หน้า: [1] 2
 
ผู้เขียน หัวข้อ: การเก็บค่า Font size ใน MC มาแสดงต้องทำไงคะ  (อ่าน 8683 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
<a href="http://img2.f0nt.com/flash/dc24ddb8c28a6874f22fda7758adb3f1.swf" target="_blank">http://img2.f0nt.com/flash/dc24ddb8c28a6874f22fda7758adb3f1.swf</a>
เมื่อขยาย scale ของ MC แล้ว   มันสามารถเก็บค่าขนาดของ Font size ยังไงคะ
ซึ่งเมื่อมีการขยาย scale ของ MC จะมี textbox แสดงขนาด ของ font ว่าตอนนี้ขนาดกี่พ้อยต์แล้ว
ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ก.ค. 2008, 12:54 น. โดย sarina » บันทึกการเข้า
อันนี้ไม่แน่ใจครับ
เพราะ ของน้องเวลาขยายมันจะขยายด้วย _xscale _yscale (ใช่ไหม)
ไม่ได้ขยายจากขนาดฟ้อนต์

อาจต้องใช้วิธีเทียบขนาดเอาว่า font size ขนาดนี้เท่ากับ  _xscale _yscale เท่าไร


เดาเอา
บันทึกการเข้า

ค่ะพี่ ej_sing
 ฮือๆ~ แล้วถ้าจะทำการเทียบค่าต้องทำยังไงบ้างอ่ะคะ
โค้ด:
function showFontSelect(obj){
    myTxtFormat.font = myCombo_cb.getItemAt(myCombo_cb.selectedIndex).data;
    buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.setTextFormat(myTxtFormat);
    updateScale(buf_obj);
}

function lockColor(){
    fmt = buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.getTextFormat();
    codeColor = "0x" + fmt.color.toString(16);
    buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.textColor = codeColor;
}

function change_selected(newsel:Number){
   if(newsel != _root.selVal){
      if (_root.selVal != 0) {
         var old_mc:MovieClip = eval("obj_"+_root.selVal);
         old_mc.obj_del._visible = false;
         old_mc.obj_rotate._visible = false;
         old_mc.obj_scale._visible = false;
         old_mc.obj_area.obj_stage._alpha = 0;
      }
      _root.selVal = newsel;
      if(newsel != 0){
         var new_mc:MovieClip = eval("obj_"+_root.selVal);
         new_mc.swapDepths(this.getNextHighestDepth());
         new_mc.obj_del._visible = true;
         new_mc.obj_rotate._visible = true;
         new_mc.obj_scale._visible = true;
         new_mc.obj_area.obj_stage._alpha = 100;
         var input_text:TextField = eval("txt_"+_root.selVal);
         Selection.setFocus(input_text);
         Selection.setSelection(input_text.text.length,input_text.text.length);
      }
   }
}

function updateScale(mc:MovieClip) {
   // rescale obj_area.obj_stage
   mc.obj_area.obj_stage._width = mc.obj_area.obj_txt._width;
   mc.obj_area.obj_stage._height = mc.obj_area.obj_txt._height;
   // reset position obj_area.obj_stage
   var obj_rect_obj:Object = mc.obj_area.obj_txt.getBounds(mc.obj_area);
   mc.obj_area.obj_stage._x = obj_rect_obj.xMin;
   mc.obj_area.obj_stage._y = obj_rect_obj.yMin;
   // rescale obj_area
   if(mc.obj_area._width > obj_main_stage._width){
      mc.obj_area._width = obj_main_stage._width
      mc.obj_area._yscale = mc.obj_area._xscale;
   }
   if (mc.obj_area._height > obj_main_stage._height) {
      mc.obj_area._height = obj_main_stage._height;
      mc.obj_area._xscale = mc.obj_area._yscale;
   }
   // reset mc._x and mc._y
   var rect_obj:Object = mc.obj_area.getBounds(mc);
   var min_x:Number = rect_obj.xMin;
   var min_y:Number = rect_obj.yMin;
   var max_x:Number = rect_obj.xMax;
   var max_y:Number = rect_obj.yMax;
   var main_rect_obj:Object = mc.obj_area.getBounds(_root);
   var main_min_x:Number = main_rect_obj.xMin;
   var main_min_y:Number = main_rect_obj.yMin;
   var main_max_x:Number = main_rect_obj.xMax;
   var main_max_y:Number = main_rect_obj.yMax;
   if (main_min_x < obj_main_stage._x) {
      mc._x = obj_main_stage._x - min_x;
   }
   if (main_min_y < obj_main_stage._y) {
      mc._y = obj_main_stage._y - min_y;
   }
   if (main_max_x > obj_main_stage._x + obj_main_stage._width) {
      mc._x = obj_main_stage._x + obj_main_stage._width - mc.obj_area._width - min_x;
   }
   if (main_max_y > obj_main_stage._y + obj_main_stage._height) {
      mc._y = obj_main_stage._y + obj_main_stage._height - mc.obj_area._height - min_y;
   }
   // set position obj_del, obj_rotate, obj_scale
      mc.obj_del._x = min_x;
      mc.obj_del._y = min_y;
      mc.obj_rotate._x = max_x;
      mc.obj_rotate._y = min_y;
      mc.obj_scale._x = max_x;
      mc.obj_scale._y = max_y;
 
