หน้า: [1] 2 3
 
ผู้เขียน หัวข้อ: (( ..มาช่วยดิฉันกันหน่อยดิ.. ))  (อ่าน 9316 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
ข้าพเจ้าเป็นนิสิตาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๑ ค่ะ

เนื่องด้วยขณะนี้ข้าพเจ้าอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานวิจัย

ว่าด้วยการเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม

อันเนื่องมาจากการร่างรัฐธรรมนูญถาวรฉบับปัจจุบัน

มีจุดประสงค์หลัก (๑) เพื่อสนองความต้องการทางวิชาการของสังคม

และ (๒) วิเคราะห์ความเหมาะสมในการเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าว

ในการนี้จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อกรอกแบบสอบถามดังต่อไปนี้

เพื่อนำไปแปรผลและใช้ในงานวิจัยดังกล่าวต่อไป กรอกในนี้แหละค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ และขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งยวด

(แบบสอบถามนี้จริงจังนะ จะใช้ในงานวิจัยอะ)


แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ... อายุ...ปี เพศ... ศาสนา... จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้...

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

คือ สังกัดภาควิชา... คณะ... มหาวิทยาลัย...


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม


๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ

เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย


๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี

และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ


๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้


๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้


๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว

การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ


๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ

กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง


๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา


๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา


๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด


ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่...กรกฎาคม ๒๕๕๐


= เสร็จแล้วจ้า ขอบคุณนะ จุ๊บ ๆ =
บันทึกการเข้า


แบบสอบถาม
ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ Programmer อายุ 23 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้... กทม.

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้
คือ สังกัดภาควิชา... คณะ... มหาวิทยาลัย...

ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น

๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
- ไม่มีความเห็น

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
- ไม่มีความเห็น

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
- ไม่เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
- ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
- ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
- เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
- ไม่มีความเห็น

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
- ไม่มีความเห็น

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
- เห็นด้วย

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
- เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...
ประเทศไทย, สยามประเทศ, เมืองไทย, เสียม, Thailand, Thai, Siam, ประเทศเกิด, แผ่นดินเกิด,

• กรอกข้อมูล ณ วันที่...กรกฎาคม ๒๕๕๐
- เห็นด้วย

= เสร็จแล้วจ้า ขอบคุณนะ จุ๊บ ๆ =[/center]
- ไม่เห็นด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ก.ค. 2007, 13:27 น. โดย เอ : ปิยะ » บันทึกการเข้า

เราจะต้องการอะไรมากมายไปกว่า อะไรมากมาย
แบบสอบถาม
ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ... อายุ...ปี เพศ... ศาสนา... จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้...กระบี่

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้
คือ สังกัดภาควิชา... คณะ... มหาวิทยาลัย...

ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น

๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
- ไม่มีความเห็น

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
- ไม่มีความเห็น

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
- ไม่เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
- ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
- ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
- ไม่มีความเห็น

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
- ไม่มีความเห็น

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
- ไม่มีความเห็น

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
- เห็นด้วย

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
- เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า  O อื่น ๆ คือ...
ประเทศไทย, สยามประเทศ, เมืองไทย, Thailand, Thai, Siam

• กรอกข้อมูล ณ วันที่.13กรกฎาคม ๒๕๕๐

บันทึกการเข้า
แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ รับจ้าง อายุ ๒๗ ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้ ปทุมธานี

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

คือ สังกัดภาควิชา............. คณะ............. มหาวิทยาลัย..............

ส่วน ๒ แบบสอบถาม
โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น

๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
- ไม่เห็นด้วย

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
- ไม่เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
- ไม่เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
- ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
- ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
- ไม่มีความเห็น
๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
- ไม่มีความเห็น
๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
- ไม่เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
- เห็นด้วย

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
- เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...
O ไทย

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
บันทึกการเข้า

where there's a will there's a way

ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ... อายุ...ปี เพศ... ศาสนา... จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้...
- อาชีพ กราฟฟิกดีไซน์ อายุ 27 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ อาศัยอยู่ กทม.

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

คือ สังกัดภาควิชา... คณะ... มหาวิทยาลัย...


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
- ไม่เห็นด้วย


๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
- ไม่เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
- ไม่เห็นด้วย


๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
- ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
- ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
- เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
- ไม่มีความเห็น

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
- ไม่เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
- เห็นด้วย

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
- ไม่เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...
- ไทย

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐


= เสร็จแล้วจ้า ขอบคุณนะ จุ๊บ ๆ =
บันทึกการเข้า
แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ นักศึกษา อายุ 20 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้ สงขลา

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้
คือ สังกัดภาควิชา ฟิสิกส์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
ไม่เห็นด้วย

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
ไม่มีความเห็น

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
ไม่เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
ไม่มีความเห็น

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
ไม่เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
เห็นด้วย

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
ไม่เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ปล. ชื่อกระจู๋ ฮิ้ววว
บันทึกการเข้า

ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม
แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำ
ว่าครั้งนึงเคยก้าวไป...

แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ... อายุ 26 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้... กรุงเทพฯ

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

คือ สังกัดภาควิชา... คณะ... มหาวิทยาลัย...


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
ไม่มีความเห็น

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ

เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี

และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
ไม่เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว

การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ

กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
ไม่มีความเห็น

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
ไม่เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
เห็นด้วย

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
ไม่มีความเห็น

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...
ไทย

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๐


= เสร็จแล้วจ้า ขอบคุณนะ จุ๊บ ๆ =[/center]
บันทึกการเข้า
แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ ตกงาน(เพิ่งลาออก) อายุ 24ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ จังหวัด กรุงเทพมหานคร


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม

ไม่เห็นด้วย เพราะสยามเป็นชื่อสถานที่ๆหนึ่งไปแล้ว 555
เป็นชื่อสถานีรถไฟลอยฟ้าด้วย  กลัวมันจะซ้ำกัน๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ

เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย


ไม่เห็นด้วย  แต่ถ้าเปลี่ยนจริงๆก็คงไม่กระทบอะไรใครหรอกมั้งครับผม


๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี

และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ


ไม่เห็นด้วย  คือว่าไปดูบอลมา ไทยแลนด์ๆ  น่าจะร้องเชียร์ง่ายกว่าและมันส์กว่า  สยามๆ มาก


๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้


อันนี้ไม่รู้ เกินกำลังสติปัญญาผู้ตอบ


๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้

ไม่เห็นด้วย ชาติพันธุ์แตกต่างกันอยู่แล้วด้วยสรีระ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ฯลฯ  ถ้ามันจะแตกแยกใช้ชื่ออะไรมันก็แตกแยก


๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว

การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ


มันก็ไม่ยุ่งยากหรอก  แต่ตามหลักแล้ว อะไรที่มันยังใช้ได้อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน


๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ

กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง


ไม่รู้  คงไม่มีพรรคการเมืองสติดีๆต่อท่อให้กับเรื่องที่ไม่เห็นมีประโยชน์กับพรรคจำพวกนี้(มั้งครับ)


๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา

จะว่าได้ก็ได้ จะว่าไม่ได้ก็ไม่ได้น่ะครับ


๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา

อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับ อันนี้ก็ไม่รู้


๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด

จะว่ายังงั้นก็ได้ครับผม แต่นี่มันชื่อประเทศครับไม่ใช่ชื่อกะละมัง  ต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยครับผม


ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

ไทย ก็ดีแล้วครับ

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐


= เสร็จแล้วจ้า ขอบคุณนะ จุ๊บ ๆ =
บันทึกการเข้า

ในหมู่คนตาบอด คนตาบอดข้างเดียวได้เป็นราชา

แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ รับราชการ อายุ  30  ปี เพศ ญ  ศาสนาพุทธ จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้ พิจิตร

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

คือ สังกัดภาควิชา... คณะ... มหาวิทยาลัย...


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม    ไม่เห็นด้วย


๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ

เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย  ไม่มีความเห็น


๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี

และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ  ไม่เห็นด้วย


๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้ ไม่เห็นด้วย ปัญหาไม่ได้เกิดจากชื่อของประเทศ แต่เกิดจากจิตสำนึก


๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้  ไม่เห็นด้วย จะใช้ชื่ออะไรก็ตามหากจิตสำนึกที่มียังไม่เพียงพอก็แตกแยกได้


๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว

การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ  เห็นด้วย


๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ

กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง  ไม่มีความเห็น


๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา   ไม่เห็นด้วย


๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา  เห็นด้วย


๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด ไม่เห็นด้วย


ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๕๐

center]
ลันล้า
บันทึกการเข้า

"หากชีวิตสิ้นหวังกับการล้มเหลว ก็ยากที่จะพบกับความสำเร็จที่รออยู่"
รบกวนคุณยูริเปลี่ยนชื่อกระจู๋เป็นอะไรที่สื่อถึงเนื้อความข้างในด้วยนะครับ
เพราะตั้งชื่อไว้ห้วนๆ ไม่ได้ระบุเนื้อหา (และออกจะเหมือนเป็นการบังคับ)
มันจะไม่ส่งผลดีกับตัวคุณเองเท่าไหร่
เพราะคนที่ใฝ่รู้ทางด้านนี้เขาก็ไม่ได้เข้ามาตอบกันพอดี

http://f0nt.com/forum/index.php?topic=9643.0
ส่วนนี่เป็นกระจู๋ที่เราคุยกันเรื่องสยามมาพักนึงแล้วครับส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ... อายุ...ปี เพศ... ศาสนา... จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้...
- นักออกแบบ / 25 ปี / เพศชาย / กรุงเทพมหานคร

