หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 12
 
ผู้เขียน หัวข้อ: โชว์เนิร์ด  (อ่าน 90113 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
 :37:แปะไว้ก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ก.ค. 2008, 13:30 น. โดย อิคคิว » บันทึกการเข้า

เนิร์ดสะกดงี้ หมีโหด~
บันทึกการเข้า

<a href="http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf" target="_blank">http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf</a>

A Long Patience: Wish Us Luck (and Happy Anniversary)
มุกไง เหมือนเฟริน
บันทึกการเข้า

        AH_LuGDeK, AH_LuGDeK_R
อ้อ เนริด หมีโหด~
บันทึกการเข้า

<a href="http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf" target="_blank">http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf</a>

A Long Patience: Wish Us Luck (and Happy Anniversary)
 :48:ไม่ได้มุกอะครับ  :37:ผิดจริงๆ


งานชิ้นแรกที่จะโชว์ เป็นงาน Coporate Identity
Corporate Identity(CI) แปลว่า อัตลักษณ์องค์กร หมายถึง การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่องค์กร  บุคลากร  ตลอดจนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ
แต่เดิมคำว่าCorporate Identity จะใช้เกี่ยวการวางระบบขององค์กรเท่านั้นแต่ใขปัจจุบันได้มีการใช้ต่อเนื่องไปถึงตราสินค้า (Brand) ด้วย เพราะว่าองค์กรบางแห่งให้ความสำคัญกับตราสินค้ามากกว่าองค์กรจึงเป็นที่มาของการสร้างระบบอัตลักษณ์ให้กับสินค้า (Brand Identity) ดังนั้นจึงพบว่ามีบางคนใช้คำว่า Brand Identity แทนคำว่า Corporate Identity


บันทึกการเข้า

 มาต่อกันเลยครับ
บันทึกการเข้า

สู่ความโดดเดี่ยว อันไกลโพ้น
เริ่มแรกของการทำ CI ก็ต้องหากลุ่มเป้าหมาย และ หาข้อมูลและแนวคิดของธุระกิจ ที่จะทำก่อนครับ แล้วก็ทำเรื่องแผนการตลาด ประมาณนี้ครีบแต่โปรเจคนี้มีเวลาจำกัดเลยไม่สามารถหาข้อมูลได้เพียงพอ
ข้อมูลธุรกิจที่เลือกทำ

ชื่อร้าน  Tazza
ประเภทธุรกิจ 
ร้านกาแฟ+เค้ก
บุคลิกแนวคิดธุรกิจ
ชื่อร้าน TAZZA เป็นภาษาอิตาลีซึ่งแปลว่าถ้วยกาแฟ ซึ่งภายในร้านจะจัดเป็นแนว Pop-Modern การแต่งร้านก็จะมีการจัดไฟ และสีของร้านก็จะเป็นสีโทนน้ำตาล ขาว เพื่อให้ดูอบอุ่นเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาจะได้รู้สึกผ่อนคลายเหมือนเป็น การพักผ่อนจากการทำงานหรือ เติมพลัง เตรียมพร้อมที่จะต้องไปทำงานและเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมที่ยุ่งเหยิงต่อไปแล้วภายในร้านจะมีมุมที่เป็นส่วนตัวหลายๆมุม มีงานศิลปะให้ชมและลูกค้ายังสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานศิลปะโดยการPaint ถ้วยกาแฟของตัวเองได้อีกด้วย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงาน
จุดเด่น-จุดขาย
- บรรยากาศภายในร้าน
- การแต่งร้าน
- ความเป็นส่วนตัว
- รูปภาพและงานศิลปะในร้าน
- รสชาติและความหลากหลายของกาแฟและเค้ก