}

_root.selVal = 1;
obj_main_stage.onRelease = _root.onRelease = function ()
{
    change_selected(0);
};

var myFontLabel = ["AngsanaUPC", "Arial", "Arial Black", "AvantGarde Bk BT", "AvantGarde Md BT"];
var listContent = ["AngsanaUPC", "Arial", "Arial_Black", "AvantGarde Bk BT", "AvantGarde Md BT"];
var myCombo_cb;
var myTxtFormat = new TextFormat();

for (var i = 0;i <= 4;i++)
{
    myCombo_cb.addItem(myFontLabel[i], listContent[i], listContent[i]);
}

myCombo_cb.addEventListener("change", showFontSelect);
myTxtFormat.font = listContent[0];
buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.setTextFormat(myTxtFormat);


myCombo_cb.addEventListener ("load", setCBListFonts);
myCombo_cb.addEventListener ("scroll", setCBListFonts);

function setCBListFonts ()
{
for (var i in myCombo_cb.dropdown.listContent)
{
var _tf:TextFormat = myCombo_cb.dropdown.listContent[i].cell.getTextFormat ();
_tf.font = myCombo_cb.dropdown.listContent[i].cell.text;
myCombo_cb.dropdown.listContent[i].cell.setTextFormat (_tf);
}
}

//*************

var buf_obj;
var my_fmt = new TextFormat();
var pickerListener = new Object();
pickerListener.change = function (cl)
{
    codeColor = "0x" + cl.getRGB();
    my_fmt.color = codeColor;
    buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.setTextFormat(my_fmt);
    lockColor();
};
clp.addListener(pickerListener);
lockColor();
clp.color = codeColor;

for (var i = 1;i <= 3;i++)
{
    var input_text = eval("txt_" + i);
    input_text.thisval = i;
    input_text.onSetFocus = function ()
    {
        buf_obj = eval("obj_" + this.thisval);
        change_selected(buf_obj.thisval);
lockColor();
    clp.color = codeColor;
    };
    input_text.onChanged = function ()
    {
        buf_obj = eval("obj_" + this.thisval);
        fmt = buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.getTextFormat();
        _root.selVar = this.thisval;
        change_selected(buf_obj.thisval);
        if (this.text.length > 0)
        {
            buf_obj._visible = true;
        }
        else
        {
            buf_obj._visible = false;
        }
        buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.text = this.text;
        buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.setTextFormat(fmt);
        updateScale(buf_obj);
lockColor();
clp.color = codeColor;
       
   };
    var obj = eval("obj_" + i);
    obj.thisval = i;
    obj.obj_area.obj_txt.display_txt.autoSize = true;

    updateScale(obj);
    obj._visible = false;

