-14.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน
     14.00น.           พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน
หลักเกณฑ์การให้คะแนน ในรอบคัดเลือก
   
   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบ 20 คะแนน
   ความประณีต ความสวยงาม 20 คะแนน
   ทักษะการใช้โปรแกรม 20 คะแนน
   เนื้อหาและความสัมพันธ์ของข้อมูล 20 คะแนน
   ความรู้พื้นฐานในการทำเว็บไซต์ 20 คะแนน
   

   รางวัลการแข่งขัน
   
 • รางวัลชนะเลิศ
     
     ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
     เกียรติบัตรจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
     ของรางวัลจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
     
     
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
     
     โล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้สนับสนุน
     เกียรติบัตรจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
     ของรางวัลจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
     
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
     โล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้สนับสนุน
     เกียรติบัตรจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
     ของรางวัลจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
     
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
     โล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้สนับสนุน
     เกียรติบัตรจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
     ของรางวัลจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
     
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล
     เกียรติบัตรจากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
     ของรางวัลจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน
ผู้ประสานงานในการแข่งขัน
   
   คุณครูพัชรี เนตรน้อย 089-7757-935
   นายวิศรุต เฉลิมสิทธพัฒน์ 083-8296-084

สมัครการแข่งขัน


ติดต่อ : http://www.st-scc.com

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์รูปแบบการแข่งขันและรางวัลการแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ใครมีเพื่อนก็ชวนๆกันมาเน้ออออ

ปล. คนที่เกิดเร็วไปอาจเสียดาย  (แก่!!!!!! เกิน!!!!!!)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พ.ย. 2009, 20:50 น. โดย KANOKPOLOGY » บันทึกการเข้า
แบนเนอร์เท่ กรี๊ดดดดด
บันทึกการเข้า

<a href="http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf" target="_blank">http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf</a>

A Long Patience: Wish Us Luck (and Happy Anniversary)
แก่เกินแล้ว  ชิ
บันทึกการเข้า

"...ถ้าสายตาเราชินกับในที่มืดแล้ว คงยากที่จะเพ่งมองโลกภายนอกได้..."
กำลังจะส่งโปรเจ็คนี้พอดีเลย ปลื้ม
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!