หน้า: 1 [2] 3
 
ผู้เขียน หัวข้อ: (( ..มาช่วยดิฉันกันหน่อยดิ.. ))  (อ่าน 9315 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
ไม่ช่วยครับ

มาช่วยกันหน่อยดิ มันให้ความรู้สึกเหมือนทำหน้าดุๆ แล้วมาบ่นๆ บอกเนี่ย อยู่ว่างๆ ก็มาช่วยกันทำงานหน่อย อะไรประมาณนี้
ซึ่งผมไม่ชอบเป็นอย่างยิ่ง

เพราะฉะนั้น ขอใช้สิทธิ์ ไม่รับร่า.... เอ้อ ... ไม่ตอบแบบสอบถามนี้ครับ
บันทึกการเข้า


แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ นักศึกษา อายุ 20 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้ กรุงเทพมหานคร

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้
คือ สังกัดภาควิชา -/u]์ คณะ นิติศาสตร์์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
เห็นด้วย

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
มีแน่นอน  เพราะสยามคือคำเรียกรวมๆของพหุสังคมที่อาศัยกันบนดินแดนแหลมทองนี้  ถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็เสมือนกับเรายอมรับความหลากหลาย  และอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้  ทั้งนี้ทั้งนั้นผลของการเปลี่ยนแปลงอาจปรากฎขึ้นกับคนอีก 2-3 ยุคต่อจากเรา

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
เห็นด้วย  เพราะเมื่อเราไม่นำเอาคำว่าไทย  อันเป็นเชื้อชาติหนึ่งมาตั้งเป็นชื่อประเทศ  คนเชื้อชาติอื่นย่อมภูมิใจว่า  เราเป็นคนเชื้อชาติ....  สัญชาติสยาม

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
ไม่อาจมีผลในระยะสั้นและระยะยาว  แม้เปลี่ยนไป  คนที่ก่อความไม่สงบก็ยังคงยึดมั่นเชื้อชาติมลายู  รัฐปัตตานีของเขา  แต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้ชาวโลกเห็นไม่ใช่หรือว่าเรายอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ผลทางอ้อมก็จะเกิดคำถามของพวกมลายูว่า  เขาต้องการอะไรในเมื่อคนไทย  กับคนมลายูก็คือชาวสยามด้วยกันทั้งนั้น

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
ไม่เห็นด้วย  เพราะคนที่เดือดร้อนกับปัญหานี้จริงๆตอนนี้เขาไม่มีปากเสียงที่จะพูด  การเลือกปฏิบัติเพราะเชื้อชาติ  สามารถถูกปิดปากด้วยอำนาจรัฐมาตลอดเวลา  จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสถานการณ์ก็ไม่ต่างกัน

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
เห็นด้วย  แต่ประเทศที่ได้ชื่อว่าสยามมายาวนานกว่า  ก็ต้องประสบกับความยุ่งยากในการเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทย  ไม่ใช่หรือ?

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
ไม่มีความเห็น  เพราะประเด็นอะไรที่ขัดแย้งกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ล้วนส่งผลประโยชน์แก่ผู้ต่อต้านทั้งนั้น  ไม่ว่าความเห็นนั้นจะมาจากความรู้ทางวิชาการที่บริสุทธิ์  หรือจากผลประโยชน์เบื้องหลัง

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
ไม่เห็นด้วย  ประเทศมุ่งหวังจะเป็นประชาธิปไตย  ดังนั้นการพิจารณาเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศและลูกหลานเรา  ควรให้คนทั้งประเทศตัดสินใจ

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
ไม่เห็นด้วย  อย่างน้อยในความรู้สึกของคนที่น้อยเนื้อต่ำใจในการเลือกปฏิบัติเพราะเรื่องเชื้อชาติ  เขาจะได้สบายใจขึ้น  ที่เหลือก็ขึ้นกับการปฏิบัติของภาครัฐต่อไป

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
ไม่เห็นด้วย  ชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราติดต่อกับคนอื่นได้  แต่ชื่อที่ดี  ที่แสดงตัวตนที่แท้จริงของเรา  จึงเป็นชื่อที่สมควรจารึกไว้ชั่วลูกชั่วหลาน

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า Oไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ปล.  พระราชดำรัส "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"  คำนี้แสดงให้เห็นว่าประมุขของรัฐลึกซึ้งถึงความเป็นไปของผืนแผ่นดินนี้  และชาตินิยมก็ไม่ได้ดีไปเสียทุกเรื่อง  ชาตินิยมในสิ่งที่สมควร  สากลในสิ่งที่สมควร  นั่นแหละสิ่งที่สมควรเลือกกระทำสำหรับคน"ไทย" และเชื้อชาติอื่นที่อาศัยแผ่นดินนี้อยู่อาศัย


