หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11
 
ผู้เขียน หัวข้อ: ประลอง นอกบ้าน2  (อ่าน 56433 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
พี่คิดแบบนั้นจริงๆนะ คือกะจะไม่เอาไฟในงานเลย กดสปีดให้อันเดอร์เยอะๆแล้วเอาแฟลชเติมเข้าไปซัก 4 - 5 ตัว หื่น
เขาอนุญาติหนิ เดี๋ยวขนร่มทะลุกับ softbox ไปด้วย

ไม่แคร์สื่อ แป่ว
บันทึกการเข้า

บ้าพลังกว่าพวกกล้องป๋าอีก  กร๊าก กร๊าก กร๊าก

sb900 ผมคงเป็น 1 ในนั้น  กร๊าก กร๊าก กร๊าก
บันทึกการเข้า

รับงานถ่ายภาพ
www.rpash.com
เอาแฟลชไปสู้กับบ็องขาว กร๊าก
บันทึกการเข้า

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ   ครั้งที่  6
ในหัวข้อ  “ฅน”
เนื่องในงานวันนริศ  ประจำปี  2553

      มหาวิทยาลัยศิลปากร    ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย    ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์   
กำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ   ครั้งที่  6  ในหัวข้อ  “ฅน”   เนื่องในงานวันนริศ  ประจำปี  2553
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์    นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม   
และเพื่อส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน   
 
ขอเชิญชวน  นักเรียน   นิสิต   นักศึกษา  และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ส่งผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์   ในหัวข้อ   “ฅน”  โดยส่งเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้     
ขนาดของภาพ  16 x 20   นิ้ว     เป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
และส่งภาพถ่ายได้คนละไม่น้อยกว่า  2  ภาพ  แต่ไม่เกิน  4  ภาพ  พร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงในแผ่นซีดี
โดยสามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มสี   ฟิล์มขาวดำ   และกล้อง Digital

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะตัดสินโดยไม่มีการแบ่งประเภท   
โดยพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก   โดยกำหนดรางวัล ดังนี้
   รางวัลยอดเยี่ยม     จำนวน  1  รางวัล   เงินรางวัล   รางวัลละ    80,000  บาท   
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
   รางวัลชนะเลิศ      จำนวน  5   รางวัล   เงินรางวัล   รางวัลละ  25,000   บาท   
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
   รางวัลเกียรติยศ   จำนวน  10  รางวัล   เงินรางวัล  รางวัลละ 5,000บาท   
พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ     เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
   รางวัลสมทบ   (เฉพาะนักถ่ายภาพชาวไทย)  รางวัล  Epson Awards  จำนวน  3  รางวัล
เครื่องพริ้นเตอร์โฟโต้    รุ่น  R 1900  หรือเทียบเท่า   (มูลค่า 27,500 บาท)

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางไปรษณีย์   ระหว่างวันที่  25 มกราคม – 3  กุมภาพันธ์ 2553
หรือส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์  2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   
ณ   ห้องลานจัน  ชั้น  L  สำนักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่  22   
ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพ ฯ 10170
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์    มหาวิทยาลัยศิลปากร   
โทร. 0-2880-7730    โทรสาร   0-2880-7830   
หรือ  www.su.ac.thwww.photo.su.ac.th   
หรือ    e-mail address : su-pr@su.ac.th_http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=178D249406RH4SRO2OQN7SS111AA1S
บันทึกการเข้า

รับงานถ่ายภาพ
www.rpash.com
ผลงานที่เด่นๆจะได้ไปแสดงที่ห้องสมุดของทับแก้วด้วยนะ อ๊าง~
ปีนี้ หัวข้อ "บ้าน" ก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลย
บันทึกการเข้า

หนุ่มอักษรรักแน่ รักแท้ตลอดกาล~
ลองกันซักตั้ง ฮี่...
บันทึกการเข้า

http://www.krungshing.com/forum/showthread.php?t=2933แอบอ้าง
เชิญชวนประกวดภาพถ่ายหัวข้อ " ชีวิต - ศิลป์"

ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะจัดให้มีกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว
มีบรรยากาศ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านการถ่ายภาพแก่กลุ่ม นักศึกษา บุคลากร มวล.และประชาชน
ทั่วไปจึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายขึ้นในหัวข้อ " ชีวิต - ศิลป์" "โดยหลังจากการตัดสินการประกวดภาพถ่ายแล้วจะนำภาพที่
ส่งเข้าประกวดทั้งหมดมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักการและเหตุผล
ในการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติของคนเรานั้น เรามักจะมีการนำความเป็นศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในแทบจะทุกกิจกรรม
ทั้งโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า จนเข้านอนอีกครั้งในตอนกลางคืน ทุกเวลาเราจะมีการใช้การประยุกต์การพัฒนาศิลปะ
ของสิ่งต่าง ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเสมอทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจในผลงาน และเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน หากมีการนำศิลปะ
เข้ามาเกี่ยวข้องในแง่มุมต่างๆ ของชีวิตเราแล้ว จะทำให้ชีวิตนั้นดูงดงามมีคุณค่า น่าจรรโลงใจ เพิ่มเสน่ห์ในการใช้ชีวิตมากขึ้น
ในบางอาชีพแล้ว การใช้งานหรือทักษะที่เป็นศิลปะเข้ามาจับต้อง ยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมายดังนั้นหากมองให้ลึกซึ้ง จึงมีศิลปะ
แอบแฝงอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิต

ศิลปินเองจึงไม่ใช้ผู้สร้างผลงานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเพียงผู้สะท้อนศิลปะแห่งชีวิตในแง่มุมต่างๆ
ออกมาให้ผู้อื่นได้เห็น ผ่านเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ดนตรี กวี ภาพถ่าย หรืออื่นๆ

ดังนั้นการประกวดภาพถ่าย " ชีวิต - ศิลป์" จึงเป็นการสะท้อนศิลปะแห่งการดำรงชีวิตในแง่มุมต่างๆ โดยช่างภาพผ่านเทคนิค
และอุปกรณ์การถ่ายถาพออกมาให้แก่ผู้อื่นได้เห็นอย่างลึกซึ้ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำศิลปะมาประยุกต์กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านการถ่ายภาพแก่กลุ่ม นักศึกษา บุคลากร มวล.
และประชาชนทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียนนักศึกษา และประชาชนคนทั่วไป

ลักษณะของภาพถ่าย
- เป็นภาพถ่ายที่มีความงามทั้งเนื้อหา และคุณค่าทางศิลปะ
- เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายทอดออกมาซึ่งศิลปะในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไป

กติกาการประกวดภาพ- ในการสมัครเข้าร่วมประกวดภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ
- หากผู้ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมากกว่า 2 รางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 2 รางวัล
- เขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรที่ติดต่อได้, ข้อมูลพื้นฐานของการถ่ายภาพอย่างชัดเจนบนด้านหลัง
ของภาพทุกภาพ
- ขนาดของภาพต้องมีด้านหนึ่งด้านใดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว ไม่ต้องติดบนกระดาษแข็ง
- เป็นภาพสีหรือขาวดำ โดยไม่จำกัดต้นฉบับว่าจะเป็น ฟิลม์สี-ขาวดำ, ฟิลม์สไลด์, หรือไฟล์ดิจิตัล
- ภาพจากต้นฉบับดิจิตัล ต้องไม่ทำภาพด้วยเทคนิคที่ซับซ้อนแก้ไขตกแต่ง ผิดหรือเกินความเป็นจริงตามธรรมชาติ
- ภาพที่ส่งประกวดทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด
- ภาพที่ได้รับรางวัล เจ้าของภาพจะต้องส่งมอบฟิลม์เนกาทิฟ ฟิลม์สไลด์ ไฟล์ดิจิตัล (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล)
ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดในวันมอบรางวัล
- ผู้จัดพยายามรักษาภาพที่เข้าร่วมประกวดให้ดีที่สุด กรณีภาพเสียหาย เจ้าของภาพไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดใดทั้งสิ้น
- คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินภาพ และความเห็นของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่รับอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกาและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ

กรรมการตัดสินภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน
- อ.ภิญโญ เพ็ชรแก้ว วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสิน
- นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร (ประธานชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช) กรรมการ
- นายธวัชชัย เวชโช (รองประธานชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช) กรรมการ
- นายวรกิจ มิตรกูล กรรมการ (กรรมการชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช) กรรมการ
- ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กรรมการ