//event delete button
    obj.obj_del.onRelease = function ()
    {
        this._parent._visible = false;
        this._parent.obj_area._xscale = 100;
        this._parent.obj_area._yscale = 100;
        this._parent.obj_area.obj_txt._rotation = 0;
        var buf_input_text = eval("txt_" + this._parent.thisval);
        buf_input_text.text = "";
    } ;
//event scale button
obj.obj_scale.onPress = function() {
//start_scale
this.startWidth = this._parent.obj_area._width;
this.startMouseX = _root._xmouse;
this.onEnterFrame = function() {
var new_width:Number = this.startWidth+_root._xmouse-this.startMouseX;
if (new_width > this._parent.obj_area._width && new_width > obj_main_stage._width) {
this._parent.obj_area._width = obj_main_stage._width;
} else {
this._parent.obj_area._width = new_width;
}
this._parent.obj_area._yscale = this._parent.obj_area._xscale;
updateScale(this._parent);
 
};
};
obj.obj_scale.onRelease = obj.obj_scale.onReleaseOutside=function () {
delete this.onEnterFrame;
};

//event rotate button
obj.obj_rotate.onPress = function() {
//start_scale
this.startRotate = this._parent.obj_area.obj_txt._rotation;
this.startMouseX = this._parent._x;
this.startMouseY = _root._ymouse;
this.onEnterFrame = function() {
//this._parent.obj_area.obj_txt._rotation++;
var new_x:Number = _root._xmouse - this.startMouseX;
var new_y:Number = _root._ymouse - this.startMouseY;
this._parent.obj_area.obj_txt._rotation = this.startRotate + (Math.atan2(new_y, new_x)*90);
updateScale(this._parent);
};
};
obj.obj_rotate.onRelease = obj.obj_rotate.onReleaseOutside=function () {
delete this.onEnterFrame;
};
//event move object
obj.obj_area.onPress = function() {
      //start_scale
      var buf_mc:MovieClip = this._parent;
      change_selected(buf_mc.thisval);
      this.startX = buf_mc._x;
      this.startY = buf_mc._y;
      this.startMouseX = _root._xmouse;
      this.startMouseY = _root._ymouse;
      this.onEnterFrame = function() {
         this._parent._x = this.startX+_root._xmouse-this.startMouseX;
         this._parent._y = this.startY+_root._ymouse-this.startMouseY;
         updateScale(this._parent);
      };
   };
   obj.obj_area.onRelease = obj.obj_area.onReleaseOutside=function () {
   delete this.onEnterFrame;
   };
}
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ก.ค. 2008, 15:47 น. โดย sarina » บันทึกการเข้า
 (เหงื่อแตกพลั่ก) รอท่านอื่นๆนะ ไม่รู้ว่าจะเทียบแบบไหนเหมือนกันจ้า
บันทึกการเข้ายังงงอยู่ครับว่าขยายขนาด textbox แล้วไปโดนตัวอักษรได้ยังไง
บันทึกการเข้า

เราจะต้องการอะไรมากมายไปกว่า อะไรมากมาย
ขยายขนาดของ MC ค่ะ
<a href="http://img2.f0nt.com/flash/dc24ddb8c28a6874f22fda7758adb3f1.swf" target="_blank">http://img2.f0nt.com/flash/dc24ddb8c28a6874f22fda7758adb3f1.swf</a>
โดยเมื่อขยาย scale ของ MC แล้ว   มันสามารถเก็บค่าขนาดของ Font size
และแสดงขนาด ของ font ว่าตอนนี้ขนาดกี่พ้อยต์แล้วยังไงคะ
โค้ด:
function showFontSelect(obj){
    myTxtFormat.font = myCombo_cb.getItemAt(myCombo_cb.selectedIndex).data;
    buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.setTextFormat(myTxtFormat);
    updateScale(buf_obj);
}

function lockColor(){
    fmt = buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.getTextFormat();
    codeColor = "0x" + fmt.color.toString(16);
    buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.textColor = codeColor;
}

function change_selected(newsel:Number){
   if(newsel != _root.selVal){
      if (_root.selVal != 0) {
         var old_mc:MovieClip = eval("obj_"+_root.selVal);
         old_mc.obj_del._visible = false;
         old_mc.obj_rotate._visible = false;
         old_mc.obj_scale._visible = false;
         old_mc.obj_area.obj_stage._alpha = 0;
      }
      _root.selVal = newsel;
      if(newsel != 0){
         var new_mc:MovieClip = eval("obj_"+_root.selVal);
         new_mc.swapDepths(this.getNextHighestDepth());
         new_mc.obj_del._visible = true;
         new_mc.obj_rotate._visible = true;
         new_mc.obj_scale._visible = true;
         new_mc.obj_area.obj_stage._alpha = 100;
         var input_text:TextField = eval("txt_"+_root.selVal);
         Selection.setFocus(input_text);
         Selection.setSelection(input_text.text.length,input_text.text.length);
      }
   }
}