ขอบคุณครับ


แก้ไขนะ  ลืมอ่านไปว่าให้ตอบแค่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็น  คราวนี้เอาใหม่
แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ นักศึกษา อายุ 20 ปี เพศ ชาย ศาสนา พุทธ จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้ กรุงเทพมหานคร

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้
คือ สังกัดภาควิชา -/u]์ คณะ นิติศาสตร์์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
เห็นด้วย

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารถระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
ไม่มีความเห็น

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
ไม่เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
ไม่เห็นด้วย

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
ไม่เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า Oไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐

เรียบร้อยแล้ว 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ก.ค. 2007, 20:00 น. โดย Samurai Out!! » บันทึกการเข้า

โล่ง
แบบสอบถาม
ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ  นักเรียน อายุ  ๑๕ ปี เพศ  ชาย  ศาสนา พุทธ จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะน  อุึทัยธานี

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้
คือ สังกัดภาควิชา... คณะ... มหาวิทยาลัย...


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น

๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
- ไม่มีความเห็น

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
- เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
- ไม่เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
- ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
- ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
- เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
- ไม่มีความเห็น

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
- ไม่เห็นด้วย เป็นหน้าที่ของทุกคนครับ

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
- เห็นด้วย เปลี่ยนไปคนก็ไม่ได้ดีขึ้นมาครับ มันเป็นเพียงเปลือก

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
- เห็นด้วย -เป็นบางอย่างครับ

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า  O อื่น ๆ คือ...
ประเทศไทย, สยามประเทศ, เมืองไทย, Thailand, Thai, Siam

• กรอกข้อมูล ณ วันที่.13กรกฎาคม ๒๕๕๐
บันทึกการเข้า

• อาชีพ...รับราชการ อายุ..30 .ปี เพศ. ชาย.. ศาสนา..คริสต์. จังหวัด เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้...กทม. 

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

คือ สังกัดภาควิชา... คณะ... มหาวิทยาลัย...


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
ไม่มีความเห็น

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ

เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
ไม่เห็นด้วย


๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี

และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
ไม่มีความเห็น

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
ไม่มีความเห็น

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว

การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ

ไม่เห็นด้วย ๕๐ ปี

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ

กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง

ไม่เห็นด้วย
๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา

ไม่เห็นด้วย
๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา

เห็นด้วย
๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่.13..กรกฎาคม ๒๕๕๐


= เสร็จแล้วจ้า ขอบคุณนะ จุ๊บ ๆ =[/center]
บันทึกการเข้า

ตั้งแต่เมื่อฉันรู้จัก และฉันได้มาพบเธอ มันทำให้ฉันต้องเปลี่ยน  เปลี่ยนแปลงหัวใจฉันไป ได้เรียนรู้สิ่งใหม
ส่วน​ ๑ ​ข้อมูลของ​ผู้​กรอกแบบสอบถาม

• ​อาชีพ​... ​อายุ​...​ปี​ ​เพศ​... ​ศาสนา​... ​จังหวัด​/​เขตการปกครองพิ​เศษที่อาศัย​อยู่​ใน​ขณะนี้​...
นักเรียน/14ปี/หญิง/คริสต์/กรุงเทพฯ

• ​ถ้า​เป็น​นักศึกษา​หรือ​อาจารย์​ ​โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

คือ​ ​สังกัดภาควิชา​... ​คณะ​... ​มหาวิทยาลัย​...
(นักเรียน)


ส่วน​ ๒ ​แบบสอบถาม

โปรดแสดง​ความ​คิดเห็นว่า​ เห็น​ด้วย, ไม่​เห็น​ด้วย​ ​หรือไม่​มี​ความ​เห็น


๑. ​การเปลี่ยนชื่อประ​เทศ​จาก​ไทยกลับ​เป็น​สยาม
เห็นด้วย๒. ​การกลับ​ใช้​ชื่อประ​เทศว่าสยาม​จะ​กระทบต่อประชาชนเชื้อชาติ​อื่น​ ๆ

เช่น​ ​ไทย​ใหญ่​ ​แขก​ ​ลาว​ ​มอญ​ ​จีน​ ​ฝรั่ง​ ​เป็น​ต้น​ ​ที่อาศัย​อยู่​ใน​ประ​เทศไทย

มาช้านาน​หรือ​เพิ่งมาอาศัย
ไม่มีความเห็น


๓. ​การกลับ​ใช้​ชื่อประ​เทศว่าสยาม​จะ​สร้าง​ความ​รู้สึกรู้รักสามัคคี

และ​เป็น​ที่ภาคภูมิ​ใจของชน​ใน​ชาติ
ไม่มีความเห็น


๔. ​การกลับ​ใช้​ชื่อประ​เทศว่าสยามสามารระงับปัญหา​ความ​ไม่​สงบ

ใน​จังหวัดภาค​ใต้​และ​ปัญหา​อื่น​ ​ๆ​ ​ของชาติ​ได้
เห็นด้วย20% ไม่มีความเห็น 80%

๕. ​การคง​ใช้​ชื่อประ​เทศว่า​ไทย​อยู่​ต่อไปอาจสร้าง​ความ​แตกแยก​ใน​หมู่ราษฎร​ได้
ไม่มีความเห็น