ข้อมูลธุรกิจร้านกาแฟ
ธุรกิจร้านกาแฟ เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและเป็นที่สนใจของนักลงทุนใหม่อย่าง
กว้างขวาง นอกจากนี้ยังเป็นธุรกิจที่ประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพสูง เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่
ที่ยอมรับทั่วไปในรสชาติ คุณค่า และการให้บริการของคนไทยประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่พลิกฟื้นของประเทศกับนโยบายส่งเสริมธุรกิจของภาครัฐส่งผลให้ธุรกิจขยายตัวเพิ่มอย่างมากผู้ที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วก็มุ่งพัฒนาศักยภาพภาพการตลาด ขยายสาขา ร่วมทุน สร้างแบรนด์ และขายแฟรนไชส์ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการหน้าใหม่ ก็เข้าสู่ธุรกิจอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจให้อยู่รอดเติบโตและมั่นคงจะต้องมีการเตรียมการที่ดีพอจึงจะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคสามารถประสบความสำเร็จที่คาดหวังได้ข้อมูลการเข้าสู่ธุรกิจที่นำเสนอต่อไปนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่ผู้สนใจประกอบธุรกิจร้านกาแฟอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้
คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
ความรอบรู้ในธุรกิจร้านกาแฟ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งมีความรู้มากเท่าใด โอกาสที่จะ
ประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้น
- แนวคิดธุรกิจ ผู้ลงทุนทำ ร้านกาแฟต้องมีภาพร้านในความคิดเสียก่อน แล้วจึงกำหนดองค์
ประกอบทุกส่วนของร้านที่สัมพันธ์กับแนวคิดอย่างเป็นรูปธรรม
รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
สำหรับผู้ที่เริ่มโดยการสร้างธุรกิจใหม่ จะต้องเลือกเอาว่าจะลงทุนแบบใด คือ บุคคลธรรมดา หรือ
บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
• บุคคลธรรมดา หรือธุรกิจเจ้าของคนเดียว ลงทุนและบริหารจัดการด้วยตัวคนเดียว คิด และตัดสินใจด้วย
ตัวเอง รับผลกำไรขาดทุนไว้เพียงคนเดียว การจัดตั้งธุรกิจทำโดยจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30วัน นับแต่วันที่เริ่ม
ประกอบธุรกิจ
• ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นหน่วยธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แสดงเจตนาในการเข้าเป็นหุ้นส่วน
และ ใช้เงินสดหรือทรัพย์สินลงทุนร่วมกัน หุ้นส่วนนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือจำกัดความรับผิดและไม่จำกัดความรับผิดชอบ

• บริษัทจำกัด คือ หน่วยธุรกิจที่แบ่งทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดไม่เกิน
จำนวนมูลค่าหุ้นที่ตนถือ การจดทะเบียนบริษัทจำกัดแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
กับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
การตลาดธุรกิจร้านกาแฟ
สถานการณ์และแนวโน้มตลาด ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านกาแฟมีสูง เป็นธุรกิจที่มีผู้
ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนมาก เพราะธุรกิจร้านกาแฟมีขนาดการลงทุนที่หลากหลาย
กระบวนการดำเนินงาน
Checker
เสิร์ฟ
รับเงิน/คิดเงิน บริการ
เก็บโต๊ะ/ทำความสะอาด
ทำเค้ก
รับรถ ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์
ทำเครื่องดื่ม
ส่งลูกค้า
การบริหารธุรกิจร้านอาหาร
ใช้หลักการบริหารที่คำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าประกอบกับความสามารถทำกำไรของธุรกิจ โดย
ทั่วไปใช้หลัก 3 C
• ความสะดวก สบาย ( Convenience )
หลักการจัดการร้านกาแฟที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ความสะดวกสบาย (Convenience) เป็นสิ่งที่
ลูกค้าพึงได้รับเมื่อมาที่ร้าน ความสะดวกสบายเริ่มจากการออกแบบตกแต่งร้าน การ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีการจัดวางโต๊ะเก้าอี้สำหรับลูกค้าอย่างเหมาะสม ให้มีพื้นที่เพียงพอในการบริการและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการภายในร้านอย่างมีระบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
• ความแน่นอน ( Consistency )
ความแน่นอน หรือ ความมีมาตรฐานของคุณภาพเครื่องดื่มและขนมเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ
ปัญหาที่พบบ่อยในร้านกาแฟที่เปิดใหม่ คือ ช่วงแรกมักจะได้รับความนิยมจากลูกค้าในรสชาติที่อร่อยถูกปาก
แต่ต่อมาคุณภาพมักจะไม่คงที่ ทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจและไม่มาร้านนั้นในที่สุด
• ต้นทุน – ราคา ( Cost )
ต้นทุน เป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการต้องสามารถควบคุมต้นทุนได้ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทั้งหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะต้นทุนมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการประกอบการ


การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ
การตั้งราคาจะอาศัยหลักการพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาจากรูปแบบของร้าน ถ้าเป็นร้านอาหารระดับหรู บริการดีเยี่ยม อาหารปรุงจากวัตถุดิบชั้นดี ราคาก็จะสูง
2. กลุ่มเป้าหมายกรณีที่เปิดร้านโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ นักเรียน นักศึกษา ระดับราคาต้องไม่สูง หรือถ้ากำหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้สูง ราคาก็ตั้งสูง
3. กำหนดตามรายจ่ายของร้าน คือ นำรายจ่ายของร้านมาคิดคำนวณหาต้นทุน แล้วบวกกำไรที่ต้องการ กำหนดเป็นราคาขาย
4. อัตราเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนหรือต่องาน เช่น การจัดรายการอาหารชุด อาหารบุฟเฟต์ หรือรับงานจัดเลี้ยง จะต้องคำนวณต้นทุนต่อหัว หรือต่องานบวกโสหุ้ยต่าง ๆ และกำไรที่ต้องการ เพื่อกำหนดราคา

โครงสร้างและผลตอบแทนการลงทุน
แหล่งเงินทุน
เงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินการได้จริง ก่อนเริ่มทำธุรกิจควรรู้
ว่าทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนเท่าไร ในเวลานี้มีทรัพย์สินอยู่เท่าไร และจะหาเงินมาเพิ่มได้อย่างไร ทั้งนี้ สามารถขอรับสินเชื่อได้จากแหล่งเงินที่ให้การสนับสนุน อาทิเช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
โครงสร้างการลงทุน
1. การลงทุนด้านอาคารสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของตนเองหรือพื้นที่เช่า จะต้องมีการลงทุนในการก่อสร้างดังนี้
1.1 งานโครงสร้าง งานตกแต่ง
1.2 งานระบบ ไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ
2. ค่าอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องครัว
3. ค่าโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการ
4. เมนู ป้าย สิ่งพิมพ์ต่างๆ การโฆษณา
5. พนักงาน
6. ระบบคอมพิวเตอร์ (ตามความเหมาะสม)ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสพความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจร้านอาหาร
เนื่องจากการเข้าสู่ธุรกิจร้านกาแฟมีแตกต่างกันไป ผู้ทำธุรกิจต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ก่อน
เช่น ทำเป็นงานอดิเรกหรือทำเป็นธุรกิจหลัก ถ้าทำเป็นงานอดิเรกก็ยากที่จะทุ่มเทให้สำเร็จจริงจังทำแค่เลี้ยงตัวได้ก็พอแล้ว แต่ถ้าเป็นธุรกิจหลักก็จะทุ่มเทเพื่อให้สำเร็จแน่นอน