function updateScale(mc:MovieClip) {
   // rescale obj_area.obj_stage
   mc.obj_area.obj_stage._width = mc.obj_area.obj_txt._width;
   mc.obj_area.obj_stage._height = mc.obj_area.obj_txt._height;
   // reset position obj_area.obj_stage
   var obj_rect_obj:Object = mc.obj_area.obj_txt.getBounds(mc.obj_area);
   mc.obj_area.obj_stage._x = obj_rect_obj.xMin;
   mc.obj_area.obj_stage._y = obj_rect_obj.yMin;
   // rescale obj_area
   if(mc.obj_area._width > obj_main_stage._width){
      mc.obj_area._width = obj_main_stage._width
      mc.obj_area._yscale = mc.obj_area._xscale;
   }
   if (mc.obj_area._height > obj_main_stage._height) {
      mc.obj_area._height = obj_main_stage._height;
      mc.obj_area._xscale = mc.obj_area._yscale;
   }
   // reset mc._x and mc._y
   var rect_obj:Object = mc.obj_area.getBounds(mc);
   var min_x:Number = rect_obj.xMin;
   var min_y:Number = rect_obj.yMin;
   var max_x:Number = rect_obj.xMax;
   var max_y:Number = rect_obj.yMax;
   var main_rect_obj:Object = mc.obj_area.getBounds(_root);
   var main_min_x:Number = main_rect_obj.xMin;
   var main_min_y:Number = main_rect_obj.yMin;
   var main_max_x:Number = main_rect_obj.xMax;
   var main_max_y:Number = main_rect_obj.yMax;
   if (main_min_x < obj_main_stage._x) {
      mc._x = obj_main_stage._x - min_x;
   }
   if (main_min_y < obj_main_stage._y) {
      mc._y = obj_main_stage._y - min_y;
   }
   if (main_max_x > obj_main_stage._x + obj_main_stage._width) {
      mc._x = obj_main_stage._x + obj_main_stage._width - mc.obj_area._width - min_x;
   }
   if (main_max_y > obj_main_stage._y + obj_main_stage._height) {
      mc._y = obj_main_stage._y + obj_main_stage._height - mc.obj_area._height - min_y;
   }
   // set position obj_del, obj_rotate, obj_scale
      mc.obj_del._x = min_x;
      mc.obj_del._y = min_y;
      mc.obj_rotate._x = max_x;
      mc.obj_rotate._y = min_y;
      mc.obj_scale._x = max_x;
      mc.obj_scale._y = max_y;
 
}

_root.selVal = 1;
obj_main_stage.onRelease = _root.onRelease = function ()
{
    change_selected(0);
};

var myFontLabel = ["AngsanaUPC", "Arial", "Arial Black", "AvantGarde Bk BT", "AvantGarde Md BT"];
var listContent = ["AngsanaUPC", "Arial", "Arial_Black", "AvantGarde Bk BT", "AvantGarde Md BT"];
var myCombo_cb;
var myTxtFormat = new TextFormat();

for (var i = 0;i <= 4;i++)
{
    myCombo_cb.addItem(myFontLabel[i], listContent[i], listContent[i]);
}

myCombo_cb.addEventListener("change", showFontSelect);
myTxtFormat.font = listContent[0];
buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.setTextFormat(myTxtFormat);


myCombo_cb.addEventListener ("load", setCBListFonts);
myCombo_cb.addEventListener ("scroll", setCBListFonts);

function setCBListFonts ()
{
for (var i in myCombo_cb.dropdown.listContent)
{
var _tf:TextFormat = myCombo_cb.dropdown.listContent[i].cell.getTextFormat ();
_tf.font = myCombo_cb.dropdown.listContent[i].cell.text;
myCombo_cb.dropdown.listContent[i].cell.setTextFormat (_tf);
}
}