ระยะเวลา
- ส่งภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2553 หากส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันที่ประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ
- ตัดสินภาพ วันที่ 21 มกราคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- รับรางวัล วันที่ 28 มกราคม 2553 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัล
"ประเภทนักเรียนนักศึกษา"
รางวัลชนะเลิศ ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท
รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก
"ประเภทประชาชนทั่วไป"
รางวัลชนะเลิศ ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท
รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก
รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก

สถานที่ส่งภาพประกวด (ส่งได้ด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์)
- อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
- ร้านฟ้าใส โฟโต้& สตูดิโอ (ตรงข้ามธนาคารออมสินท่าศาลา) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร 075-330135

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- นายนาวิน เนาวพงศ์ โทร. 075-673307 089-474-0983
- ร้านฟ้าใส โฟโต้& สตูดิโอ โทร. 075-330135
- www.krungshing.com ห้องมุมข่าวสาร และ ห้องมุมช่างภาพ

เลือกลงระดับนักศึกษา หยี หยี หยี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ม.ค. 2010, 09:55 น. โดย i'sharp » บันทึกการเข้า

รับงานถ่ายภาพ
www.rpash.com
http://www.rpst.mobi/news/100-asean-young-photographers-award-2010.html

งานใหญ่ฮะ
บันทึกการเข้า

รับงานถ่ายภาพ
www.rpash.com
http://janthaburi.excise.go.th/project/project_1.htm

หาที่ชาร์ปแปะไม่เจอ

ประกวดภาพจันทบุรีครับ ชิงรางวัลแสนนึง

ปล. แดงเชียว อี๋~ อี๋~
บันทึกการเข้า

อี๋~ แดงจริงๆ ด้วย

เขานัดกันรึเปล่าเนี่ยถึงมีประกวดเมืองจันท์พอดีกะที่แก๊งเดือยล้วนไปกันมาเลย กรี๊ดดดดด
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
 เกย์แอบ
บันทึกการเข้า

ความสวยไม่รับประกัน แต่ความมันเดี๊ยนรับรอง
รู้ก่อนไปอีกครับ  กร๊าก
บันทึกการเข้า

แอบอ้าง
6.  ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดกระทำผิดเงื่อนไข ข้างต้น ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว กลับคืนหรือตัดสิทธิในการรับรางวัล

เผลอเอาภาพไปโพสใน rk ไปแล้วแบบนี้ผิดกติกามั้ยครับ  ง่ะ
บันทึกการเข้า

รับงานถ่ายภาพ
www.rpash.com
ไม่ผิด ในข้อนี้หมายถึง พิมพ์ลงนิตยสาร ออกนิทรรศการ หรืออะไรที่เป็นแนวธุรกิจ โพสลงเว็บไม่เกี่ยว
บันทึกการเข้า

แอบอ้าง
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=45076

National Geographic International Photography Contest 2010
จัดโดย นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย

ถ้า “คุณ” เป็นผู้มีใจรักการถ่ายภาพ นี่คือเวทีที่คุณจะได้แสดงฝีมือ
ร่วมส่งสุดยอดภาพถ่าย เพื่อเฟ้นหาความเป็นที่สุดของประเทศไทย
ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท
พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศ เข้าร่วมชิงชัยกับผู้ชนะจากนานาประเทศทั่วโลก
ในการประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ากว่า 500,000 บาท
จากสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

ห้ามพลาด!! นี่คือก้าวแรกแห่งความภาคภูมิ สู่เวทีระดับโลก


รางวัล
รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล/ประเภท)
- เงินสด 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง (2 ที่นั่ง)
**ไม่ร่วมค่าภาษีสนามบิน
- บัตรที่พัก เกาะช้างรีสอรืทแอนด์สปา (3 วัน 2 คืน)
- สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล/ประเภท)
- เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- บัตรที่พัก เกาะช้างรีสอรืทแอนด์สปา (3 วัน 2 คืน)
- สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล/ประเภท)
- เงินสด 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- สมาชิกนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 1 ปี


รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.ngthai.com, www.pixpros.net หรือ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4132 - 4135, 4700

สถานที่ส่งผลงาน
กองบรรณาธิการนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 65/101-103 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย”

ประกวดภาพของ NG ครับผม
บันทึกการเข้า

รับงานถ่ายภาพ
www.rpash.com
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!