ส่วน ๒ แบบสอบถาม

๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
- เห็นด้วย

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ เช่น
ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
- เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
- ไม่เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
- ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
- ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
- เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
- ไม่เห็นด้วย

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
- ไม่เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
- ไม่มีความเห็น

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
- ไม่เห็นด้วย


ส่วน ๓ ตอบคำถาม
• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...
- ไทยก็ได้ สยามก็ดี
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงชื่อจะต้องมาจากความเข้าใจ การให้ความรู้กับคนในประเทศ
มากกว่าจะเปลี่ยนโดยอำนาจรัฐแต่ประการเดียว

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค.50ทำแบบสอบถามจบแล้วก็ให้รู้สึกว่า
คนที่คิดแบบสอบถามนี้ขึ้นมานั้นมีธงตั้งไว้อยู่แล้วนะครับ ง่ะ
คือไม่ได้ทำการศึกษาข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ ประเด็นที่ว่าด้วย "การชำระ" ความถูกต้องทางประวัติศาสตร์
แต่กลับแสดงออกถึงความรู้เพียงบางส่วนของตนลงมาในแบบสอบถามนี้ โดยละเลยคำถามที่ควรถามไป
(แต่เลี่ยงไปถึงเรื่องที่ "ผู้เรียกร้อง" ที่คุณอ้าง ไม่ได้ต้องการ เช่น ภาคใต้สงบ ฯลฯ)
แต่ถาคนคิดแบบสอบถามคือคุณยูริเองก็ขออภัยครับ
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ
เปล่า ๆ ในแบบสอบถามนี้เป็นคำถามที่ข้าพเจ้าต้องการทราบความเห็นของคนอื่นเฉย ๆ

ส่วนเรื่องประวัติศาสตร์อะไรทั้งหลายแหล่วิจัยมาหมดแล้ว

แต่ตอนนี้ต้องการทราบความเห็นคนจากทุกภาคส่วน

(เอ่อ ไม่ได้ลงแบบสอบถามไว้ในเน็ตเท่านั้นหรอกนะ) ในบางเรื่องด้วยไง

จะได้เอามาประกอบบทความอะค่ะ
บันทึกการเข้า

แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ นักเรียน อายุ 15 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ จังหวัด ปทุมธานี


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
   ไม่เห็นด้วย


๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ

เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
      ไม่เห็นด้วย


๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี

และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
     เห็นด้วย


๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
     ไม่เห็นด้วย


๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
     ไม่เห็นด้วย


๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว

การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
    เห็นด้วย


๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ

กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
      ไม่เห็นด้วย


๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
      ไม่เห็นด้วย


๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
     เห็นด้วย


๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
       ไม่เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๕๐
บันทึกการเข้า
เปล่า ๆ ในแบบสอบถามนี้เป็นคำถามที่ข้าพเจ้าต้องการทราบความเห็นของคนอื่นเฉย ๆ
ส่วนเรื่องประวัติศาสตร์อะไรทั้งหลายแหล่วิจัยมาหมดแล้ว
แต่ตอนนี้ต้องการทราบความเห็นคนจากทุกภาคส่วน
(เอ่อ ไม่ได้ลงแบบสอบถามไว้ในเน็ตเท่านั้นหรอกนะ) ในบางเรื่องด้วยไง
จะได้เอามาประกอบบทความอะค่ะ


ได้กลิ่นคุ้นๆ ยิ้มน่ารัก


แบบสอบถามประเภทนี้เขาเรียกว่า "ชี้นำ" ครับ
จำได้ว่าเคยเรียนวิชาแบบสอบถามมาตอนปีสามเหมือนกัน กร๊าก
บันทึกการเข้า

ทำมาหากินด้วยการเปิดร้านสกรีนเสื้อยืด จ้ะ


 เกย์ออก
บันทึกการเข้า

เราจะต้องการอะไรมากมายไปกว่า อะไรมากมาย
 กรี๊ดดดดด คิดเรื่องชื่อกระจู๋เหมือนเดือนเปี๊ยบ
จริงๆ แบบสอบถามนี้น่าสนุกดีนะ ถึงมันจะชี้นำไปหน่อย

แต่ตั้งหัวข้อมา... ฮิ้ววว เหมือนสั่งกันเลย
บันทึกการเข้า

ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม
แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำ
ว่าครั้งนึงเคยก้าวไป...
หน้า: [1] 2 3
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!