//*************

var buf_obj;
var my_fmt = new TextFormat();
var pickerListener = new Object();
pickerListener.change = function (cl)
{
    codeColor = "0x" + cl.getRGB();
    my_fmt.color = codeColor;
    buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.setTextFormat(my_fmt);
    lockColor();
};
clp.addListener(pickerListener);
lockColor();
clp.color = codeColor;

for (var i = 1;i <= 3;i++)
{
    var input_text = eval("txt_" + i);
    input_text.thisval = i;
    input_text.onSetFocus = function ()
    {
        buf_obj = eval("obj_" + this.thisval);
        change_selected(buf_obj.thisval);
lockColor();
    clp.color = codeColor;
    };
    input_text.onChanged = function ()
    {
        buf_obj = eval("obj_" + this.thisval);
        fmt = buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.getTextFormat();
        _root.selVar = this.thisval;
        change_selected(buf_obj.thisval);
        if (this.text.length > 0)
        {
            buf_obj._visible = true;
        }
        else
        {
            buf_obj._visible = false;
        }
        buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.text = this.text;
        buf_obj.obj_area.obj_txt.display_txt.setTextFormat(fmt);
        updateScale(buf_obj);
lockColor();
clp.color = codeColor;
       
   };
    var obj = eval("obj_" + i);
    obj.thisval = i;
    obj.obj_area.obj_txt.display_txt.autoSize = true;

    updateScale(obj);
    obj._visible = false;

//event delete button
    obj.obj_del.onRelease = function ()
    {
        this._parent._visible = false;
        this._parent.obj_area._xscale = 100;
        this._parent.obj_area._yscale = 100;
        this._parent.obj_area.obj_txt._rotation = 0;
        var buf_input_text = eval("txt_" + this._parent.thisval);
        buf_input_text.text = "";
    } ;
//event scale button
obj.obj_scale.onPress = function() {
//start_scale
this.startWidth = this._parent.obj_area._width;
this.startMouseX = _root._xmouse;
this.onEnterFrame = function() {
var new_width:Number = this.startWidth+_root._xmouse-this.startMouseX;
if (new_width > this._parent.obj_area._width && new_width > obj_main_stage._width) {
this._parent.obj_area._width = obj_main_stage._width;
} else {
this._parent.obj_area._width = new_width;
}
this._parent.obj_area._yscale = this._parent.obj_area._xscale;
updateScale(this._parent);
 
};
};
obj.obj_scale.onRelease = obj.obj_scale.onReleaseOutside=function () {
delete this.onEnterFrame;
};

//event rotate button
obj.obj_rotate.onPress = function() {
//start_scale
this.startRotate = this._parent.obj_area.obj_txt._rotation;
this.startMouseX = this._parent._x;
this.startMouseY = _root._ymouse;
this.onEnterFrame = function() {
//this._parent.obj_area.obj_txt._rotation++;
var new_x:Number = _root._xmouse - this.startMouseX;
var new_y:Number = _root._ymouse - this.startMouseY;
this._parent.obj_area.obj_txt._rotation = this.startRotate + (Math.atan2(new_y, new_x)*90);
updateScale(this._parent);
};
};
obj.obj_rotate.onRelease = obj.obj_rotate.onReleaseOutside=function () {
delete this.onEnterFrame;
};
//event move object
obj.obj_area.onPress = function() {
      //start_scale
      var buf_mc:MovieClip = this._parent;
      change_selected(buf_mc.thisval);
      this.startX = buf_mc._x;
      this.startY = buf_mc._y;
      this.startMouseX = _root._xmouse;
      this.startMouseY = _root._ymouse;
      this.onEnterFrame = function() {
         this._parent._x = this.startX+_root._xmouse-this.startMouseX;
         this._parent._y = this.startY+_root._ymouse-this.startMouseY;
         updateScale(this._parent);
      };
   };
   obj.obj_area.onRelease = obj.obj_area.onReleaseOutside=function () {
   delete this.onEnterFrame;
   };
}

ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ....