๖. ​ประ​เทศนี้​ใช้​ชื่อว่า​ไทยมานานเกือบศตวรรษ​แล้ว

การเปลี่ยนชื่อประ​เทศดังกล่าว​จะ​สร้าง​ความ​ยุ่งยาก​โดย​ใช่​เหตุ
ไม่เห็นด้วย


๗. ​ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน​ ​มี​ผู้​เรียกร้อง​ให้​เปลี่ยนชื่อประ​เทศ

กลับไป​ใช้​ชื่อเดิมดังกล่าว​ ​คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มี​เบื้องหลังทางการเมือง
ไม่เห็นด้วย

๘. ​จะ​ใช้​ชื่อว่า​ไทย​หรือ​สยามก็​ได้​ ​เป็น​หน้าที่รัฐบาลพิจารณา
เห็นด้วย


๙. ​จะ​ใช้​ชื่อว่า​ไทย​หรือ​สยามก็​ไม่​ช่วย​ให้​อะ​ไรดีขึ้นมา
ไม่เห็นด้วย


๑๐. ​ชื่อ​เป็น​สิ่งที่​เปลี่ยนแปลง​ได้​ ​ไม่​ควรยึดติด
เห็นด้วย


ส่วน​ ๓ ​ตอบคำ​ถาม

• ​ท่านพอใจเรียกชื่อประ​เทศนี้ว่า​
สยาม , ไทย

• ​กรอกข้อมูล​ ​ณ​ ​วันที่​ ๑๓ ​กรกฎาคม​ ๒๕๕๐
บันทึกการเข้า

<3.


แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ.. นักศึกษา. อายุ.. 22 .ปี เพศ... ชาย  ศาสนา... พุทธ จังหวัด นครราชสีมา
• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

คือ สังกัดภาควิชา... นิติศาสตร์ คณะ... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย...มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม

ไม่เห็นด้วย

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ

เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย

ไม่เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี

และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ

ไม่เห็นด้วย


๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้

ไม่เห็นด้วย


๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้

ไม่เห็นด้วย


๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว

การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ

 เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ

กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง

 เห็นด้วย

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา

ไม่เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา

เห็นด้วย


๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด

ไม่เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

ไทย

• กรอกข้อมูล ณ วันที่...กรกฎาคม ๒๕๕๐


บันทึกการเข้า

ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ... อายุ...ปี เพศ... ศาสนา... จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้...
- หมอ / 27 ปี / เพศชาย / กรุงเทพมหานคร

ส่วน ๒ แบบสอบถาม

๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
- ไม่เห็นด้วย

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ เช่น
ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
- เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
- ไม่เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
- ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
- ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
- เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
- ไม่เห็นด้วย

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
- ไม่เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
- ไม่มีความเห็น

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
- ไม่เห็นด้วย


ส่วน ๓ ตอบคำถาม
• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...
- ไทยดีกว่า
• กรอกข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค.50

รูสึกว่าแบบสอบถามนี่คำถามมันชี้นำพิลึกดีครับ กร๊าก หนุกดี
แอบอ้าง
บันทึกการเข้า

ฝันซ่อนสับสนวุ่นวาย หย่อนคล้อย

ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ นักเรียน อายุ 14ปี เพศ หญิง ศาสนา ไม่ทราบ จังหวัด เชียงใหม่


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
ไม่มีความเห็น

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
ไม่มีความเห็น


๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
ไม่มีความเห็น


๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
ไม่เห็นด้วย


๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
ไม่เห็นด้วย


๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
เห็นด้วย


๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
ไม่มีความเห็น


๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
ไม่มีความเห็น


๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
เห็นด้วย


๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
เห็นด้วย


ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่13กรกฎาคม ๒๕๕๐
บันทึกการเข้า

ยิ้มน่ารัก น้องดำ
ขอลอกนานา ขี้เกียจใส่โค้ดเอง  หมีโหดดดด
ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ นักศึกษา อายุ ๒๒ปี เพศ หญิง ศาสนา น่าจะพุทธ จังหวัด เชียงใหม่

สังกัดภาควิชา... เคมีอุตสาหกรรม  คณะ... วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย...เชียงใหม่

ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
ไม่มีความเห็น

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
ไม่เห็นด้วย


๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
ไม่เห็นด้วย


๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
ไม่เห็นด้วย


๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
ไม่เห็นด้วย


๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
เห็นด้วย


๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
ไม่มีความเห็น


๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
ไม่เห็นด้วย


๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
เห็นด้วย


๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
เห็นด้วย


ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่13กรกฎาคม ๒๕๕๐

บันทึกการเข้า
ไม่กรอกแบบสอบถาม เนื่องจาก

ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมากพอที่จะให้คำตอบได้ และ

แบบสอบถามชี้นำเกินไป

" หวังว่าคงเข้าใจนะ "
บันทึกการเข้า

นานๆ จะเข้ามาที
เช่นกันกับคนอืน ไม่ชอบชื่อกระจู๋เลย
แต่ยอมตอบให้เพราะเห็นว่าเกี่ยวกับการศึกษา

ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนชื่อกระจู๋ให้มันน่ารักกว่านี้ น่าจะดี  ยิ้มน่ารัก
บันทึกการเข้า
ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพ นักเรียน อายุ 17 ปี เพศชาย ศาสนาพุทธ จังหวัด กทม.

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

----

ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม

ไม่เห็นด้วย

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ
เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย

เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี
และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ

ไม่เห็นด้วย

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้

ไม่เห็นด้วย

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไป อาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้

ไม่เห็นด้วย

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว
การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ

เห็นด้วย

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ
กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง

ไม่เห็นด้วย

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา

เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา

เห็นด้วย

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด

ไม่เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...

• กรอกข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ก.ค. 2007, 15:14 น. โดย มิตร สัมพันธ์ » บันทึกการเข้า


วันหลังถ้าเห็นหนังสือเล่มนี้จะช่วยซื้อครับ
บันทึกการเข้า


วันหลังถ้าเห็นหนังสือเล่มนี้จะช่วยซื้อครับ

เฮ่ย  พยายามแฮะ  คิดไม่ถึงเลยมุกนี้  (อิอิ)
บันทึกการเข้า

โล่ง
แบบสอบถาม


ส่วน ๑ ข้อมูลของผู้กรอกแบบสอบถาม

• อาชีพนักศึกษา... อาย24ุ...ปี เพศชาย... ศาสนาพุทธ... จังหวัด/เขตการปกครองพิเศษที่อาศัยอยู่ในขณะนี้กรุงเทพ...

• ถ้าเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

คือ สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม... คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...


ส่วน ๒ แบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรือไม่มีความเห็น


๑. การเปลี่ยนชื่อประเทศจากไทยกลับเป็นสยาม
ไม่มีความเห็น

๒. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะกระทบต่อประชาชนเชื้อชาติอื่น ๆ

เช่น ไทยใหญ่ แขก ลาว มอญ จีน ฝรั่ง เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาช้านานหรือเพิ่งมาอาศัย
ไม่เห็นด้วย

๓. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามจะสร้างความรู้สึกรู้รักสามัคคี

และเป็นที่ภาคภูมิใจของชนในชาติ
ไม่เห็นด้วย (ไม่เกี่ยว)

๔. การกลับใช้ชื่อประเทศว่าสยามสามารระงับปัญหาความไม่สงบ

ในจังหวัดภาคใต้และปัญหาอื่น ๆ ของชาติได้
ไม่เห็นด้วย (ไม่เกี่ยว)

๕. การคงใช้ชื่อประเทศว่าไทยอยู่ต่อไปอาจสร้างความแตกแยกในหมู่ราษฎรได้
ไม่เห็นด้วย (ไม่เกี่ยวอีกนั่นแหละ)

๖. ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าไทยมานานเกือบศตวรรษแล้ว

การเปลี่ยนชื่อประเทศดังกล่าวจะสร้างความยุ่งยากโดยใช่เหตุ
เห็นด้วย (ค่อนข้าง)

๗. ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มีผู้เรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อประเทศ

กลับไปใช้ชื่อเดิมดังกล่าว คิดเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้มีเบื้องหลังทางการเมือง
ไม่มีความเห็น

๘. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ได้ เป็นหน้าที่รัฐบาลพิจารณา
ไม่เห็นด้วย

๙. จะใช้ชื่อว่าไทยหรือสยามก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
เห็นด้วย

๑๐. ชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ควรยึดติด
เห็นด้วย

ส่วน ๓ ตอบคำถาม

• ท่านพอใจเรียกชื่อประเทศนี้ว่า O ไทย O สยาม O อื่น ๆ คือ...
ไทย

• กรอกข้อมูล ณ วันท14ี่...กรกฎาคม ๒๕๕๐


= เสร็จแล้วจ้า ขอบคุณนะ จุ๊บ ๆ =
บันทึกการเข้า

<a href="http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf" target="_blank">http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf</a>

A Long Patience: Wish Us Luck (and Happy Anniversary)
หน้า: 1 [2] 3
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!