แนวคิดธุรกิจ
เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งถ้าต้องการประกอบธุรกิจให้สำเร็จการกำหนดแนวคิดให้ครบถ้วนจะเป็นตัวที่กำหนด
ให้จัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันทั้งกระบวนการ องค์ประกอบสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวคิด
ธุรกิจมีดังนี้
1. ลักษณะของเครื่องดื่มและเค้ก
2 . ลักษณะการบริการ
3 . การตกแต่งร้าน
4 . ทำเลที่ตั้ง
6 . การบริหารจัดการ
แผนธุรกิจ
เปรียบเสมือนแผนการเติบโตของร้านกาแฟ มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วง
ระยะเวลาแนวคิดธุรกิจ ทำให้รู้ทิศทางที่มุ่งไปขณะที่แผนธุรกิจทำให้ทราบวิธีการไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้และใช้เวลาใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เท่าไร ระหว่างทางที่มุ่งไปหา เป้าหมายนั้น มีปัญหาอุปสรรคใดที่อาจต้องพบมีความเสี่ยงอย่างไรและจะจัดการอย่างไร แผนธุรกิจจึงสำคัญมากในการนำธุรกิจให้ประสพความสำเร็จ
เงินทุน
การลงทุนที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอย่อมหมดโอกาสสำเร็จแน่นอน ดังนั้น ความพร้อมในด้านทุน และ
แหล่งเงินทุนจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการทำธุรกิจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ก.ค. 2008, 14:07 น. โดย อิคคิว » บันทึกการเข้า

 :03:ผิดอีกแล้วครับ  ก่อนโลโก้เราต้องมีคอนเซปก่อนครับเพราะงานCI เป็นงานที่ขายคอนเซปครับ พอเราได้คอนเซป ก็เอามานำเสนอให้ดูสวยงาม

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ก.ค. 2008, 14:20 น. โดย อิคคิว » บันทึกการเข้า

+ รับขวัญ มาต่อเรื่อยๆเลย
บันทึกการเข้า

ความหลงใหลในภาพลวงตา ที่ได้มาใช่ความสุข
พอเราได้ข้อมูลของธุระกิจที่จะทำแล้วระดับนึงก็มาถึงขั้นตอนการออกแบบครับ
เริ่มต้นด้วยสเก็ต

งานนี้โลโก้ที่สวยแต่ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ครับแต่ต้องการโลโก้ที่ตรงคอนเซป และมี gimmick มากกว่าครับแก้ไขสลับที่กับอันบนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ก.ค. 2008, 14:19 น. โดย อิคคิว » บันทึกการเข้า

เฮ้ย คุ้นมาก
เคยเห็นร้านนี้ที่ไหนหว่า นึกไม่ออก
บันทึกการเข้า

Nothingness
||•• i-nan-za™``: วนัสนันท์ is back!
อิคคิวเรียนหรือทำงาน?
เปิดจริงหรือเป็นการบ้านจ๊ะ?  ไอ้มืดหมี
บันทึกการเข้า

ความหลงใหลในภาพลวงตา ที่ได้มาใช่ความสุข
ร้านนี้ท่าทางจะเปิดจริงค่ะพี่ฟ้า
เพราะแนนคุ้นๆ เหมือนเคยเห็นซักที่นึงแหละ
บันทึกการเข้า

Nothingness
||•• i-nan-za™``: วนัสนันท์ is back!
ตัวเต็งของโลโก้มี2ตัวครับคืออันที่เป็น รอยถ้วยกาแฟกับอันที่เป็นเส้นคอนทัวรูปถ้วยกาแฟครับ
 เพราะตรงกับคอนเซปของร้านมากที่สุด แล้วก็มาดูเรื่องความสวยงานครับอันที่เป็นรูปรอยถ้วยกาแฟ คิดว่ามันเกร่อไปหน่อยมีคนเอามาใช้เยอะแล้ว เลยมีใจให้กับเส้นคอนทัวรูปถ้วยกาแฟครับก็เลยยกชุดมาเลือก
บันทึกการเข้า

อิคคิวเรียนหรือทำงาน?
เปิดจริงหรือเป็นการบ้านจ๊ะ?  ไอ้มืดหมี
เรียนครับอันนี้เป็นการบ้านครับ แต่มีคนขอเอาไปทำจริงๆครับ
ร้านนี้ท่าทางจะเปิดจริงค่ะพี่ฟ้า
เพราะแนนคุ้นๆ เหมือนเคยเห็นซักที่นึงแหละ
:56:คงคนละร้านแล้วละครับเพราะมีคนมาติดต่อเอาไปเพิ่งไม่นานนี่เองคิดว่ายังไม่น่าจะสร้างเสร็จ

บันทึกการเข้า

หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 12
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!