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ก.ค. 2008, 16:26 น. โดย sarina » บันทึกการเข้า
อืมม จริงๆต้องดูว่า
จะเอาขนาดอะไรแน่

เพราะ

fontsize มันเท่าเดิม แต่มันขยายที่ xscale yscale ของ mc นั้นๆ ฟ้อนต์เลยขยายไปด้วย

อืมมมม

สรุปแล้วไม่ต้องมีขยาย xscale yscale
แต่เรามาขยายที่ fontsize เอาดีกว่าไหมครับ ขนาดคงที่ดีด้วย

หรือไงดี
บันทึกการเข้า

อืมม จริงๆต้องดูว่า
จะเอาขนาดอะไรแน่

เพราะ

fontsize มันเท่าเดิม แต่มันขยายที่ xscale yscale ของ mc นั้นๆ ฟ้อนต์เลยขยายไปด้วย

อืมมมม

สรุปแล้วไม่ต้องมีขยาย xscale yscale
แต่เรามาขยายที่ fontsize เอาดีกว่าไหมครับ ขนาดคงที่ดีด้วย

หรือไงดี

**แล้วถ้าแก้เป็นขยาย  fontsize ต้องแก้โค๊ดหมดเลยป่าวค่ะ ฮือๆ~
แล้วมันต้องเขียนยังไงหรอ  กลัวจังเลยค่ะ  ช่วยหน่อยนะคะ

บันทึกการเข้า
ถ้าแก้ที่ fontsize ก็อาจจะต้องตัดส่วนที่ลากแล้วขยายทิ้งซะ ง่ายที่สุด

หรือไม่ก็ทำลากแล้วขยายที่ fontsize เอา ไม่ต้องขยาย xscale yscale (ท่าทางอันนี้ยุ่งยากหน่อย)


ลองหาดูใน help นะครับ เกี่ยวกับ fontSize น่ะ แล้วค่อยมาถามอีกที
บันทึกการเข้า

 หน้ามึน ถ้าให้    font size ปัจจุบัน = font size ตอนแรก * mc._xscale/100
มันจะพอทำได้ป่าวคะ   แต่ถ้าเขียนจิงๆมันต้องเขียนแบบไหนกันคะ อ้วก
บันทึกการเข้า
ลองหาดูใน help นะครับ เกี่ยวกับ fontSize น่ะ แล้วค่อยมาถามอีกที

ลองดูสิครับ
บันทึกการเข้า

 ฮือๆ~ ค่ะ
บันทึกการเข้า
20 pt ขนาดมันเป็น 2 เท่าของ 10 pt จริงหรือเปล่าครับ
ถ้าจริง จะใช้สูตรคำนวณเอา ก็เต็มที่เลยครับ

แต่ว่า มันจำเป็นจริงหรือไม่ที่จะต้องแสดงขนาดตัวอักษร
เป็น pt แสดงเป็น % แทนจะได้ไหม
หรือไม่แสดงเลยจะเป็นไรหรือเปล่า?
หรือจะแสดงเป็นขนาดความกว้าง ความสูงของตัวปัจจุบันแทนดีกว่าไหม

ผมไม่ใช่คนออกแบบ หรือคนทำงานคงพูดอะไรได้ไม่มาก
แต่ถ้าอะไรที่สงสัย แล้วพอทำได้ ก็ทำไปเลยครับ เจ๋ง
ไม่ก็ลองเสนอทางอื่นที่ใกล้เคียงให้ลูกค้าดูก็ดีครับ ดีกว่าติดอยู่แบบนี้

พยายามต่อไปละกันครับ เจ๋ง
บันทึกการเข้า

ก่อสร้างกับทำลาย เหมือนที่ลงมือ ต่างที่การกระทำ
 ลันล้า ขอบคุณมากค่ะ

ตอนนี้ทำได้แล้วค่ะ
โดยใช้สูตรนี้ค่ะ  font size ปัจจุบัน = font size ตอนแรก * mc._xscale/100
จนมาเป็น
_root.txt =((16 * (this._parent.obj_area._xscale))/100);

เพราะขนาดฟ้อนที่กำหนดให้กับ dynamic text ในตอนแรก = 16 (มันเลยดีฟ้อลให้)
แล้วเอา 16 มาใช้ในสูตรเลย
บันทึกการเข้า
 เจ๋ง ต้องอย่างนี้สิ
บันทึกการเข้า

หน้า: [1] 2
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!